Milieukeur

Nederlandse Windenergie met Milieukeur

Greenchoice verkoopt 100% Nederlandse Wind aan haar klanten. Dit is 100% groene elektriciteit die is voorzien van het Milieukeurcertificaat. Dit garandeert dat de afgenomen elektriciteit daadwerkelijk windenergie is die op het elektriciteitsnet is gezet én van Nederlandse oorsprong is. Je stroom is dus echt in Nederland opgewekt door windmolens die hun energie rechtstreeks aan Greenchoice verkopen.

Waarom Milieukeur?

Het Milieukeurcertificaat garandeert niet alleen die 100% Nederlandse Wind, maar zorgt voor bedrijven die dit product afnemen ook voor een hogere ranking op de CO2 prestatieladder (SKAO) en geeft een goede invulling aan maatschappelijk verantwoord inkopen.

 

Certificering

Om te controleren of 100% Nederlandse Wind van Greenchoice nog voldoet aan de eisen die worden gesteld door het keurmerk, krijgt Greenchoice voor dit stroomproduct een jaarlijks terugkerende audit uitgevoerd door Normec QS B.V. Hierin worden onder andere inkoopcontracten, klantcontracten, facturen en de garantie van oorsprong administratie voor gecontroleerd.

 

Stichting Milieukeur

Stichting Milieukeur (SMK) is een organisatie opgericht op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de ontwikkeling en het beheer van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur.

Kies voor 100% Nederlandse Wind

Altijd écht groene stroom uit Nederland

Aanmelden