Pilotproject voor peer-to-peer energielevering van start

14 november 2017

Samen met energiemarktplaats HanzeNet en duurzame energiecoöperatie LochemEnergie start Greenchoice deze maand een pilotproject met een op blockchain gebaseerde virtuele ‘energiemarktplaats’. Op deze fictieve marktplaats gaan vijftig deelnemers onderling lokaal opgewekte duurzame energie verhandelen, zonder inmenging van externe professionele partijen. Met het project willen wij nieuwe technologieën testen en door middel van simulaties ervaring opdoen met het opzetten van een lokale deeleconomie voor energie.

Steeds meer mensen wekken hun eigen energie op uit lokale duurzame energiebronnen, zoals zonneparken, windmolens en zonnepanelen op eigen dak. Het aantal energiecoöperaties neemt toe. Naar verwachting zullen steeds meer consumenten en producenten onderling vraag en aanbod van lokaal opgewekte energie samenbrengen en de energie ook lokaal gaan uitwisselen. Het verandert de energiemarkt en vraagt om nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen. Met dit pilotproject spelen wij hierop in samen met HanzeNet en LochemEnergie.

Gedecentraliseerde energiemarktplaats
In het project wordt een gedecentraliseerde energiemarktplaats nagebootst en getest. Het is een op de blockchain gebaseerd systeem, waarop alle deelnemers worden aangesloten. Op lokaal niveau worden via de slimme meter het aanbod en verbruik van energie gemeten. De lokale opslag (buurtbatterij) wordt in het project gesimuleerd door het berekenen van de hoeveelheid gesaldeerde energie. Ook de administratieve handelingen tussen de deelnemers, zoals facturering van verbruikte en geleverde energie, worden in het systeem geïntegreerd.

Het project moet duidelijk maken of de ontwikkelde technologie voor het meten, monitoren en visualiseren van de energiestromen op lokaal niveau goed werkt. En of de deelnemers de gedecentraliseerde marktplaats zinvol en handig vinden. De uiteindelijke wens van de initiatiefnemers is om het systeem in de toekomst te kunnen inzetten als totaaloplossing voor bijvoorbeeld een energiecoöperatie, een gasloze wijk of andere soortgelijke initiatieven waar de gebruikers elkaar helpen door het delen van energie en infrastructuur.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Kamperen met de elektrische auto

21 oktober 2016

Vattenfall en Greenchoice winnaars Energie Awards 2019

12 maart 2020

Elektrisch rijden met groene stroom

12 januari 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6677 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg