Windpark Streepland: de kracht van goede buren

16 februari 2021

De uitdaging waar we met elkaar voor staan is groot: binnen enkele decennia fossiel- en uitstootvrij leven. Een uitdaging waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Daar komt bij dat hoe langer we wachten, hoe groter deze opgave wordt. Het is duidelijk dat we snel en op grotere schaal moeten overstappen naar een onuitputtelijk, groen energiesysteem, zoals uit zon en wind. De technieken zijn er en hebben zich ruimschoots bewezen. Maar de omgeving voelt zich niet altijd gehoord bij de overstap naar groene opwekking. Reden voor Greenchoice om het anders aan te pakken.

Draagvlak

De urgentie voor grootschalige groene stroomopwekking is groot. Toch is het belangrijk om niet als een kip zonder kop op iedere beschikbare vierkante meter zonne- en windparken te gaan bouwen. Terecht kan dit leiden tot protest en weerstand uit de omgeving. Greenchoice werkt daarom al jaren aan collectieve opwekprojecten die we voor en samen met omwonenden realiseren. Met behulp van de postcoderoosregeling ontwikkelen we zonnedaken en buurtmolens samen met lokale energiecoöperaties, waarbij de opbrengsten grotendeels lokaal terugvloeien. Het initiatief voor het project en het eigendom is lokaal belegd en iedereen kan meedoen. Hierdoor ontstaat er draagvlak bij omwonenden en levert de transitie naar schonere energie voor iedereen die mee wil doen ook wat op.

Lokaal uittekenen

Ook bij grotere windprojecten op land zijn dit de ingrediënten voor een succesvolle realisatie; met draagvlak van de omgeving. Om dit goed te borgen worden daarom door heel Nederland 30 zogenaamde Regionale Energie Strategieën uitgewerkt. Hier komen (lokale) overheden, marktpartijen en burgers uit de regio samen om te bedenken hoe en waar de benodigde stroom voor die regio schoon opgewekt kan worden. Op 1 juli 2021 moeten deze plannen in grote lijnen gereed zijn.

Goede buren

Greenchoice wil deze plannen niet afwachten en is hiermee alvast aan de slag gegaan. Zo zijn we met onze partners Coöperatie Windunie en duurzame investeerder Meewind onder de noemer Goede Buren volgens bovenstaand principe gestart met het ontwikkelen van Windpark Streepland: drie windmolens langs de A16 bij Moerdijk. Dit zijn niet de enige molens die langs de A16 worden ontwikkeld. In totaal worden 28 molens als onderdeel van het overkoepelende project EnergieA16 van provincie Noord-Brabant gebouwd. Al deze molens zijn voor 25% in lokaal eigendom. Hierdoor vloeit een deel van de inkomsten direct terug naar de gemeenschap.

Omgeving profiteert van groene opwek

Beter een goede buur dus, dan een verre vriend. Gingen in het verleden de opbrengsten uit fossiele energie grotendeels naar de grote productiebedrijven; met de regionale opwek van groene stroom profiteert de omgeving mee. Dankzij de vooruitstrevende aanpak van provincie Noord-Brabant, die burgers onder andere actief heeft betrokken bij het uittekenen van de locaties voor de molens, is lokaal eigendom bij Windpark Streepland op deze manier dus al goed geborgd.

Meer voordelen

Maar als Goede Buren doen we meer. Zo investeren we lokaal in cultuur en educatie, wordt een maatschappelijk fonds opgericht en kunnen minimaal 500 omwonende huishoudens profiteren van gratis stroom uit het windpark. Daarnaast blijven we in contact met omwonenden om hen te informeren over de voortgang van het windpark en om vragen en zorgen die er zijn te bespreken. Maar ook om hen te betrekken in de wijze waarop we de voordelen uit het windpark voor hen kunnen inrichten.

Greenchoice ontwikkelt met draagvlak

De definitieve vergunning voor alle 28 windmolens is onlangs afgegeven. De komende tijd gaan we aan de slag met de voorbereidingen van de bouw. Naar verwachting zullen de molens eind 2022 draaien en groene stroom opwekken voor ruim 15.000 huishoudens. Met de ervaringen die met deze projecten opdoen, kunnen we de overstap naar schone energiebronnen met alle betrokkenen nu en in de toekomst verder versnellen. En dus niet als een kip zonder kop, maar met draagvlak en eigenaarschap bij omwonenden.

Lees ook deze artikelen

Onze wijze van salderen onderwerp in uitzending Radar

11-03-2024

Evenement HIER opgewekt 2024

11-03-2024

Greenchoice spoort consument aan overdag stroom te gebruiken

21-02-2024