Greenchoice ‘Industrie Leider’ in Sustainable Brand Index 2023

24 maart 2023

Greenchoice is het best scorende energiemerk in de energiesector volgens de recent bekendgemaakte Sustainable Brand Index 2023, een onderzoek waarin consumenten aangeven welke merken zij het meest duurzaam vinden. 

Mooie erkenning   

“Dat we door de consumenten voor de zevende keer op rij worden gezien als ‘Industrie Leider’ in onze sector op het gebied van duurzaamheid is een mooie erkenning voor onze ingeslagen weg”, vertelt algemeen directeur Coen de Ruiter. De uitdaging van deze eeuw is om met onze samenleving binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde te komen. Dat betekent dat we de manier waarop we in Nederland energie produceren en gebruiken moeten veranderen.  

Het is de missie van Greenchoice om groene keuzes te laten werken voor iedereen. Dat kan bijvoorbeeld door samen dichtbij groene stroom op te wekken via een energiecoöperatie of door te participeren in een windmolenpark. Zo bouwt Greenchoice aan een energietransitie die niet alleen voor iedereen is, maar ook van iedereen. Daarnaast investeren we in natuur, door buitenlandse én Nederlandse bos- en natuurprojecten te steunen. De Ruiter: “Het is goed om te zien dat steeds meer bedrijven stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Het onderzoek toont dat de betrokkenheid van consumenten bij wat merken doen op het gebied van duurzaamheid groeit en het is natuurlijk fijn dat consumenten onze drive en inspanningen op dit gebied waarderen.”  

Achtergrond over het onderzoek  

Het Sustainable Brand Index-onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd. In het onderzoek van 2023 werden in een nationaal representatieve steekproef tussen december 2022 en februari 2023 12.000 Nederlandse consumenten ondervraagd in de leeftijd van 16-75 jaar. In totaal werden 210 merken in 22 sectoren beoordeeld op hun gepercipieerde prestaties ten aanzien van de 17 wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. 

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024