De Grote Greenchoice Warmetruien Klimaat Quiz met Prof. dr. Sluijs

31 januari 2018

Prof. dr. Sluijs is Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doceert in de vakgebieden Atmosfeerwetenschappen, Paleontologie, stratigrafie en doet onderzoek naar de relatie tussen CO2 en het klimaat op aarde. Hoe kan zijn wetenschappelijke werk bijdragen bij het tegengaan van klimaatverandering?

Als u aan uw neefje van zes moet uitleggen wat voor werk u doet, wat zou u dan vertellen?
“Mijn neefjes zijn er trots op dat ik Schetenwapper ben. Ik onderzoek fossielen, overblijfselen van leven dat heel lang geleden leefde, en die bewaard zijn gebleven in gesteente. Daaraan kunnen we zien hoe warm of koud het vroeger was. Bijvoorbeeld, palmen groeien alleen maar in gebieden waar het warm is. Maar in het verleden vonden we fossiele palmen op de plek waar toen de noordpool was. Dan weet je dus dat het daar ooit dus veel warmer is geweest dan nu.”

Hoe kan uw wetenschappelijke werk bijdragen bij het tegengaan van klimaatverandering?
“Ik onderzoek de relatie tussen het klimaat op aarde en de CO2 concentraties van de atmosfeer in het geologische verleden. Er zijn door natuurlijke oorzaak ontelbare klimaatveranderingen geweest en er was ook wel eens een klimaat met hoge CO2 concentraties. We kunnen op basis van ons werk aan aardlagen reconstrueren hoe het klimaat toen werkte, en we kunnen ook evalueren of we die warme werelden begrijpen. Dat begrip leidt tot verbeteringen van de toekomstprojecties van klimaatverandering als gevolg van de door de mens veroorzaakte stijging van de CO2 concentratie.”

Als u baas van de wereld was, wat zou u dan direct verbieden om de opwarming van de aarde tegen te gaan?
“Als wetenschapper heb ik daar geen mening over. Maar ik denk dat veel mensen zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering. Als we de klimaatverandering zo veel mogelijk willen beperken moeten we toe naar een maatschappij die geen CO2 meer uitstoot. Ik denk niet dat iets verbieden dat gaat bereiken. Het gaat er uiteindelijk om dat alle geledingen van de maatschappij dat doel in stapjes gaan bereiken.”

Waar merkt u in uw functie het meest aan dat het klimaat aan het veranderen is?
“Niet zo sterk, omdat ik naar klimaatveranderingen kijk die steeds langer geleden gebeurd zijn.”

Bent u door uw functie duurzamer gaan leven? En zo ja, waaraan ziet u dat?
“Mijn functie heeft weinig invloed op mijn gedrag. Kennis wel eventueel. Ik eet weinig vlees bijvoorbeeld.”

Een duurzaam dilemma: vanaf nu altijd koud douchen of altijd veganistisch eten?
“Als je mij een woning in Hawaii aanbiedt zonder enige twijfel koud douchen!”

Er zijn mensen die in twijfel trekken, of ontkennen, dat opwarming van de aarde komt door toedoen van mensen. Wat zou u tegen hen zeggen?
“Deze gesprekken voer ik veel. De twijfelaars snap ik omdat de publieke discussie zo gepolariseerd is en door de massa’s aan ongecontroleerde informatie op het internet nauwelijks wijs is te worden. Stellige ontkenners zijn er maar heel weinig. Een discussie op basis van klimatologische argumenten werkt doorgaans niet goed, soms zelfs averechts.”

Vrijdag is het Warmetruiendag. Wat denkt u dat het grootste effect is van deze dag?
“Uiteindelijk gaat dit om een cultuurverandering. Alle aandachtsmomenten kunnen hieraan bijdragen.”

En tenslotte, ligt uw warme trui al klaar voor Warmetruiendag?
“Op 2 februari wordt het een graad of 7. Geen warme trui nodig…”

Jij al klaar voor Warmetruiendag? Meld je aan op www.warmetruiendag.nl, zet vrijdag 2 februari je thermostaat een graadje (of twee lager), trek je trui aan en deel je groene goede voorbeeld met #warmetruiendag #zograadielekker! 

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Stroom van de zon!

23 januari 2017

Miljoen zonnepanelen geïnstalleerd bij onze klanten

14 juni 2022

BOKS daagt Nederland uit te besparen

03 november 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg