Reactie op bericht ‘ACM pakt onduidelijke energiefactuur aan’

Martin • 14 november 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht hoe controleerbaar en begrijpelijk facturen van energieleveranciers zijn. Vandaag hebben ze daar een persbericht over uitgebracht. Het bericht bevat een lijst van energieleveranciers die op peildatum 1 juli 2017 duidelijke facturen stuurden. Wij staan daar helaas niet tussen.

Bij de controle van onze facturen zijn twee punten geconstateerd, die er - volgens de ACM - voor zorgen dat onze facturen niet duidelijk genoeg zijn:

  1. 1. in de contractbevestiging en prijswijzigingsinformatie noemen we alleen tarieven inclusief belastingen terwijl op de factuur alleen gerekend wordt met tarieven zonder belastingen;
  2. 2. in de contractbevestiging worden de netbeheerkosten niet opgenomen.


Wij werken er hard aan – vaak samen met onze klanten – om onze facturen zo klantvriendelijk, duidelijk en controleerbaar mogelijk te maken. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het tweede punt dat de ACM maakt inmiddels al niet meer van toepassing is. We tonen de netbeheerskosten namelijk wél op de contractbevestigingen. Helaas is deze wijziging net ná de peildatum van het ACM-onderzoek doorgevoerd, waardoor het niet is meegenomen in de resultaten.  

En dan het eerste punt. Het is ons niet volledig helder waar de ACM met deze tekortkoming in onze facturen op doelt. In onze contractbevestigingen wordt het leveringstarief namelijk niet alleen inclusief belastingen genoemd, maar wordt dit óók exclusief de belastingen vermeld. Daarbij worden ook de belastingcomponenten nog afzonderlijk genoemd. Ook is ons niet duidelijk waar de communicatie in de prijswijzigingsinformatie te kort schiet. In deze informatie verwijzen we naar het online dossier waar het leveringstarief zonder belastingen wordt getoond en ook hier worden de belastingcomponenten weergegeven. Naar onze mening is onze factuur daarmee begrijpelijk en herleidbaar.

We hebben over deze punten contact opgenomen met de ACM en zijn met ze in gesprek. Mocht dit gesprek tóch nog leiden tot gewenste verbeteringen, dan zullen we die uiteraard zo spoedig mogelijk doorvoeren.   

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Opgewekt wakker worden met Greenchoice

22 mei 2018

Realisatie windpark De Veenwieken stap dichterbij

03 december 2018

Introductie BOKS Live: Stroomvreters aanpakken door realtime inzicht in verbruik

19 juni 2017
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg