Een persoon wandelt over een boomstam. Hier krijgt die positieve energie van.

Maak kennis met boswachter Mirjam

Met Het Zuid-Hollands Landschap spraken we een paar jaar geleden de ambitie uit om de biodiversiteit van het Groene Strand in Oostvoorne te vergroten. Samen werken we er aan de terugkeer van unieke flora en fauna. Het hart van boswachter Mirjam Eikelenboom maakte op het Groene Strand onlangs een klein sprongetje. 

Portret van Mirjam Eikelenboom, boswachter bij het Zuid-Hollands Landschap

"We roepen het al sinds de oprichting van onze stichting in 1934: natuur beschermen in Zuid-Holland kunnen we niet alleen. We doen dit samen. Samen met donateurs, collega-organisaties en vrijwilligers. Samen zorgen we voor kleinschalig beheer waar veel handen nodig zijn, vinden we financiële middelen om net dat extra’s te kunnen doen voor een kwetsbare soort, laten we bezoekers zich verwonderen tijdens een excursie en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De samenwerking met Greenchoice is een heel concreet voorbeeld. In 2017 spraken we samen de ambitie uit om de biodiversiteit van het Groene Strand in Oostvoorne te vergroten. En sinds 2020 is de zandhagedis hier weer terug! Als boswachter maakt je hart dan een klein sprongetje. Want de zandhagedis is niet zo snel tevreden en komt pas terug als het echt helemaal naar zijn zin is. Dat is het dus en precies waarop we hoopten.

De terugkeer van de zandhagedis staat niet op zichzelf. Biodiversiteit gaat over een groot samenspel tussen heel veel (kleine) soorten. En gaat op het Groene Strand over het terugbrengen van dynamiek. In de afgelopen jaren haalden we struiken weg waardoor de wind weer vrij spel kreeg. Verflauwde oevers langs een oude kreek. Daarmee ontstond een geleidelijke overgang van nat naar droog en van laag naar hoog. We zagen sterrenkroos, moeraswespenorchis en wilde peen terugkomen. En daarmee ook de koninginnenpage. Deze prachtige vlinder heeft wilde peen nodig om haar eitjes af te zetten. Kleine soorten die samen een groot ecosysteem bouwen, dat is biodiversiteit.

Maar eerlijk, we boeken niet altijd direct mooie resultaten. Zo proberen we de visdief en kokmeeuw te verleiden om weer te komen broeden op een van de drie eilandjes. Tot op heden zonder resultaat. Maar we blijven het proberen, komend najaar bedekken we de eilandjes met een laag schelpen. Precies wat grondbroeders zoeken. Ik ben benieuwd of ze komend voorjaar de verleiding nog weten te weerstaan. Jij ook? Wandel dan eens over het Groene Strand naar het vogelkijkscherm. Vanaf hier heb je mooi zicht op de drie eilandjes. En als de visdief zich niet laat zien, vangt het ijsvogeltje misschien je blik wel. Of het witgatje. Of de slanke gentiaan. Of de satijnzwam. Of… Je merkt het al, genoeg te zien op het Groene Strand in Oostvoorne!"

Meer weten over de bosprojecten die Greenchoice steunt?

Lees dan hier verder over de bosprojecten in Nederland!

Lees verder