Bij Greenchoice bieden we bosgecompenseerd gas aan. Zolang het nog niet gelukt is om van het aardgas af te komen, is dit een goed alternatief. Ontdek hoe jij met bosgecompenseerd gas wereldwijd bossen én het klimaat beschermt.

Wat is bosgecompenseerd gas?

Bosgecompenseerd gas betekent dat het aardgasverbruik wordt gecompenseerd door het herstellen van natuur en het aanplanten en beschermen van bos. Wij dragen bij aan natuurprojecten in Nederland en het buitenland. Greenchoice investeert in bos- en natuurprojecten die samen een even grote CO2-impact hebben als de CO2-footprint van het aardgas dat we leveren. We lichten dat graag toe.

Bomen en planten nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer, slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren en uiteindelijk ook in de grond. Deze natuurlijke CO2 opname en opslag reguleert de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en levert daarmee een bijdrage aan het beschermen van het klimaat.

Hoewel bosgecompenseerd gas niet betekent dat er bij het aardgasverbruik geen milieuschade optreedt en deze schade volledig door de boscompensatie wordt geneutraliseerd, zorgt het wel voor een beperking van de klimaatimpact van het aardgasverbruik. Daarnaast leveren de bos- en natuurprojecten een positieve bijdrage aan biodiversiteit, behoud van natuur en kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.

Berekening en verificatie

Voor elke geleverde kubieke meter aardgas leggen wij geld opzij. Bij elkaar levert dat een bepaald budget op. Met dat budget investeren we in bos- en natuurprojecten met evenveel CO2-impact als de CO2-footprint van het geleverde aardgas.

Om deze CO2-footprint te berekenen gebruiken wij voor het jaar 2022 een factor van 2,085 kg CO2 per kubieke meter aardgas. Dit houdt in dat wij voor elke 480 kubieke meter aardgas 1000 kilo CO2-impact via de bos- en natuurprojecten realiseren.

De CO2-impact van deze projecten wordt vastgesteld aan de hand van dezelfde rekenregels en methodes voor het berekenen van CO2-compensatie goedgekeurd door de Verified Carbon Standard (VCS). VCS is een keurmerk voor klimaatcompensatie van non-profitorganisatie Verra. Kijk voor meer informatie hierover op verra.org.

De CO2-impact van de bos- en natuurprojecten laten wij door een onafhankelijke partij controleren of certificeren. Bij deze projecten kiezen wij ervoor de CO2-impact ook al te kunnen claimen in het jaar dat we de financiële verplichting aangaan met de partij die het bosproject gaat uitvoeren. Dat is anders dan CO2-compensatie waarbij vaak alleen al gerealiseerde impact mag worden gebruikt.

Overigens tellen wij niet al onze bos- en natuurprojecten mee in deze berekening van de CO2-impact. Alleen de grotere projecten laten wij daarvoor in aanmerking komen. Wij vinden het echter belangrijk om ook te investeren in kleinere projecten omdat wij niet alleen kijken naar de CO2-impact, maar ook naar andere factoren zoals biodiversiteit, behoud van natuur en kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen. Voor de berekening van de CO2-impact wordt door ons op de website aangegeven wanneer een project gecertificeerd of geverifieerd is door een onafhankelijke partij.

Onze bosprojecten

Buitenlandse bosprojecten

Greenchoice ondersteunt bosprojecten in Oeganda, Indonesië, Peru, Zimbabwe, Tanzania en Brazilië. Met deze buitenlandse bosprojecten maken we op drie gebieden impact: het aanplanten en beschermen van bossen, bewaken van de biodiversiteit en ondersteunen van de lokale bevolking.

Nederlandse bosprojecten

Sinds 2017 investeren we ook in Nederlandse bosprojecten. Dit doen we in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Hiermee maken we Nederland letterlijk groener.

Nieuwe impact

Impact maken, zoveel mogelijk. Dat is het doel. Greenchoice legt de focus op financiering vooraf, door zelf nieuwe klimaatpositieve bosprojecten op te zetten – samen met onze partners. Én vervolgens die impact te meten.

Hoe kan ik bijdragen aan de bosprojecten?

Als je langer dan een jaar bosgecompenseerd gas van ons afneemt, dan draag je automatisch je steentje bij aan onze bosprojecten. Voor elk jaar dat je bosgecompenseerd gas van ons blijft afnemen na dit eerste jaar beschermen wij namelijk 10m2 bos. Wil je nog meer doen? Plant dan extra bomen via het Bosspaarplan.

Bij Greenchoice kies je altijd voor
écht groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Bekijk onze tarieven

Al ruim 600.000 klanten gingen je voor

Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg