Greenchoice voert structuurregime in

06 december 2019

Deze week hebben we onze statuten aangepast aan het structuurregime. Dit zijn wettelijke regels die gelden voor de verdeling van bevoegdheden in grote ondernemingen. De Ondernemingskamer zal worden gevraagd om de in het verleden ten aanzien van Greenchoice getroffen voorzieningen voortijdig te beëindigen.

In 2014 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, bij wijze van tijdelijke voorzieningen, een Raad van Commissarissen ingesteld bij Greenchoice en zijn er drie onafhankelijke commissarissen benoemd. In 2017 zijn deze voorzieningen met drie jaar verlengd tot medio 2020. Met de deze week doorgevoerde statutenwijziging zijn Greenchoice en haar aandeelhouders Energie Concurrent (70%) en Eneco (30%) het eens geworden over een duurzame governancestructuur voor de organisatie. De Ondernemingskamer zal op korte termijn worden gevraagd om de ten aanzien van Greenchoice getroffen voorzieningen voortijdig te beëindigen.

Raad van Commissarissen
Met de statutenwijziging is ook voorzien in een nieuwe invulling van de Raad van Commissarissen van Greenchoice. Per direct zal de Raad van Commissarissen bestaan uit vijf personen, waarvan drie personen nu nog zijn aangesteld door de Ondernemingskamer. Deze commissarissen zullen gefaseerd over een periode van 18 maanden worden vervangen door nieuwe commissarissen. De Raad van Commissarissen zal in de toekomst gaan bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, een door de ondernemingsraad aanbevolen commissaris, een derde onafhankelijke commissaris en twee commissarissen die gelieerd zijn aan de aandeelhouders. De raad streeft in zijn samenstelling naar voldoende complementariteit, pluriformiteit en diversiteit qua leeftijd, geslacht en herkomst.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Warmtepompen maken opmars

27 januari 2016

Evenement HIER opgewekt: ‘Lokaal duurzaam in de lift’

05 december 2016

Grootste coöperatieve energieproject van Nederland van start

27 maart 2019
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg