Samen energie opwekken onverminderd populair

Lokale Energie Monitor 2017 • 17 november 2017

Vandaag vindt het evenement ‘HIER opgewekt’ plaats; het grootste evenement voor lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland. Greenchoice is de trotse partner van dit event. Op ‘HIER opgewekt’ wordt vanmorgen de Lokale Energie Monitor 2017 gepresenteerd. Het meldt goed nieuws: de groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen.

De Lokale Energie Monitor laat zien dat het aantal energiecoöperaties in 2017 steeg van 332 naar 392 coöperaties. Met 53 daarvan werken wij al samen. Ook is het aantal collectieve zon- en windprojecten in Nederland toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. En de groei zet naar verwachting ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-energieprojecten en van het windvermogen op de planning.

Positieve energiebeweging
Het gaat de burgercollectieven voor de wind. Dankzij een professionelere aanpak, lokaal draagvlak en krachtenbundeling slagen zij er steeds vaker in eigen windturbines of zonnedaken en -weides te realiseren (totaal 274 in 2017). 60% van de coöperaties houdt zich bezig met de wederverkoop van groene energie, 70% met energiebesparing en 60% organiseert collectieve inkoop van energie. Evert den Boer, CEO van Greenchoice: “Het is fantastisch om te zien dat de bewustwording en betrokkenheid van burgers toeneemt. Er komen steeds meer mensen die niet willen afwachten, maar zelf aan de slag gaan met het opwekken van hun eigen duurzame stroom. Het zorgt voor meer draagvlak en acceptatie in de samenleving en dat is van cruciaal belang voor de energietransitie.”

Zon
De energiecoöperaties hebben in 2017 100 nieuwe collectieve zonprojecten gerealiseerd. Standaardisatie, specialisatie en krachtenbundeling is de trend. In totaal is er nu voor 37 MWp aan zonvermogen collectief opgewekt, dat is 53% meer dan in 2016. De meeste zonne-energie wordt opgewekt in Friesland (10 MWp), gevolgd door Noord-Holland (5,7 MWp). De verwachting is, dat het aantal zonprojecten in 2018/2019 verdubbelt, onder meer door een flink aantal grote zonneweides dat gepland staat.

Wind
Dit jaar is het coöperatieve windvermogen vrijwel gelijk gebleven: 118 MW. Zuid-Holland is koploper met windenergie. Hier werd in 2017 ruim 35 MW opgewekt, gevolgd door Zeeland met ruim 32,5 MW. In het hele land staan grote windparken met coöperatieve windturbines in de startblokken voor 2018/2019, zoals windparken bij Geldermalsen, Tilburg en de Krammersluizen.

Postcoderoos komt tot bloei
Realisatie van projecten via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoosregeling genoemd, komt voorzichtig tot bloei. In 2017 zijn er 63 nieuwe projecten bijgekomen. Daarmee is het aantal postcoderoosprojecten verdubbeld tot een totaal van 114 projecten sinds het begin van de regeling
(2014) en zitten nog minstens 158 geplande postcoderoosprojecten in de pijplijn. Greenchoice werkt met 35 postcoderooscoöperaties samen.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Overheid geeft goede voorbeeld met bewuste keuzes voor duurzame energie

08 maart 2017

Nederland loopt warm voor energiebesparing op Greenchoice Warme Truiendag

05 februari 2015

Greenchoice en Meewind stappen samen in duurzame warmte

10 oktober 2017
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6677 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg