Greenchoice spoort consument aan overdag stroom te gebruiken

21 februari 2024

Groene stroom wordt overdag goedkoper dan 's nachts 

Greenchoice zet vandaag een nieuwe stap in de energietransitie. Door het normaaltarief te verlagen wordt de stroom voor huishoudens doordeweeks overdag goedkoper dan 's nachts. Hiermee wil de Nederlandse energieleverancier klanten met én zonder zonnepanelen aansporen groene stroom te gebruiken wanneer het in overvloed beschikbaar is, namelijk overdag. Door verbruik en opwek beter op elkaar af te stemmen, ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnet. De maatregel is onderdeel van een structurele aanpak waarmee Greenchoice langdurige gedragsverandering op gang wil brengen als het gaat om het gebruik van beschikbare groene stroom.

Om gedragsverandering te stimuleren zijn impactvolle maatregelen nodig. Maatregelen die de knop bij de consument daadwerkelijk om helpen zetten. Coen de Ruiter, algemeen directeur: "We willen toe naar een situatie waarin zoveel mogelijk huishoudens, dus niet alleen zonnepaneelhouders, groene stroom verbruiken op momenten dat het in overvloed aanwezig is. Vandaar overdag een lager tarief, want dan schijnt de zon. Of je nu wel of geen zonnepanelen hebt, dit maakt het aantrekkelijker om zoveel mogelijk overdag gebruik te maken van groene stroom."

Energietransitie voor iedereen

In totaal voert Greenchoice drie veranderingen door: 

  1. Stroom wordt doordeweeks overdag goedkoper dan 's nachts. Greenchoice spoort hiermee huishoudens aan om groene stroom te gebruiken wanneer het in overvloed aanwezig is, bijvoorbeeld door de wasmachine overdag aan te zetten. Zo sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan en zet Greenchoice een belangrijke stap om netcongestie te verminderen en op termijn ruimte te maken voor nieuwe groene stroom productie. Deze verandering gaat voor nieuwe contracten per direct in en voor variabele contracten per 1 april 2024.
  2. Verlagen terugleververgoeding. Greenchoice verlaagt de terugleververgoeding naar 5 cent voor netto terugleveraars. Dit is alleen relevant voor huishoudens en kleinzakelijke klanten die méér stroom terugleveren dan afnemen. Hiermee sluit de terugleververgoeding beter aan op de daadwerkelijke marktwaarde. Deze verandering gaat voor nieuwe contracten per direct in en voor variabele contracten per 1 april 2024.
  3. Evenwichtiger verdelen van kosten eigen opwek. Greenchoice gaat voor huishoudens met zonnepanelen, via het vastrecht, een deel van de kosten die gepaard gaan met terugleveren ook daadwerkelijk bij hen in rekening brengen. Zo wordt toegewerkt naar een evenwichtigere verdeling van de kosten. Deze maatregel stelt Greenchoice in staat een scherper stroomtarief te kunnen bieden voor iedereen. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij wordt gestart met nieuwe contracten.

Zonnepanelen blijven aantrekkelijk 

Greenchoice benadrukt dat klanten die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, hier geen spijt van krijgen. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft aantrekkelijk, ook na invoering van de veranderingen. "Wij zijn trots op onze klanten die, vaak al in een vroeg stadium van de energietransitie, de stap hebben gezet naar duurzame opwek," aldus De Ruiter. "We hebben er vertrouwen in dat onze klanten ook een belangrijke rol zullen spelen in deze nieuwe fase van de energietransitie." Greenchoice blijft het installeren van zonnepanelen volop stimuleren. Ook het aanmoedigen van verdere elektrificatie door bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen staat hoog op de agenda.

Robuust systeem 

Naast gedragsverandering zullen ook innovaties bijdragen aan een betere balans op het elektriciteitsnet. Daarom zet Greenchoice zich naast de focus op het verbruik ook in voor een verandering van het hele systeem. Het doel is om vraag en aanbod van groene stroom steeds beter in balans te brengen en energietransitie mogelijk te maken voor iedereen.  Zo onderzoekt het bedrijf bijvoorbeeld de inzet van dynamische tarieven, thuisopslag van opgewekte zonnestroom voor eigen gebruik en de inzet van slimme software zoals een Home Energy Management Systeem (HEMS) om het energieverbruik thuis beter te plannen. Daarnaast investeert het bedrijf fors in grootschalige batterijopslag om overschot aan stroom te kunnen opslaan zonder het net te belasten. 

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024