Greenchoice investeert in Nederland

Nieuwsbericht • 16 september 2020

Greenchoice is recent een samenwerking aangegaan met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Via het programma Duurzame Doorbraak helpen we boeren om met een deel van hun grond een voedselbos te realiseren. Het doel: Binnen vijf jaar minstens 150 hectare voedselbos aanleggen op landbouwgronden in Nederland voor een duurzame voedselproductie in de komende decennia.


Als enige grote Nederlandse energieleverancier investeert Greenchoice al jaren in internationale bosprojecten om de CO2-uitstoot van het gasverbruik van klanten te compenseren. Zo zijn er projecten in Zimbabwe, Uganda, Indonesië en Peru. In 2017 zijn daar voor het eerst projecten in Nederland bijgekomen. Dit sluit aan op onze visie om écht werk te maken van een groene wereld.


De Nederlandse projecten richten zich op het beschermen van bos, het verrijken van de biodiversiteit en de aanleg van nieuw bos. Dankzij de bijdrage van Greenchoice kan Stichting Voedselbosbouw Nederland kosteloos deskundige ondersteuning verlenen bij onder meer ontwerp, aanleg en cofinanciering van het benodigde plantgoed.

Plukken in het voedselbos

Nederlandse voedselbossen

Greenchoice ondersteunt al een paar jaar het Voedselbos Houtrak. Dit voedselbosinitiatief, vlakbij Amsterdam, leggen we aan in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Voedselbosbouw Nederland. Na drie winters aanplanten, ontwikkelt het bos zichzelf waarbij het een grote
hoeveelheid CO2 vastlegt en een hoge biodiversiteit, zuurstofproductie en gezonde waterbufferwerking biedt. Het ontwerp van voedselbos de Houtrak is gebaseerd op het principe van permacultuur; het wordt zo ingericht dat het volledig voor zichzelf zorgt. Het bos in wording is open voor bezoekers.

Daarnaast ondersteunen we het pilot voedselbos Droevendaal nu enkele jaren. Greenchoice heeft samen met de leerstoelgroep Farming Systems Ecology (FSE) van de WUR de 18 jaar oude boomgaard getransformeerd tot een voedselbos. Hier staan verschillende soorten walnoten-, hazelnoten-, appel- en perenbomen. Het doel is om binnen tien jaar een gevarieerd voedselbos te ontwikkelen met een hoge productie en rendement. Ondertussen kunnen talloze studenten onderzoek doen in het voedselbos, om ook voor andere voedselbosinitiatieven weer tot meer inzicht
te komen.

De samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland biedt ons de mogelijkheid om meer oppervlakte bos te realiseren en tegelijk bij te dragen aan duurzame landbouw. Wouter van Eck, voorzitter van Stichting Voedselbosbouw Nederland: "Voedselbossen bieden een hoopvol perspectief op de toekomst. Het is een systeem dat landbouw en natuur combineert en veel broeikasgassen uit de lucht kan halen. Met steun van Greenchoice kan onze stichting agrariërs helpen om te schakelen. Dat levert winst op voor natuur en helpt de klimaatcrisis aan te pakken."

Wat is een voedselbos? 

Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos met vooral veel soorten die als voedsel kunnen dienen. Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn dat er een vegetatielaag met hoge kruinbomen bestaat en minimaal drie andere vegetatielagen, met een rijk bosbodemleven.

In voedselbossystemen komen heel veel thema’s samen. Ze slaan CO2 op, waarmee klimaatverandering wordt tegengegaan. Een hectare voedselbos legt jaarlijks gemiddeld zo’n 7 ton koolstof uit de atmosfeer vast. Dat is een reductiepotentieel van 25,6 ton CO2 per hectare per jaar: Evenveel als 6 retourtjes Amsterdam – Californië. Daarnaast herbergen voedselbossen een veelheid aan soorten planten en dieren, terwijl er ook voedsel geproduceerd wordt, zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Het is een vorm van multifunctioneel landgebruik, wat in een klein land met schaarste aan ruimte heel fijn is.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Rijksgebouwen over op Nederlandse groene stroom van Greenchoice

07 maart 2017

Bouwbord Zunneweide Riessen onthuld, realisatie 58.000 panelen tellend zonnepark van start

23 augustus 2019

Greenchoice opnieuw meest duurzame energiemerk van Nederland

12 mei 2020
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg