Bosgecompenseerd gas

Bekijk onze tarieven

Bij Greenchoice bieden we bosgecompenseerd gas aan. Dat is aardgas, maar wel gecombineerd met het herstellen van natuur, en het aanplanten en beschermen van bos in binnen- en buitenland. Zolang we in Nederland nog niet aardgasvrij zijn, investeren wij wereldwijd in bos en natuur om de impact van gas op het klimaat te beperken.

Bosgecompenseerd gas is onderdeel van ons project Natuur voor Morgen. Vanaf 1 juli vertellen we hier graag meer over.

Lees meer

Wat is bosgecompenseerd gas?

Aardgas is een fossiele brandstof en bij het verbruik komt CO2 vrij. Omdat onze klanten niet allemaal direct van het gas af kunnen, investeren we in het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigde natuur en het aanplanten van nieuw bos. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer. Ze slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren, en uiteindelijk ook in de grond. Daarom noemen we ons aardgas ‘bosgecompenseerd gas’.  Wij zorgen ervoor dat de verwachte CO2-impact van de natuurprojecten waarin we investeren gelijk is aan de CO2-footprint van het aardgas dat we leveren. 

Naast CO2-uitstoot heeft gasverbruik ook andere negatieve effecten op het milieu, zoals de uitstoot van stikstof. We compenseren dan ook niet alle milieu-impact van aardgas met het beschermen, herstellen en aanplanten van bos. Daarom blijven we ons ook inzetten om het verbruik van aardgas verder te reduceren.

Hoe werkt bosgecompenseerd gas precies?

Voor elke kubieke meter aardgas die we aan huishoudens leveren, leggen we geld opzij. In 2022 was dit in totaal bijna €2 miljoen, die geïnvesteerd werd in bos- en natuurprojecten. Sinds 2020 financieren we vooral nieuwe projecten in plaats van de directe aankoop van CO2-certificaten. Deze projecten slaan niet al meteen CO2 op. Er is tijd nodig om een project van de grond te krijgen en de eerste natuur te planten of te beschermen. 

Geen CO2-compensatie

Boscompensatie is iets anders dan CO2-compensatie. We investeren in veel projecten die pas in de toekomst, zodra de natuur groeit en herstelt, CO2 op gaan slaan. Die verwachte toekomstige impact rekenen we al wel mee in het jaar dat we de financiële verplichting aangaan met de uitvoerende partij.

Andere bedrijven bieden CO2-compensatie aan als je hun product koopt, of een dienst bij ze afneemt. Bij CO2-compensatie mag alleen al gerealiseerde CO2-opslag meegenomen worden in berekeningen. Dit moet bewezen kunnen worden met CO2-certificaten. Een CO2-certificaat is een bewijs dat het natuurproject 1 ton CO2 heeft opgeslagen, die zonder het project niet zou zijn opgeslagen. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook nieuwe natuurprojecten gefinancierd worden, kopen wij dus bijna geen CO2-certificaten meer en doen wij dus niet aan CO2-compensatie.

Berekening en verificatie

In 2022 hebben we 546 miljoen m3 bosgecompenseerd gas verkocht. Door dit te vermenigvuldigen met de emissiefactor 2,085 kg CO2 /m3, weten we dat we 1.138 miljoen ton CO2 moesten compenseren.

Van de projecten waarin wij investeren, laten we berekenen wat de verwachte CO2-impact is door partijen zoals Face the Future. Dat wordt gedaan volgens methodes die zijn goedgekeurd door het Verified Carbon Standard (VCS) Program. VCS is een keurmerk van non-profitorganisatie Verra. Bij ieder project op onze site dat bijdraagt aan onze boscompensatie kan je zien welke specifieke rekenmethode van VCS we gebruiken en dus ook hoeveel die projecten bijdragen.

Zodra de cijfers van 2023 gecontroleerd zijn door een derde partij, delen we ze.

Projecten voor boscompensatie

Niet alle projecten die wij inzetten voor boscompensatie staan op de website. Dit komt omdat veel van de projecten waar wij financiële steun aan hebben toegezegd nog niet van de grond zijn. Wij wachten met het op de website zetten van deze projecten totdat we de lokale werkwijze hebben afgesproken en de communicatie is afgestemd met onze partners.

Benieuwd welke projecten onderdeel zijn geweest van onze boscompensatie? Bekijk dan de pagina’s hieronder.

Bekijk onze projecten voor bosgecompenseerd gas

Tavolo, Papoea-Nieuw-Guinea

Takken met bladeren over het water in een mangrove in Guinee-Bissau, een bosproject van Greenchoice

Cacheu en Cantanhez, Guinee-Bissau

Ook hebben we financiering toegezegd aan veenprojecten in Peru en Mongolië. Hierover later meer!

Andere bos- en natuurprojecten

Ook tellen niet al onze bos- en natuurprojecten mee voor boscompensatie, maar alleen de grotere projecten. Wij vinden het belangrijk om ook te investeren in kleinere projecten die niet zozeer bijdragen aan de CO2-impact, maar ook aan andere factoren zoals het vergroten van de biodiversiteit of behoud van natuur.

Bekijk onze andere bos- en natuurprojecten

Amazone, Brazilië

Pará, Brazilië

Kibale, Oeganda

Bord van de Jane Goodall Foundation in de boomkwekerij van Kagongo Secondary School in Tanzania

Kigoma, Tanzania

In heel Nederland

Kritiek op CO2-certificaten

Het afgelopen jaar zijn in de media enkele kritische berichten verschenen over CO2-certificaten van het klimaatadviesbureau South Pole, in het bijzonder die van het Kariba-project in Zimbabwe. In de berichten wordt gesteld dat het Kariba-project in werkelijkheid minder CO2-impact en financiële impact voor de lokale bevolking zou hebben dan aanvankelijk was toegezegd aan de kopers van CO2-certificaten.

Ook Greenchoice heeft in het verleden CO2-certificaten uit het Kariba-bosproject aangekocht via South Pole. Hoewel dat alweer enkele jaren geleden is, gaat de huidige kritiek ons uiteraard aan het hart. Lees hier het resultaat van ons onderzoek naar de uitgifte van CO2-certificaten bij het Kariba-project.

Na 2020 hebben we geen Kariba-certificaten meer gekocht. Greenchoice is toen, als onderdeel van een nieuwe strategie, op een andere manier bos- en natuurprojecten gaan ondersteunen. Maar nog steeds met impact op klimaat, biodiversiteit en lokale inwoners. 

Hoe kan ik bijdragen?

Heb je een contract voor aardgas bij Greenchoice? Dan draag je automatisch een steentje bij aan onze bosprojecten. En elk jaar dat je langer klant bent, beschermen we 10m2 extra bos in de Amazone. Check in Mijn Greenchoice hoeveel vierkante meters wij met jouw hulp al hebben beschermd. 

Bij Greenchoice kies je altijd voor 100% groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Bekijk onze tarieven

Al ruim 600.000 klanten gingen je voor