ATELIER: Greenchoice werkt mee aan energiepositieve districten

22 februari 2021

Greenchoice heeft zich aangesloten bij ATELIER, een internationaal project met als doel burgergestuurde, energie-positieve districten te ontwikkelen. Het zijn districten die op jaarbasis meer hernieuwbare energie produceren dan ze verbruiken. ATELIER wordt door de Europese Commissie gefinancierd en door de gemeente Amsterdam gecoördineerd. Het project combineert de expertise en inzet van 30 partners uit 11 verschillende landen.

Als onderdeel van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Horizon 2020, start ATELIER met het ontwikkelen van twee stadsdelen tot positieve energiedistricten. Het gaat om een stadsdeel in Amsterdam (Buiksloterham) en één in Bilbao. Voor Amsterdam geldt dat het ATELIER-project volledig in lijn is met de ambitieuze doelen van de gemeente om in 2030 50% CO2-reductie te realiseren. Lokale burgers en bedrijven worden in staat gesteld om een actievere rol te spelen in de energietransitie.

Naast het implementeren van duurzame energiesystemen wordt binnen ATELIER onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken welke technologieën effectief en efficiënt bijdragen aan de energie-producerende wijken. Ook wordt gekeken hoe de verschillende betrokken partijen dit binnen een gebied (district of stadsdeel) kunnen realiseren. De onderzoeksresultaten worden geëvalueerd en zullen aanbevelingen opleveren voor de verdere uitrol en implementatie in zes andere Europese steden. Daarom wordt naast de technologische mogelijkheden ook aandacht besteed aan zaken als nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid en effectieve businessmodellen.

Als energieleverancier en programmaverantwoordelijke partij zal Greenchoice zorgen voor de levering van duurzame energie én voor de ontsluiting van (flex)waarde richting verschillende markten.

Voor meer informatie over het project zie de website: https://smartcity-atelier.eu/about/partners/greenchoice/

Dit project wordt gefinancierd vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Horizon 2020, onder subsidieovereenkomst nr. 864374

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Coöperatie Ondergrond winnaar van personeelsactie Greenchoice

20 mei 2020

Reactie op bericht ‘ACM pakt onduidelijke energiefactuur aan’

14 november 2017

Op grote hoogte: de windmolen van de toekomst

27 maart 2017
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6677 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg