Verrekende bedragen

Verrekende bedragen op de nota

Op de nota staat een notabedrag, oftewel de totale kosten voor je energierekening over de periode waarover de nota is opgemaakt. Op het voorbeeld zie je waar je kunt vinden hoe het bedrag is verrekend met de betaalde bedragen. Ook lees je welke bedragen niet worden verrekend op de nota. 

Voorbeeld van een jaarnota verrekende bedragen
1
Verrekende termijnbedragen
Op de nota vermelden we het totaal van alle termijnbedragen binnen de notaperiode, ongeacht of ze ook daadwerkelijk betaald zijn. Welke termijnbedragen dit precies zijn zie je op de bijlage ‘Uitsplitsing termijnbedragen’, die we toevoegen aan je nota.
Nr. 2
Het notabedrag
Hier zie je het bedrag dat je terugkrijgt of moet bijbetalen.
Let op: Het kan zijn dat eventuele openstaande bedragen later nog worden verrekend met een te ontvangen bedrag van je jaarnota.

Welke bedragen worden niet op de nota verrekend?

  • Alle termijnbedragen die vóór de begindatum van de nota betaald zijn (deze zijn al op de vorige nota verrekend);
  • Alle termijnbedragen die ná de einddatum van deze nota betaald zijn (dit zijn betalingen voor de nieuwe leveringsperiode, de volgende nota);
  • Aflossingen van een oude nota (deze hebben betrekking op een reeds verrekende periode).

Eindnota

Op de eindnota nemen we alle betalingen mee die niet eerder zijn verrekend. Dat geldt ook voor betalingen die na de einddatum van levering zijn ontvangen.