Grootste batterij bij windpark in Nederland in gebruik genomen

Nieuwsbericht • 06 juni 2019

Met een druk op de knop is vanmiddag de grootste batterij bij een windmolenpark in Nederland officieel in gebruik genomen. Greenchoice plaatste de 10 MWh batterij – bestaande uit zes opslageenheden ter grootte van een zeecontainer – bij windmolenpark Hartelkanaal. Daarmee is een volledig hernieuwbare energiecentrale gecreëerd die vertrouwt op slimme technologieën ter ondersteuning van een stabiel en duurzaam energiesysteem. 
Het in balans houden van het elektriciteitsnet is één van de grootste uitdagingen voor de overgang naar een 100% hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Het Nederlandse energiesysteem is momenteel afhankelijk van kolen- en gascentrales om een stabiel evenwicht tussen vraag en aanbod te handhaven. Er wordt in ons land echter steeds meer duurzame stroom opgewekt, waardoor de behoefte aan flexibiliteit groeit om vraag en aanbod van stroom op ieder moment van de dag in evenwicht te houden. De batterij aan het Hartelkanaal voorziet in die flexibiliteit.

Laat die windturbines maar draaien
Maurice Koenen, manager Inkoop- en Portfoliomanagement bij Greenchoice: "Langs het Hartelkanaal hebben we 8 windturbines die samen gemiddeld 68 GWh groene stroom per jaar produceren. Als het waait, is er veel aanbod, maar als er in die perioden onvoldoende vraag is, worden de windturbines mogelijk uit de wind gedraaid om overaanbod in het energiesysteem te voorkomen. Met behulp van de batterijen kunnen we de windturbines draaiende houden. Zo voorkomen we dat duurzame energie wordt verspild. De windenergie kan in de batterijen worden opgeslagen en op een later tijdstip aan het energienetwerk worden geleverd.” 

Balans op het Europese energienetwerk
De batterij helpt het Europese netwerk op 50Hz in balans te houden. Spectral, een smart-grid technologiebedrijf, ontwikkelde daar in opdracht van Greenchoice de besturingssystemen voor. Met deze systemen kan het windpark samen met de batterij een belangrijke rol spelen in een toekomstig energiesysteem waarin fossiele brandstoffen niet langer aanwezig zijn. "Nu we de kolen- en gascentrales sluiten, zullen we miljoenen gedistribueerde energiesystemen, zoals zonne-energie op het dak, wind en batterijen, moeten coördineren om ervoor te zorgen dat elektriciteit kan worden geleverd in dezelfde mate van betrouwbaarheid die we gewend zijn”, legt Philip Gladek, CEO van Spectral, uit. “De oplossing die we bij de Hartelbatterij hebben geïmplementeerd, is hier een goed voorbeeld van. We controleren de batterijen en windturbines in één keer en zorgen met slimme technologieën dat het gecombineerde systeem een positieve bijdrage kan leveren aan de balans van het bredere Europese energienetwerk." 

Blik op de toekomst
Met de batterij bereidt Greenchoice zich voor op grootschalige integratie van hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet. "Als dit project bij het Hartelkanaal succesvol verloopt, willen we ook op andere opweklocaties batterijen plaatsen en flexibiliteit ontsluiten”, aldus Koenen. “Dat zou snel kunnen gaan omdat Spectral nu al bezig is om nog eens 100 MW aan flexibiliteit van onze windturbines in Nederland te ontsluiten”


Met een druk op de knop namen (vlnr) Arno Bonte (wethouder Duurzaamheid & Energietransitie in Rotterdam), Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) en Evert den Boer (CEO Greenchoice) de megabatterij officieel in gebruik. 

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

​Greenchoice en Zon op Nederland maken ‘postcoderoos’-projecten veel sneller rendabel

23 juni 2014

Rotterdamse Energiecoöperatie gelanceerd

22 maart 2018

Greenchoice duizendste deelnemer circulair geld

27 november 2017
Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4,1 5803 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg