Opzegvergoeding rekenvoorbeelden

Heb je vanaf 1 juni 2023 een vast energiecontract afgesloten? Als je dit contract voor de einddatum wilt opzeggen moet je misschien een opzegvergoeding betalen. De berekening van de opzegvergoeding ziet er zo uit:
 
De opzegvergoeding 
=
(het tarief van je contract - het tarief van het te vergelijken Greenchoice product) x de resterende hoeveelheid energie 

Je betaalt over het bedrag van de opzegvergoeding nog 21% btw.

Wil je weten waar we deze berekening op baseren? Lees dan de uitleg over de resterende hoeveelheid energie en het tariefverschil.

Rekenvoorbeeld opzegvergoeding bij een vast contract voor 1 jaar

Voorbeeld: Je hebt een vast energiecontract voor 1 jaar van 1 maart 2024 tot maart 2025. Je wilt het contract op 1 september 2024 opzeggen, dus 6 maanden voor de einddatum van het contract.

•    De tarieven van jouw contract zijn voor stroom € 0,36 per kWh en voor gas € 1,35 per m3.
•    Inmiddels zijn de tarieven gedaald. De tarieven van het te vergelijken Greenchoice product, dus een contract dat Greenchoice nu aanbiedt, zijn voor stroom € 0,31 en voor gas € 1,22. 
•    Dit betekent dat er een tariefverschil is voor stroom van € 0,05 per kWh en voor gas van € 0,13 per m3. 
 
•    We berekenen hoeveel energie je nog zou afnemen van 1 september tot 1 maart. Hiervoor gebruiken we jouw standaard jaarverbruik. Dat is het verwachte jaarverbruik in een standaard jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden. 
•    Jouw standaard jaarverbruik is voor stroom 3.900 kWh en voor gas 1.100 m3.
•    De winterperiode valt in de resterende maanden, dan verbruik je meer energie dan in de zomer. Daar houden we rekening mee. We gebruiken voor de berekening een resterende hoeveelheid energie van 2.059 kWh stroom en 796 m3 gas.

De opzegvergoeding:
Stroom: (€ 0,36 - € 0,31) x 2.059 kWh = € 102,95 
Gas: (€ 1,35 - € 1,22) x 796 m3 = € 103,48
De totale opzegvergoeding is € 102,95 + € 103,48 = € 206,43 + 21% btw = € 249,78

*Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Het is enkel bedoeld ter indicatie. 

Rekenvoorbeeld opzegvergoeding bij een vast contract voor 3 jaar met teruglevering

Voorbeeld: Je hebt een vast energiecontract afgesloten voor 3 jaar tot 1 juli 2027. Je wilt het contract opzeggen per 1 januari 2025. 
 
•    De tarieven van jouw contract zijn voor stroom € 0,40 per kWh en voor gas € 1,40 per m3.
•    Inmiddels zijn de tarieven gedaald. De tarieven van het te vergelijken Greenchoice product, dus een contract dat Greenchoice nu aanbiedt, zijn voor stroom € 0,32 en voor gas € 1,27. 
•    Dit betekent dat er een tariefverschil is voor stroom van € 0,08 per kWh en voor gas van € 0,13 per m3. 
 
•    We berekenen hoeveel energie je nog zou afnemen tot 1 juli 2026. Hiervoor gebruiken we jouw standaard jaarverbruik. Dat is het verwachte jaarverbruik in een standaard jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden. 
•    Jouw standaard jaarverbruik is voor stroom 9.000 kWh en voor gas 2.000 m3. Voor je teruglevering is het 5.000 kWh.
•    We berekenen de hoeveelheid energie voor de resterende 30 maanden. We gebruiken voor de berekening een resterende hoeveelheid energie van 22.437 kWh stroom en 5.180 m3. En een teruglevering van 12.730 kWh stroom.
 
De opzegvergoeding:
Stroom afname: (€ 0,40 - € 0,32) x 22.437 kWh = € 1.794,96
Stroom teruglevering: (€ 0,40 - € 0,32) x 12.730 kWh =  € 1.018,40
Stroom totaal: € 1.794.96 - € 1.018.40 = € 776,56 
Gas: (€ 1,40 - € 1,27) x 5.180 m3 = € 673,40 
De totale opzegvergoeding is € 776,56 (stroom) + € 673,40 (gas) = € 1.449,96 + 21% btw = € 1.754,45

*Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Het is enkel bedoeld ter indicatie. 

Wil je een indicatie opvragen van de opzegvergoeding? Dat kan via Mijn Greenchoice.

Bekijk je contract in Mijn Greenchoice