Toezegging aan ACM over onze duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2021 onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims in de energiesector en leveranciers aangesproken om hun claims kritisch te bekijken. Naar aanleiding daarvan heeft Greenchoice vorig jaar al verschillende aanpassingen op haar website doorgevoerd, maar de website was nog niet helemaal opgeschoond. In het kader van een toezegging aan de ACM is dat nu wel gebeurd. Bovendien heeft Greenchoice procedures geïmplementeerd om haar klanten nog beter te informeren. Wij hechten veel waarde aan geloofwaardigheid en zorgvuldigheid met betrekking tot duurzaamheidsclaims en onderschrijven het belang om daar transparant over te communiceren. 

Naar aanleiding van een onderzoek van de ACM heeft Greenchoice toegezegd om bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer te gebruiken. Deze toezegging is door de ACM bindend verklaard in haar besluit van 20 september 2022.