We doen er alles om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Als u een vraag heeft kunt u die altijd stellen aan onze afdeling Klantenservice. Zij helpen u graag verder. Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan helaas toch gebeuren dat u zich desondanks niet naar volle tevredenheid geholpen voelt.

Lees meer over

Wat doen wij met uw klacht?

Onze klachtenafdeling doet er alles aan om uw klacht op een goede en snelle manier op te lossen. Wij hebben als doel om binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op te nemen om uw klacht te bespreken. Graag ontvangen wij hiervoor uw telefoonnummer en de dagen en tijdstippen waarop u het beste bereikbaar bent (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00).

Wij analyseren en registeren alle klachten die bij ons binnenkomen. Op basis daarvan verbeteren wij onze organisatie en processen. Uw klacht geeft ons op die manier een kans om onze diensten steeds verder te verbeteren.

Waar kunt u uw klacht naar toe sturen?

Om uw klacht op een goede en snelle manier af te handelen, vragen wij u vriendelijk om de volgende informatie:

  • Uw naam
  • (Bij een zakelijke vraag) De bedrijfsnaam en uw functie
  • Het (leverings)adres
  • Uw klantnummer
  • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en postadres)
  • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht 
  • Factuurnummer(s) (als die relevant zijn voor de vraag of klacht)
  • Zoveel mogelijk relevante documenten (als bijlagen meesturen)


Deze informatie stuurt u bij voorkeur per e-mail naar: klachten@greenchoice.nl
Bent u een zakelijke klant, mailt u dan naar klachtenb2b@greenchoice.nl

Geschillen

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Energie. De geschillencommissie is een externe en onafhankelijke instantie die een bindende uitspraak voor beide partijen zal doen over uw klacht. Meer informatie vindt u op de website www.sgc.nl. Greenchoice is bij deze geschillencommissie aangesloten. Dit is eenvoorwaarde om uw klacht in behandeling te nemen.

(Volledigheidshalve dienen wij u ook te wijzen op de mogelijkheid om uw klacht in te dienen via het ODR-platform (online dispute resolution) van de Europese Commissie. Gezien het feit dat Greenchoice al is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie zal een klacht die u via het ODR-platform indient, worden doorverwezen naar deze Geschillencommissie. Het is voor u dus eenvoudiger om uw klacht direct bij de Geschillencommissie Energie zelf aanhangig te maken.)

Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6705 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg