Gascorrectiefactor

Het gasverbruik dat op je nota staat komt niet altijd overeen met het verschil tussen de begin- en eindmeterstand. Aardgas is een natuurproduct en bestaat uit meerdere gassen. Dit betekent dat elke kubieke meter gas anders is van samenstelling en hierdoor meer of minder energie afgeeft. De gasmeter meet de hoeveelheid kubieke meter gas die je verbruikt, maar je betaalt voor de hoeveelheid energie die je eruit haalt. Bekijk hieronder hoe welke factoren er zijn en hoe de gascorrectiefactor berekend wordt. 

Voorbeeld van een energie jaarnota gascorrectie
Stap 1
Calorische waarde
De calorische waarde heeft betrekking op de hoeveelheid energie die je aardgas afgeeft. Temperatuur
De temperatuur in je gasmeter bepaalt mede het volume. Sommige meters verwerken zelf de temperatuurcorrectie. Zo niet, dan corrigeren wij met een standaardfactor.
Hoogteligging
De hoogteligging van je gasmeter heeft ook invloed op het volume. Afhankelijk van de hoogte boven NAP (zeespiegel) corrigeren wij dit met een standaard.

Formule gascorrectiefactor

De meterstand op je gasmeter corrigeren we achteraf via een aanpassing van de gemeten hoeveelheid kubieke meter gas, door middel van correctiefactoren. De hoogte van de gascorrectiefactor zie je op je nota. Het gecorrigeerde verbruik waarmee wij rekenen kun je als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x correctiefactor.