Greenchoice gaat samenwerking aan met Gasunie voor levering groene stroom

08 november 2023

Greenchoice levert vijf jaar lang groene stroom van lokale windparken aan netwerkbeheerder Gasunie. Voor het overheidsbedrijf is de inkoop van een kwart van haar verbruik een eerste en meteen grote stap naar groene stroom. Voor Greenchoice is het een volgende positieve stap in haar missie om de energietransitie te versnellen. ‘De samenwerking met een grote eindgebruiker biedt alleen maar kansen.’

Vanaf 1 januari 2024 neemt Gasunie jaarlijks 250 GWh groene elektriciteit af van windparken van Greenchoice. Dat komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 100.000 Nederlandse huishoudens. Roel Hopmans, verantwoordelijk voor het portfolio binnen Greenchoice: ‘We zijn heel blij dat we met deze samenwerking onze positie in de markt voor opwek van wind- en zonne-energie verder kunnen versterken. En dat is alleen maar gunstig voor de energietransitie. Want op deze schaal en met de zekerheid van zo’n grote afnemer voor een langere periode, kunnen we als energiebedrijf meer investeringen doen. Door bijvoorbeeld nieuwe zonne- en windparken aan te leggen.’
Als overheidsbedrijf ziet ook Gasunie het als haar maatschappelijke taak om de energietransitie te versnellen. Janneke Hermes, CFO van Gasunie en onder meer verantwoordelijk voor Inkoop: ‘Gasunie heeft als energienetbeheerder de maatschappelijke taak om transport van energie te garanderen en de energietransitie te versnellen. In 2030 willen we het grootste deel van onze elektriciteitsbehoefte op uurbasis invullen uit hernieuwbare bronnen. Met de inkoop van elektriciteit van Greenchoice zetten we een belangrijke stap in het realiseren van dit doel.’ 

‘Ook de gelijktijdigheid van leveren is een belangrijke stap in de energietransitie’

Een ander voordeel van de samenwerking is dat Gasunie direct een windprofiel afneemt bij Greenchoice. Roel Hopmans: “Dat betekent dat Gasunie meer groene stroom kan afnemen op een dag dat het hard waait dan op een windstille dag. Deze gelijktijdigheid van leveren is ook een belangrijke stap in de energietransitie. Omdat we in de toekomst ons verbruik alleen maar meer moeten afstemmen op wat natuurlijke bronnen op een moment te bieden hebben. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.” 
De samenwerking tussen Greenchoice en Gasunie is vastgelegd in een Power Purchase Agreement (PPA). In een PPA zijn afspraken over prijs, volume en termijn voor levering vastgelegd, alsook de garanties van oorsprong. PPA’s geven zowel de energieproducent als de afnemer de mogelijkheid om zich af te dekken en beschermen zowel de energieproducent als de afnemer tegen al te grote risico’s op de elektriciteitsmarkt.

Lees ook deze artikelen

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024

Onze megabatterij geeft jou volop energie

25-04-2024