Closeup van een boom

Bosgecompenseerd gas

Bekijk onze tarieven

Bij Greenchoice bieden we bosgecompenseerd gas aan. Dat is aardgas, maar wel gecombineerd met het herstellen van natuur en het aanplanten en beschermen van bos in projecten in binnen- en buitenland. Zolang het nog niet gelukt is om van het aardgas af te komen, investeren wij wereldwijd in bos en natuur om de impact op het klimaat beperkt te houden.

Wat is bosgecompenseerd gas?

Bosgecompenseerd gas betekent dat wij het leveren van aardgas aan onze klanten combineren met het herstellen van natuur en het aanplanten en beschermen van bos. Wij dragen bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en het buitenland. Daarbij zorgen wij ervoor dat de verwachte (positieve) CO2-impact van die bos- en natuurprojecten evenredig is aan de CO2-footprint van het aardgas dat we leveren. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof en bij het verbruik komt CO2 vrij. Dus als we meer gas leveren, investeren we ook meer in bos- en natuurprojecten. We lichten dat graag toe.

Waarom investeren in natuurprojecten?

Bomen en planten nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer, slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren en uiteindelijk ook in de grond. Deze natuurlijke CO2-opname en -opslag reguleert de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en levert daarmee een bijdrage aan het beschermen van het klimaat.

Hoewel bosgecompenseerd gas niet betekent dat de milieuschade die door aardgasverbruik optreedt volledig wordt geneutraliseerd, zorgt het wel voor een beperking van de klimaatimpact. Daarnaast leveren de bos- en natuurprojecten een positieve bijdrage aan biodiversiteit, behoud van natuur en kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.

Berekening en verificatie

Voor elke geleverde kubieke meter aardgas leggen wij geld opzij. Bij elkaar levert dat een bepaald budget op. Met dat budget investeren we in bos- en natuurprojecten met een verwachte CO2-impact die evenredig is aan de CO2-footprint van het geleverde aardgas.

Om deze CO2-footprint te berekenen gebruiken wij voor het jaar 2023 een emissiefactor van 2,079 kg CO2 per kubieke meter aardgas. Dit houdt in dat wij voor elke 481 kubieke meter aardgas investeren in bos- en natuurprojecten met verwachte (positieve) CO2-impact van 1000 kilo. Wij hanteren hierbij de emissiefactor voor aardgas van CO2 Emisssiefactoren. Kijk voor meer informatie hierover op co2emissiefactoren.nl.

De verwachte (positieve) CO2-impact van deze projecten wordt vastgesteld aan de hand van dezelfde rekenregels en methodes die worden gebruikt voor CO2 certificaten onder de Verified Carbon Standard (VCS). VCS is een keurmerk van non-profitorganisatie Verra. Kijk voor meer informatie hierover op verra.org. Via een link bij het betreffende project op onze website kan de specifieke methode van VCS worden geraadpleegd.

De CO2-impact van de bos- en natuurprojecten laten wij door een onafhankelijke partij controleren of certificeren. Op onze website wordt bij deze projecten vermeld welke partij deze controle of certificering uitvoert. Bij deze projecten kiezen wij ervoor de CO2-impact ook al te kunnen claimen in het jaar dat we de financiële verplichting aangaan met de partij die het bosproject gaat uitvoeren. Dat is anders dan CO2-compensatie waarbij vaak alleen al gerealiseerde impact mag worden gebruikt.

Overigens tellen wij niet al onze bos- en natuurprojecten mee in deze berekening van de CO2-impact. Alleen de grotere projecten laten wij daarvoor in aanmerking komen. Wij vinden het belangrijk om ook te investeren in kleinere projecten omdat wij niet alleen kijken naar de CO2-impact, maar ook naar andere factoren zoals biodiversiteit, behoud van natuur en kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen. Voor de berekening van de CO2-impact wordt door ons op de website aangegeven wanneer een project gecertificeerd of geverifieerd is door een onafhankelijke partij.

Onze bosprojecten

Buitenlandse bosprojecten

Greenchoice ondersteunt bosprojecten in Oeganda en Brazilië. Met deze buitenlandse bosprojecten maken we op drie gebieden impact: het aanplanten en beschermen van bossen, bewaken van de biodiversiteit en ondersteunen van de lokale bevolking.
Closeup van een boom

Nederlandse bosprojecten

Sinds 2017 investeren we ook in Nederlandse bosprojecten. Dit doen we in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Hiermee maken we Nederland letterlijk groener.

Nieuwe impact

Impact maken, zoveel mogelijk. Dat is het doel. Greenchoice legt de focus op financiering vooraf, door zelf nieuwe klimaatpositieve bosprojecten op te zetten – samen met onze partners. Én vervolgens die impact te meten.

Hoe kan ik bijdragen aan de bosprojecten?

Als klant van Greenchoice draag je automatisch je steentje bij aan onze bosprojecten. En elk jaar dat je langer klant bent, beschermen we 10m2 extra bos. Check in Mijn Greenchoice hoeveel vierkante meters wij al voor jou hebben beschermd. Wil je nog meer doen voor een schonere wereld? Koop dan extra bos via het Samen Greenchoice spaarprogramma, het Trouwe klantenbos of het Bosspaarplan.

Bij Greenchoice kies je altijd voor écht groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Bekijk onze tarieven

Al ruim 600.000 klanten gingen je voor