Greenchoice investeert in Nederlandse bosprojecten

24 oktober 2017

Greenchoice gaat de komende jaren investeren in projecten van de Nederlandse natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Het doel: Nederlands bos beschermen en de biodiversiteit verrijken. Een Nederland met windmolens en zonnepanelen, maar zónder natuur, is voor de energieleverancier namelijk geen optie.

Als enige grote Nederlandse energieleverancier investeert Greenchoice al jaren in internationale bosprojecten om de CO2-uitstoot van het gasverbruik van klanten te compenseren. Zo zijn er projecten in Zimbabwe, Uganda, Indonesië en Peru. Met deze projecten is de afgelopen jaren in totaal 9,5 miljoen ton CO2 gecompenseerd, waarmee de organisatie een grote bijdrage levert in de strijd tegen klimaatverandering en klanten betrekt bij het belang van natuur en milieu. Dit jaar komen daar voor het eerst projecten in Nederland bij. Het sluit aan op de visie van de organisatie om écht werk te maken van een schonere en groene wereld.

De Nederlandse projecten richten zich op het beschermen van bos en het verrijken van de biodiversiteit. Ook de aanleg van nieuw bos staat op de planning. Ruben Veefkind, manager strategie en innovatie van Greenchoice: “Op de langere termijn willen we ervoor zorgen dat er meer bos aangeplant wordt in Nederland. In de tussentijd pakken we vooral ziektes aan om ontbossing te voorkomen. Als groene energieleverancier zijn we gefocust op het stimuleren we lokale zonne- en windenergieprojecten om Nederland te verduurzamen en de lokale energietransitie te versnellen, maar we kunnen ons daarbij niet permitteren om de ogen te sluiten voor verdwijnende natuur wereldwijd.“

Nederlandse projecten
In samenwerking met Natuurmonumenten is een eerste project gestart in het Voorsterbos in de Noordoostpolder, waar de Es de dominantie boomsoort is. Door de schimmelziekte essentaksterfte sterft 90% van alle essen af, met een heel dun bos als gevolg. De komende twee jaar gaan Greenchoice en Natuurmonumenten ongeveer 33 hectare bos (ongeveer 66 voetbalvelden) omvormen door nieuwe inheemse bomen en struiken aan te planten. Dit zorgt voor het ontstaan van een sterker en gevarieerder bos.

Met Staatsbosbeheer richt Greenchoice zich in het eerste jaar ook op de essentaksterfte. Dit doen ze in het Purmerbos in Noord-Holland. Daarnaast starten projecten met Natuurmonumenten in het Bergherbos in Gelderland en met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap in de Duinen van Oostvoorne. Dit duingebied is van oudsher wat betreft planten het meest soortenrijke natuurgebied van Noordwest-Europa. De stikstofdepositie van de zware industrie op de Maasvlakte zorgt voor overwoekering van kwetsbaar duingebied en vogelbroedeilanden. Greenchoice richt zich hier eerst op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor broedvogels.

Podcast
In samenwerking met Greenchoice maakte journalist Maarten Dallinga het eerste deel van De Vooroplopers. Dit is een podcastserie met inspirerende verhalen over duurzame energie. Voor mensen die niet willen stilzitten, maar willen bijdragen aan een schonere, groene wereld. In de eerste aflevering komen de bosprojecten aan bod en waarom Greenchoice er jaarlijks 2 miljoen euro in investeert. De podcast is hier te beluisteren: https://www.greenchoice.nl/bosprojecten-nederland/

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Grootste crowdfundingproject gelanceerd

10 mei 2021

Nieuwe financieel directeur voor Greenchoice

03 juli 2015

Algemeen directeur Greenchoice kondigt vertrek aan

07 mei 2020
Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4 6611 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg