Uitslag jaarlijkse enquête: locaties gezocht!

Al langere tijd peilen we op een vast moment via een online enquête de klanttevredenheid onder onze partnercoöperaties en onder deelnemers aan energiecoöperaties via Greenchoice. Deze enquête geeft ons een goed beeld van welke wensen en zorgen er spelen, waar we kunnen verbeteren en waar we nauwer kunnen samenwerken.

Lokale krant belangrijk

De enquête aan deelnemers van de postcoderoosregeling had een goede respons van 28%. De reacties gaven antwoord op een aantal prangende vragen.

De belangrijkste redenen voor deelname aan de regeling is omdat het eigen dak ongeschikt is én dat men duurzaamheid belangrijk vindt. Via de lokale krant leest men vervolgens over de lokale energiecoöperatie en/of een project. Dit is nog steeds een belangrijk medium om buurtbewoners te bereiken.

Gezien de huidige energiecrisis hebben we in de enquête ook uitgevraagd of er behoefte is aan bespaaradvies van de energieleverancier. Deze antwoorden gaven een gemengd beeld. Circa 30% geeft aan dit graag te willen. Goed nieuws is dat een meerderheid aangeeft hierover al informatie ingewonnen te hebben bij de energiecoöperatie of via gemeentelijke instanties. Zij weten hun weg dus goed te vinden. Deelnemers beoordelen onze service rond de postcoderoosregeling met een 7.6!

Meer projectlocaties

Ook de energiecoöperaties hebben we uitgenodigd om hun visie te delen over diverse belangrijke zaken. De respons was helaas aan de lage kant, slechts 10% vulde de enquête in.

De reacties die we hebben gekregen, gaven wel een duidelijk signaal: er is een behoefte aan meer projectlocaties (daken, velden). Wij zijn hiervan op de hoogte en spelen hier waar mogelijk op in. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden bij onze zakelijke klanten.

Op de vraag of coöperaties aan Greenchoice-klanten energie-advies zouden willen geven, was bescheiden enthousiasme. De reden hiervan bleek vooral omdat niet iedere coöperatie energiecoaches beschikbaar heeft óf dat hun energiecoaches al in samenwerking met de gemeente worden ingezet. Onze partnercoöperaties beoordeelden ons team en de bijbehorende service, net als onze deelnemers, met een 7,6.

Vragen of opmerkingen?

De enquête geeft ons aanvullende informatie, naast dat wat uit de gesprekken met onze partners naar voren komt. We zetten dit in om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Heb je vragen, zie je verbeterpunten of heb je suggesties? Laat ze ons weten! Neem contact op met de accountmanager of stuur een bericht naar cooperatie@greenchoice.nl.

Mail ons