Inspiratiebijeenkomst aardgasloos ondernemen: we hebben lef nodig

03 mei 2018

Sinds minister Wiebes in januari 200 grote bedrijven heeft bevolen om binnen vier jaar te stoppen met Gronings gas wordt de overstap naar duurzame energie voor ondernemers steeds relevanter. Maar hoe maken bedrijven de stap naar aardgasloos ondernemen? En wat kan Greenchoice daarbij betekenen? Samen met Klimaatplein.com en de gemeente Rotterdam organiseerden we een inspiratiebijeenkomst waarin we de mogelijkheden onderzochten.

Case bedrijventerrein Schiebroek
Ruim zestig experts en ondernemers werden verwelkomd om te brainstormen over de kwestie aardgasloos ondernemen. Als case namen we bedrijventerrein Schiebroek te Rotterdam onder de loep, een terrein van zeven hectare met 80 kleinere bedrijven. Parkmanager Edwin Markus is al jaren bezig met het verduurzamen van het terrein. “Vorig jaar zijn we gestart met een project om in 2020 een energiepositief resultaat te leveren. We willen met elkaar dus meer energie gaan opwekken dan we verbruiken. Maar gasloos ondernemen gaat nóg een stap verder”.

Vijf over twaalf
Voordat de ondernemers aan de slag gingen met de casus van bedrijventerrein Schiebroek praatte oud-weerman Reinier van den Berg hen bij over de opwarming van de aarde. Volgens Van den Berg is het vijf óver twaalf. Onder wetenschappers bestaat consensus: klimaatverandering wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot. Meer overstromingen, schade door natuurgeweld en vluchtelingenstromen zijn het gevolg. Maar volgens de klimaatexpert kunnen we het tij nog keren en de temperatuurstijging beperken tot anderhalve graad Celsius. Hij presenteerde daarvoor een plan dat op vijf pijlers rust, waaronder het grootschalig beschermen en aanplanten van bossen en het besparen van energie.

Op zoek naar oplossingen
Na de inspirerende presentaties van Edwin en Reinier gingen de ondernemers aan de slag met de casus van Schiebroek. In verschillende werkgroepen werd gebrainstormd over de mogelijkheden. Al snel bleek dat het financieren van duurzame maatregelen geen probleem hoeft te zijn. Er is voldoende geld en er zijn diverse subsidies beschikbaar. Ook werd duidelijk dat er voldoende technieken zijn om de ondernemers op Schiebroek fossielvrij van warmte en energie te voorzien. De gebouwen kunnen geïsoleerd worden en vervolgens verwarmd worden door bijvoorbeeld een warmtepomp, geothermie of warmte-koude opslag. Ook zonnepanelen of groen gas zijn mogelijk.

Obstakels
Uiteraard kwamen ook mogelijke obstakels naar voren. Zo werd besproken dat eigenaren van de bedrijfspanden weinig baat zouden hebben bij verduurzaming omdat alleen de huurder er de vruchten van zou plukken. En dat veel ondernemers vooral druk zijn met ondernemen en duurzaamheid vaak zien als extra ballast waar ze moeite voor moeten doen. Er is dus overtuigingskracht nodig. Een mogelijke oplossing is om de ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen en voor alle partijen te komen met kant en klare businesscases, waar bij wijze van spreken alleen nog een handtekening onder moet.

Wat we nodig hebben is lef
Als algehele conclusie kwam naar voren dat we vooral lef nodig hebben! De technieken en financieringsmogelijkheden zijn er al. Nu nog de mindset om te denken in termen van urgentie en het lef om de transitie naar groene energie te maken.

Als vervolg op de bijeenkomst zullen de voorstellen moeten worden omgezet in concrete en haalbare plannen. Een aantal deelnemers gaf zich ter plekke al op om hieraan mee te werken. Kortom: wordt vervolgd.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Over energiecoöperatie Energiek Velsen...

30 maart 2017

Zelfs de olifanten helpen mee!

23 augustus 2016

Kijkje in de keuken bij Instock

20 juli 2017
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6655 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg