Op weg naar altijd groene stroom op locatie Tractieweg in Utrecht

24 september 2020

De gemeente Utrecht en groene energieleverancier Greenchoice starten een onderzoek naar de eerste ‘altijd groene’ gemeentelocatie van Nederland.  Dit onderzoek maakt deel uit van een plan om langjarig samen te werken in het kader van het verduurzamen van de energievoorziening. Het onderzoek toont de mogelijkheden en consequenties om de energievoorziening op de gemeentelijke locatie aan de Tractieweg op termijn op elk moment 100% fossielvrij te krijgen. Het project maakt onderdeel uit van de ambitie van de gemeente om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn.

Op dit moment is er niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar op de Tractieweg. Bijvoorbeeld als het niet waait of de zon niet schijnt. Er worden dan fossiele brandstoffen ingezet om stroom op te wekken. Deze stroom wordt achteraf verduurzaamd door middel van ‘Garanties van Oorsprong’ (GVO’s); certificaten die de herkomst van duurzaam geproduceerde energie aantonen. Deze certificaten garanderen op jaarbasis het gebruik van groene stroom. Het pilotproject ‘Altijd Groen’ onderzoekt de mogelijkheden en consequenties om de stroomvoorziening op de gemeentelijke locatie aan de Tractieweg volledig  te verduurzamen. Dat betekent dat de energievoorziening helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en op elk moment van de dag groene stroom wordt verbruikt. Ook als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Aanpak pilotproject ‘Altijd Groen’
‘Altijd Groen’ begint met het in kaart brengen van het huidige elektriciteitsverbruik op onze locatie. Hoeveel stroom wordt er verbruikt, op welke momenten van de dag gebeurt dat en is die stroom duurzaam opgewekt? Vervolgens wordt onderzocht of het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd en of de opwek van duurzame stroom op de locatie kan worden verhoogd. Als laatste stap wordt gekeken naar de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten dat er genoeg duurzame stroom wordt opgewekt en wat de mogelijkheden en consequenties zouden zijn van een lokale opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

De duurzame stad
Het project maakt onderdeel uit van de ambitie van de gemeente om in 2050 een volledig circulaire stad zijn. Energie is daar een belangrijk onderdeel van.

Joop Oude Lohuis, directeur Energieprogramma Gemeente Utrecht: “Wij werken met verschillende organisaties samen om van Utrecht een klimaatneutrale stad te maken. Daarvoor doen we onderzoek naar alle manieren om minder energie te gebruiken, om meer energie duurzaam op te wekken en vraag en aanbod slim af te stemmen. Het pilotproject ‘Altijd Groen’ op de Tractieweg is een geweldige testcase. De inzichten uit dit project kunnen we straks ook gebruiken om op andere plekken binnen de gemeente duurzame energiesystemen te ontwikkelen.

Marieke van den Hoek, commercieel directeur van Greenchoice, is enthousiast over de samenwerking: “We zijn trots dat we de gemeente Utrecht niet alleen van Nederlandse groene stroom mogen voorzien, maar ook – in samenwerking met onze smart energy partner Spectral – aan de slag kunnen op de locatie Tractieweg. Het is onze missie om de energietransitie te versnellen en werken richting een ‘altijd groen’ Nederland. Dat kunnen we alleen bereiken als we samenwerken met partijen zoals de gemeente Utrecht.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Telefoonopladers festivals nu op zonnestroom van Greenchoice

15 augustus 2014

Campagne ‘Grip op je geld’ van start met actieplan voor speciale energiehulproute

29 maart 2022

Trots op mega zonnestroomproject KiesZon

02 december 2014
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6655 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg