Greenchoice haalt weer meer groene stroom uit Nederland

Persbericht • 21 mei 2014

Het nieuwe stroometiket van Greenchoice onderscheidt voor het eerst Nederlandse en buitenlandse stroombronnen en laat zien dat nu al 70% van de groene stroom van Greenchoice uit Nederland komt. Van de 30% die nog uit het buitenland komt, is een sterk groeiend deel afkomstig van wind (42,5% tegen 29% het jaar ervoor) in plaats van waterkracht (nu 16,2% tegen 34% in 2012). Greenchoice wil dat in 2020 alle stroom in Nederland wordt opgewekt.

Greenchoice investeert kennis en geld in windmolens, zonne-projecten en biogasinstallaties in Nederland omdat het aandeel duurzame energieproductie in ons land snel omhoog moet (CBS, 19 mei). Het groene energiebedrijf zet daarbij vooral in op duurzaam zelf opwekken. Bijna 7% van de Greenchoice-klanten wekt zelf energie op met zonnepanelen. Toch is het aandeel zonne-energie in het stroometiket laag. Dit komt doordat de meeste zonne-energie van daken van particulieren komt. Dat wordt gezien als energiebesparing omdat de opgewekte zonne-energie van het eigen verbruik wordt afgetrokken. Daardoor komt deze productie niet terug in het stroometiket.

Veranderen naar duurzame dienstverlener

“Veel groene energie-initiatieven komen vanuit particulieren en kleinere projecten. Het is aan ons als groene koploper om hen te helpen. Op het gebied van kennis, regels, administratie en of financiering. Onze rol is dan vooral die van duurzame dienstverlener en intermediair tussen lokale producenten en de gebruikers van energie. Wij houden vast aan ons doel dat klanten energieneutraal gaan leven: doordat ze slim met energie omgaan en zoveel mogelijk zelf opwekken. Onze toegevoegde waarde ligt dan bijvoorbeeld ook in het slim uitwisselen van energiestromen.‘

‘Ons doel is een schonere wereld op basis van 100% groene energie uit Nederland. Dat is idealistisch maar ook zeker realistisch als we uitgaan van steeds meer dichtbij opgewekte zonne- en windenergie en hetzelfde of minder biomassa. Samen met nu al bijna 400.000 trouwe tevreden klanten werken we zo aan onze duurzame doelen.’

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Greenchoice trotse partner van The Raindance Project

22 augustus 2019

​Greenchoice en Zon op Nederland maken ‘postcoderoos’-projecten veel sneller rendabel

23 juni 2014

Voedselbank en Greenchoice vieren eerste jaar samenwerking

15 maart 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6677 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg