Jaar- en eindnota

Wat is een jaarnota?

Een jaarnota gaat niet over een kalenderjaar (1 januari tot 31 december), maar heeft de startdatum van de levering door Greenchoice als beginpunt. Een jaar nadat Greenchoice de levering is gestart, ontvang je je eerste jaarnota. Jaarnota’s ontvang je ieder volgend jaar rond dezelfde tijd.

Elke maand betaal je Greenchoice een termijnbedrag. Jaarlijks berekenen we hoeveel energie je hebt verbruikt en wat de kosten hiervan zijn. Dit doen we aan de hand van je meterstanden. Zijn de werkelijke kosten lager dan het totaal van de betaalde termijnbedragen? Dan krijg je het verschil terug. Als je te weinig hebt betaald, moet je het verschil bijbetalen.

Wat is een eindnota?

Greenchoice maakt voor jou een eindnota nadat wij zijn gestopt met het leveren van energie. Bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd of omdat je bent overgestapt naar een andere leverancier. Op de eindnota berekenen wij aan de hand van je meterstanden hoeveel energie je hebt verbruikt en wat de kosten daarvan zijn. Deze kosten verrekenen we met de maandelijkse termijnbedragen die je ons hebt betaald. Zijn de werkelijke kosten lager dan het totaal van de betaalde termijnbedragen? Dan krijg je het verschil terug. Als je te weinig hebt betaald, moet je het verschil bijbetalen.

Wat staat er op mijn jaar- en eindnota?

Op de nota staat veel informatie, zoals meterstanden, verbruik, betalingen en tarieven. We hebben een overzichtelijke leeswijzer gemaakt, zodat de nota makkelijker te begrijpen is. Je kunt hier stap voor stap de nota doorlopen met een uitgebreide toelichting.

Bekijk de leeswijzer.

Hoe controleer ik mijn nota?

Wij vinden het belangrijk dat je alle gegevens op de nota van Greenchoice kunt herleiden. Zo zie je direct hoeveel energie je hebt verbruikt en hoeveel kosten je hebt gehad. Je kunt je nota met de volgende stappen controleren. 

Meterstanden
Het verbruik op de nota wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindmeterstanden van de verbruiksperiode waarvoor de nota is opgemaakt. De meterstanden zijn door jezelf doorgegeven, uitgelezen via de slimme meters of geschat (wanneer we geen meterstanden hebben ontvangen).

Tarieven
Je verbruik wordt afgerekend tegen de afgesproken tarieven.

Het leveringstarief is het tarief dat je bent overeengekomen met Greenchoice, exclusief belastingen en andere overheidsheffingen. Dit leveringstarief zie je ook staan op een offerte, een verlengaanbod en/of de contractbevestiging. Gedurende de looptijd van je contract staat het leveringstarief vast. Heb je een contract zonder vaste looptijd (‘variabel’), dan verandert het leveringstarief tweemaal per jaar (op 1 januari en 1 juli).

De overheidsheffingen (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie) brengen wij namens de overheid in rekening over je energieverbruik. Deze overheidsheffingen worden vastgesteld door de overheid en kunnen per kalenderjaar veranderen, ongeacht of je een vast tarief hebt afgesproken met Greenchoice.

Mochten er tijdens de notaperiode verschillende tarieven gehanteerd zijn, dan vind je het gemiddeld tarief terug op de nota. Een uitsplitsing van de tarieven per periode vind je terug in Mijn Greenchoice.

Vaste kosten
Daarnaast worden diverse andere (vaste) kosten, waaronder ook de kosten van de netbeheerder, voor de betreffende verbruiksperiode aan je doorberekend. Deze kosten staan los van je verbruik.

Leeswijzer
We hebben een overzichtelijke leeswijzer gemaakt, zodat de nota makkelijker te begrijpen is. Je kunt hier stap voor stap de nota doorlopen met een uitgebreide toelichting.

Bekijk de leeswijzer.

Wanneer kan ik mijn jaar- of eindnota verwachten?

Je ontvangt je jaarnota binnen drie weken nadat we je meterstanden hebben verwerkt. Een eindnota kan tot zes weken duren.

Hoe verrekent Greenchoice mijn teruggeleverde energie op de nota?

Dat ligt aan je type stroommeter. Er zijn meters die terugdraaien bij teruglevering en meters die aparte telwerken hebben voor de teruggeleverde energie.

Terugdraaimeter
Bij dit type meter is op de nota niet duidelijk hoeveel energie je in totaal van het net hebt afgenomen en hoeveel je eraan hebt teruggeleverd. Je recente meterstand kan hoger of lager zijn dan de beginmeterstand. Is de recente meterstand hoger, dan vind je op de nota een verbruik, waarvoor je betaalt. Is de recente meterstand lager, dan heb je per saldo meer teruggeleverd dan verbruikt. Voor deze netto teruglevering ontvang je een terugleververgoeding die je terugvindt op de nota. Bij dit type meter verloopt de saldering automatisch.

Teruglevering op aparte telwerken
Bij dit type meter zie je hoeveel stroom je van het net hebt afgenomen en hoeveel energie je hebt teruggeleverd aan het net. Je verbruik en je teruglevering vind je in aparte blokken op de nota. Als je verbruik per saldo hoger was dan je teruglevering, dan vind je de afgesproken tarieven terug. Heb je per saldo meer teruggeleverd dan verbruikt? Dan zie je bij de tarieven de terugleververgoeding staan. De afgesproken tarieven zijn bij netto teruglevering niet meer van belang, omdat je verbruik al volledig is gesaldeerd!

Ik heb mijn meterstanden doorgegeven, wanneer krijg ik mijn nota?

Na het doorgeven van jouw meterstanden kun je jouw jaarnota binnen 3 weken verwachten. De jaarnota kun je vervolgens inzien via Mijn Greenchoice.

Ben je verhuisd of overgestapt? Dan kun je de eindnota verwachten binnen 6 weken na de einddatum van de energielevering. Jouw eindnota kun je vervolgens inzien via Mijn Greenchoice.

De meterstanden op mijn jaarnota kloppen niet. Wat nu?

Heb je een jaarnota ontvangen met geschatte meterstanden? De meterstanden zijn geschat op basis van het standaard jaarverbruik op jouw adres. Controleer de geschatte meterstanden met de werkelijke meterstanden op je meter(s). Bij een kleine afwijking hoef je geen correctie aan te vragen, dit verschil loop je in op de volgende nota. Bij een forse afwijking kun je contact opnemen met onze klantenservice. Dan beoordelen wij of een correctienota mogelijk is. Een correctienota wordt opgemaakt met de actuele meterstanden. Zorg er dus voor dat je de actuele meterstanden bij de hand hebt.

De eindmeterstanden op mijn eindnota van Greenchoice kloppen niet. Wat nu?

Bij een overstap vraagt de nieuwe leverancier de meterstanden bij je op. Deze worden via de netbeheerder als eindmeterstanden aan Greenchoice doorgegeven. Als de overstapmeterstanden niet kloppen, kan je nieuwe leverancier – onder voorwaarden – een correctie laten doorvoeren. Je moet in dat geval zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klantenservice van je nieuwe leverancier.

Bij een verhuizing is het belangrijk om zelf je eindmeterstanden aan ons door te geven (als je geen slimme meter hebt). Doe je dit niet, dan schatten we je eindmeterstanden. Deze geschatte eindmeterstanden kunnen we alleen – en onder voorwaarden – aanpassen als je bewijs hebt van de werkelijke eindmeterstanden (bijvoorbeeld foto’s inclusief dagtekening of een ondertekend overdrachtsformulier). Zonder dit bewijs is het vrijwel onmogelijk om de eindmeterstanden nog aan te passen.

Hoezo moet ik bijbetalen op de eindnota terwijl mijn termijnbedrag voldoende was?

Een termijnbedrag is berekend aan de hand van een jaarverbruik gedeeld door twaalf maanden. Maar je verbruikt niet elke maand evenveel. Vooral in de wintermaanden ligt je gasverbruik veel hoger dan in de zomer, omdat je dan je huis verwarmt. Stoppen we in, of net na, de wintermaanden met leveren, dan mis je vaak een aantal ‘goedkope’ zomermaanden om het hogere winterverbruik mee te compenseren. Is dit bij jou het geval en moet je (veel) bijbetalen? Neem dan even contact op met de klantenservice. Een betalingsregeling in termijnen is zo geregeld!

Waarom komt het tarief op mijn nota niet overeen met het tarief in mijn contract?

Wijkt het tarief op je nota af van het tarief op je contractbevestiging? Dit kan twee redenen hebben:

1. De overheidsheffingen zijn gewijzigd
De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) worden door de overheid per kalenderjaar vastgesteld. Als je een nota ontvangt over verschillende kalenderjaren zie je een gemiddelde staan. Dit kun je controleren door de nota op te zoeken in Mijn Greenchoice en te klikken op de notadatum. Daar vind je de uitsplitsing van energiebelasting en opslag duurzame energie per periode.

