Energiecoöperaties wekken stroom op voor bijna kwart miljoen huishoudens

29 november 2019

Vandaag vindt het grootste landelijke evenement voor lokale energieprojecten in Nederland plaats: HIER opgewekt. Greenchoice is als hoofdsponsor en partner aanwezig op deze beurs. Op ‘HIER opgewekt’ wordt de Lokale Energie Monitor 2019 gepresenteerd. Met goed nieuws: Het aantal warmte-initiatieven van bewoners is verdubbeld.

De Lokale Energie Monitor laat zien dat het aantal lokale energiecoöperaties in Nederland is toegenomen met 69 naar 582. Met meer dan 120 daarvan werken wij al samen. Ook is het aantal collectieve wind- en zonprojecten in Nederland togenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor ruim 235.000 huishoudens. En de groei zet naar verwachting door. Op korte termijn staat een groei van nog eens 70% op de planning.

Groene beweging
Uit de vijfde Lokale Energie Monitor van Stichting HIER opgewekt blijkt dat minstens 85.000 Nederlanders deelnemen aan de energietransitie via energiecoöperaties.

Het aantal lokale warmteprojecten waarvan bewoners initiatiefnemer zijn of waarbij ze nauw betrokken zijn neemt snel toe. Stonden er in 2018 nog 17 initiatieven op de radar, in 2019 onderzoeken al zeker 37 initiatieven de haalbaarheid van mogelijke alternatieven voor aardgas in de wijk, vaak samen met de gemeente of het waterschap.

Gijs Termeer van HIER opgewekt: “Sinds 2009 groeit het aantal lokale energiecoöperaties flink. En met het Klimaatakkoord zijn ze belangrijker dan ooit. Met hun inzet van tijd en geld zorgen ze voor draagvlak, zeggenschap en betrokkenheid van burgers bij de lokale energievoorziening. En dat is hard nodig. De uitdaging van de komende jaren is de energie van deze burgerbeweging van onderop te koppelen aan de beleidsdoelen van het Klimaatakkoord. Daarin is namelijk afgesproken dat in 2030 50% van de productie op land in lokaal eigendom is en dat 20% van de wijken van het aardgas af is.”

Wind
Dit jaar is het coöperatieve windvermogen gestegen naar 193 MW: een groei van 22% ten opzichte van 2018. Gelderland is koploper met windenergie. Hier werd in 2019 28% van alle windenergie opgewekt door coöperaties, gevolgd door Zeeland met 17%. Er staat nog minstens 175 MW (+70%) coöperatieve wind op de planning tussen 2020 en 2023, verdeeld over 33 windparken. In Limburg staat maar liefst 55 MW gepland voor 2020/2021. 

Zon
De energiecoöperaties hebben in 2019 195 nieuwe coöperatieve zonprojecten gerealiseerd. Meer dan de helft is met de postcoderoosregeling gerealiseerd, ondanks de onzekerheid over een nieuwe regeling. In totaal is er nu voor 119 MWp aan zonvermogen collectief opgewekt, dat is 60% meer dan in 2018.  De meeste zonne-energie wordt opgewekt in Noord-Holland, Noord-Brabant en Friesland. Naar verwachting loopt het totale aantal zonprojecten volgend jaar op tot 1.000 en stijgt het vermogen naar 200 MWp. De meeste zonprojecten zijn op daken, maar ook het aantal zonneparken - met een groter vermogen - op land neemt toe. Ook staan er 10 drijvende zonneparken op de planning.

Autodelen en laadpalen
Naast wind, zon en warmte werken coöperaties aan projecten met autodelen en coöperatieve laadpalen.

Inclusiviteit
Zelf stroom opwekken met zonnepanelen op je dak, dat is helaas niet voor iedereen mogelijk. Deelnemen aan een collectief zonnedak of het kopen van een stukje windmolen is dan een mooi alternatief. Als kennispartner op dit gebied helpt Greenchoice dit mogelijk te maken. Met ons landelijke netwerk van lokale energieprojecten hebben we voor steeds meer klanten een project in de buurt. Duurzaam Dichtbij noemen wij dat. Zo kunnen we meer mensen betrekken bij de energietransitie en onze groene ambities waarmaken.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Greenchoice kiest voor duurzame verhuizing

30 maart 2017

Heel Nederland in beweging

05 februari 2015

Greenchoice neemt KiesZon over

22 december 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6677 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg