Correctie gasverbruik

Gascorrectiefactor

Jouw gasmeter houdt bij hoeveel m³ gas je gebruikt. Aardgas is een natuurproduct en de samenstelling is niet altijd hetzelfde. Je betaalt uiteindelijk voor de hoeveelheid energie die je uit het gas haalt. Daarom komt het gasverbruik dat op je nota staat niet altijd overeen met het verschil tussen de begin- en eindmeterstand. Bekijk hieronder hoe we de gascorrectiefactor berekenen.

 

Voorbeeld van een jaarnota voor stroom en gas. Omlijnd staat de gascorrectiefactor, onderaan het vak over gaskosten.
Stap 1
Calorische waarde
De calorische waarde heeft betrekking op de hoeveelheid energie die je aardgas afgeeft.

De temperatuur in je gasmeter bepaalt mede het volume. Sommige meters verwerken zelf de temperatuurcorrectie. Zo niet, dan corrigeren wij met een standaardfactor.

De hoogteligging van je gasmeter heeft ook invloed op het volume. Afhankelijk van de hoogte boven NAP (zeespiegel) corrigeren wij dit met een standaard.

Formule gascorrectiefactor

De meterstand op je gasmeter corrigeren we achteraf via een aanpassing van de gemeten hoeveelheid kubieke meter gas, door middel van correctiefactoren. De hoogte van de gascorrectiefactor zie je op je nota. Het gecorrigeerde verbruik waarmee wij rekenen kun je als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x correctiefactor.