2. Je hebt gebruik gemaakt van verschillende leveringstarieven
Een notaperiode loopt soms niet gelijk met de periode waarin de tarieven vaststaan. Op je nota staat in dit geval een gemiddelde van verschillende leveringstarieven. Om dit te controleren kun je de nota via Mijn Greenchoice bekijken door te klikken op de notadatum. Vervolgens zie je een uitsplitsing per contractperiode inclusief het bijbehorende leveringstarief.

Betalen

Welke betaalmogelijkheden biedt Greenchoice?

Greenchoice werkt met automatische incasso. Rond de 6e van de maand incasseren wij automatisch het termijnbedrag voor de lopende maand van je rekening. Rond de 10e van de maand doen wij bij- en terugbetalingen naar aanleiding van nota’s. Automatische incasso is een efficiënte manier van betalen waar je zelf geen omkijken naar hebt. Mocht de incasso aan het begin van de maand niet lukken wegens saldotekort, dan proberen wij het rond de 26ste van de maand nog eens.

Wat gebeurt er als er een incassopoging mislukt?

Greenchoice incasseert rond de 6e van de maand (rond de 10e voor nota’s). Mocht het bedrag op die datum niet op je rekening staan, dan is dat niet direct een probleem. Wij proberen het aan het eind van de maand rond de 26ste nogmaals. Als beide incassopogingenpogingen niet lukken, sturen wij je een herinneringsbericht. Je kunt de achterstand dan zelf voldoen met iDEAL via Mijn Greenchoice.

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Als je het bedrag op je jaar- of eindnota niet in een keer kunt betalen, bieden wij je de mogelijkheid om het in een aantal maandelijkse termijnen te voldoen. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze klantenservice.

Let op! Je kunt alleen een regeling treffen over het bedrag van de jaar- of eindnota, niet over het termijnbedrag.

Wat moet ik doen als ik een betalingsachterstand heb?

Als je een betalingsachterstand hebt, sturen we je een herinneringsbericht. In Mijn Greenchoice vind je een iDEAL-link zodat je je achterstand meteen kunt voldoen. Lukt dat niet op tijd, neem dan contact op met onze klantenservice. We bespreken graag samen met jou de mogelijkheden.

Kan ik betalen met een buitenlandse IBAN?

Je kunt betalen met IBAN’s uit euro-landen. Heeft jouw bankrekening een andere valuta, neem dan contact op met de klantenservice om te kijken of het mogelijk is.

Wat zijn de bankgegevens van Greenchoice?

Het IBAN van Greenchoice is NL18INGB0005309282 t.n.v. Greenchoice te Rotterdam. Het BIC van Greenchoice is 'INGBNL2A'. Als je een handmatige overboeking doet, dan graag altijd het klantnummer vermelden.

Termijnbedrag

Wat is een termijnbedrag?

Maandelijks betaal je ons een bedrag voor je energieverbruik; het termijnbedrag. Dit baseren wij op het gemiddelde jaarverbruik op jouw adres. Na een jaar ontvang je een jaarnota, waarbij wij alle betaalde bedragen verrekenen met de kosten van je verbruik.

Hoe berekent Greenchoice mijn termijnbedrag?

Wij berekenen je termijnbedrag aan de hand van het (historisch) gemiddelde jaarverbruik op jouw adres. Dit zogenoemde standaard jaarverbruik stellen we ieder jaar opnieuw vast. Ben je nieuw bij Greenchoice? Dan ontvangen we het standaard jaarverbruik van je netbeheerder.

Bij de berekening van het termijnbedrag houden we rekening met de tarieven die je betaalt per kilowattuur stroom en kubieke meter gas (inclusief overheidsheffingen en btw). Hierbij komen de vaste leveringskosten en netbeheerkosten. Ook met de vermindering energiebelasting houden we rekening. Alle jaarlijkse kosten bij elkaar opgeteld delen we door twaalf maanden. Zo betaal je elke maand hetzelfde bedrag. Wel zo overzichtelijk!

Waarom staat er een ander termijnbedrag op het aanbod dan op de contractbevestiging?

Dat komt meestal doordat er in de aanbieding een ander verbruik is gehanteerd dan het standaard jaarverbruik. Leg ze maar eens naast elkaar. Zijn de tarieven wel gelijk? Dan is het aanbod hetzelfde en kan het termijnbedrag simpelweg worden aangepast.

Waarom is mijn jaarverbruik anders dan in de berekening van Greenchoice?

Het kan gebeuren dat wij een standaard jaarverbruik hanteren dat naar jouw mening verkeerd is. Vooral als je ergens nieuw bent komen wonen en bij nieuwbouwhuizen wijkt onze berekening van het termijnbedrag vaak af van wat je zelf in gedachten had. Dat komt omdat het standaard jaarverbruik dan van de vorige bewoners was. Terwijl jouw huishouden misschien wel heel anders van grootte is, of je bent vaker thuis dan de vorige bewoners. Bij nieuwbouwhuizen zijn er geen historische gegevens beschikbaar en maakt de netbeheerder een schatting van het standaard jaarverbruik.

Als je het niet eens bent met het verbruik dat wij hanteren voor de berekening van het termijnbedrag, neem dan contact op met de klantenservice. Samen met jou kijken we dan wat voor jouw huishouden een betere inschatting van het jaarverbruik is. En dan passen we het termijnbedrag gewoon voor je aan!

Waarom betaal ik niet elke maand precies wat ik heb verbruikt?

Wij baseren het termijnbedrag op het jaarverbruik, omdat het energieverbruik per maand erg verschilt. In de wintermaanden verbruik je veel meer gas dan in de zomermaanden, omdat je dan je huis verwarmt. Om te voorkomen dat je in de winter een veel hoger bedrag moet betalen dan in de zomer, berekenen wij een gemiddeld bedrag per maand.

Hoe wijzig ik mijn termijnbedrag?

Je wijzigt je termijnbedrag heel eenvoudig via Mijn Greenchoice en de Greenchoice-app! Wil je een lager of hoger termijnbedrag dan mogelijk, neem dan even contact op met de klantenservice.

Bewind en beheer

Hoe informeer ik Greenchoice dat mijn cliënt in budgetbeheer zit of onder bewind staat?

De kennisgeving budgetbeheer of onder bewindstelling kun je e-mailen naar SHV@greenchoice.nl. Om de kennisgeving te laten verwerken in onze administratie vragen wij om onderstaande gegevens en documenten te mailen:

- Klantnummer bij Greenchoice
- Volledige naam cliënt
- Geboortedatum cliënt
- Leveringsadres cliënt
- Correspondentieadres
- Of er mogelijkheid is voor automatisch incasso
- Het IBAN dat Greenchoice kan hanteren voor uitbetalingen
- Kopie Beschikking/Budgetbeheerovereenkomst

Hoe informeer ik Greenchoice dat mijn cliënt niet meer in budgetbeheer zit of onder bewind staat?

De beëindiging van budgetbeheer/onder bewindstelling kun je e-mailen naar SHV@greenchoice.nl. Om de kennisgeving te kunnen verwerken in onze administratie ontvangen wij graag onderstaande gegevens en documenten:

- Klantnummer Greenchoice
- Volledige naam cliënt
- Geboortedatum cliënt
- Leveringsadres cliënt
- Einddatum bewind of beheer
- Kopie Eindbeschikking

Hoe meld ik mijn cliënt aan als klant bij Greenchoice?

Informeer je cliënt vooraf over de aanmelding bij Greenchoice.

Voor de levering van 100% groene stroom en bosgecompenseerd gas van Greenchoice kun je de cliënt aanmelden via de website op de pagina Tarieven & Aanmelden. Je kunt ons ook bellen op 010 478 23 26 voor een vrijblijvende offerte op naam van de cliënt.

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan voor mijn cliënt?

Om uitstel van betaling te regelen dien je zo snel mogelijk een verzoek in via SHV@greenchoice.nl. Er kan sprake zijn van twee situaties:

- De stabilisatiefase voor jouw cliënt is gestart. Je kunt ervan uit gaan dat wij maximaal 4 maanden uitstel verlenen op de openstaande vordering(en).
- Er is wel een betalingsachterstand, maar het stabiliserings- of schuldsaneringstraject voor jouw cliënt is nog niet gestart.

We bekijken de situatie per klant na ontvangst van jouw bericht.

Hoe stel ik een vraag aan Greenchoice met betrekking tot mijn cliënt?

Heb je een vraag over een nota? Wil je de meterstanden van je cliënt aan ons doorgeven, of het nieuwe adres van de cliënt of jouw instantie? Voor al je vragen en verzoeken aan Greenchoice met betrekking tot jouw cliënt kun je een e-mail sturen naar SHV@greenchoice.nl of bellen naar 010 478 23 26.

Waar kunnen we je mee helpen?

Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6705 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg