Regeerakkoord: Stop met aardkloten!

18 oktober 2017

Op 10 oktober presenteerde de nieuwe coalitie het formatieakkoord. Greenchoice is hier op hoofdlijnen blij mee omdat vastgelegd wordt dat we nu écht vaart moeten maken met CO2-vermindering. We kunnen niet wachten! De exacte invulling moet natuurlijk nog bepaald worden en daarom zullen we bij het opstellen van het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord onze stem zoveel mogelijk laten horen. Daarbij zullen we ons uiteraard inzetten voor extra duurzame stroom en energiebesparing! Wij delen hieronder de belangrijkste energieplannen.

We zijn benieuwd wat jij vindt van de energieplannen in het regeerakkoord. Welke punten zouden wij volgens jou als eerste moeten oppakken? Laat het ons weten

49% CO2-reductie in 2030

Volgens het regeerakkoord komt er een klimaatwet met de verplichting dat de overheid 49% CO2 moet reduceren t.o.v. 1990. Dit betekent concreet dat bovenop de huidige plannen 56 miljoen ton CO2 minder uitgestoten mag worden in 2030. Het grootste gedeelte van die 56 miljoen ton (zo’n 20) denkt het nieuwe kabinet met CO2-afvang en opslag te behalen. Ook zullen er extra locaties komen voor wind op zee en mogen nieuwe auto’s vanaf 2030 geen uitstoot meer hebben.

Energiebelasting wordt aangepast

De energiebelasting wordt aangepast zodat minder op elektriciteit en meer op gas zal worden belast. Hierdoor worden warmtepompen een stuk interessanter vergelijken met cv-ketels en moedigt dit ook meer gasbesparing aan.

Kolencentrales sluiten uiterlijk 2030

De kolencentrales worden uiterlijk 2030 gesloten en de subsidiering van biomassa bijstook wordt gestopt vanaf 2024.

Er komt een nieuwe regeling in 2020 ter vervanging van de salderingsregeling

In plaats van het in mindering brengen van de geproduceerde zonne-energie op de totale energiebelasting zal een vergoeding komen per geproduceerde kWh. De verwachting is dat de vergoeding na 2020 grotendeels gelijk is aan de huidige voordelen maar in de loop der tijd minder zal worden indien zonnepanelen goedkoper worden. Bij meer productie van zonne-energie dan gebruik gaat deze vergoeding waarschijnlijk ook gelden. Dit om volle daken aan te moedigen.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024