Reactie op publicatie van de ACM over duurzaamheidsclaims

10 oktober 2022

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2021 onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims in de energiesector en leveranciers aangesproken om hun claims kritisch te bekijken. Naar aanleiding daarvan heeft Greenchoice vorig jaar al verschillende aanpassingen op haar website doorgevoerd, maar de website was nog niet helemaal opgeschoond. In het kader van een toezegging aan de ACM is dat nu wel gebeurd. Bovendien heeft Greenchoice procedures geïmplementeerd om haar klanten nog beter te informeren. Wij hechten veel waarde aan geloofwaardigheid en zorgvuldigheid met betrekking tot duurzaamheidsclaims en onderschrijven het belang om daar transparant over te communiceren. 

Naar aanleiding van een onderzoek van de ACM heeft Greenchoice toegezegd om bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer te gebruiken. Deze toezegging is door de ACM bindend verklaard in haar besluit van 20 september 2022.

Update

De ACM heeft ons aangesproken op bepaalde uitlatingen op onze website die wij beter hadden kunnen uitleggen en toelichten. Daarnaast hebben wij er vorig jaar al voor gekozen om uitlatingen als “groenste energiebeweging van Nederland” en “grootste inkoper van zonne-energie” niet meer te gebruiken, althans niet zonder nadere onderbouwing.  

De ACM acht het van belang dat wij onze ranking in (bijvoorbeeld) de Sustainable Brand Index (SBI) nader toelichten en de door SBI toegepaste criteria vermelden. We hebben de content op onze website hierop aangepast, met de juiste onderbouwing en verwijzingen.  

Tot slot zullen wij de term “groene energie” niet meer gebruiken als aanduiding van ons product “bosgecompenseerd gas” (nu "Aardgas met Natuur voor Morgen") en zullen wij dat product steeds als zodanig aanduiden. Gas (van aardgaskwaliteit) dat is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen wordt aangeduid als “groen gas”.  

Heldere informatieverschaffing 

Onze missie is het bijdragen aan de energietransitie door onder meer het leveren van 100% duurzame stroom en Aardgas met Natuur voor Morgen. Daarbij hechten wij aan heldere informatieverschaffing en wij willen er dan ook geen misverstand over laten bestaan dat onze belangrijkste producten op dit moment bestaan uit elektriciteit uit duurzame bronnen en Aardgas met Natuur voor Morgen. Op onze website proberen wij hierover zo transparant en eerlijk mogelijk te communiceren, maar wij beseffen dat dit een doorlopend (leer)proces is en dat sommige zaken altijd vatbaar zijn voor verdere verbetering. Wij werken daar voortdurend aan. 

Wij nemen de aanwijzingen van de ACM serieus. Transparantie over duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel. Wij hebben de ACM toegezegd de betreffende content aan te passen. Daarnaast doneren wij ter compensatie een bedrag van 450.000 euro aan een duurzaam project van een gerenommeerde Nederlandse non-profit organisatie. We hebben onze controles op claims anders ingericht zodat we deze nu en in de toekomst nog beter screenen.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024