Nu is het moment om de belasting op elektriciteit te verlagen

21 september 2021

Het is Prinsjesdag vandaag. De dag dat de overheid haar begroting – en daarmee ook haar belastingplan - voor komend jaar presenteert. Duidelijk is dat er veel extra geld vrijgemaakt wordt om klimaatverandering tegen te gaan. Dat juichen we toe! Maar het kabinet laat ook een heel concrete kans lopen. Want juist nú is het moment om de belasting op elektriciteit te verlagen.

De verwachting is dat de energienota voor huishoudens komend jaar flink zal stijgen. De marktprijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas rijzen de pan uit. Het zorgt voor hoge stroomprijzen die vele Nederlandse huishoudens direct in hun portemonnee raken. De overheid kan de hogere energierekening echter verlichten.

Verlaag de belasting op elektriciteit
Vorig jaar legden we al uit dat bij huishoudens momenteel 3x zoveel belasting wordt geheven op elektriciteit als op gas. Dat moet en kan anders. Onze oproep: verlaag de belasting op elektriciteit (waarbij natuurlijk wel gelet moet worden op compensatie voor consumenten die gebruikmaken van de Regeling Verlaagd Tarief via lokale duurzame energieprojecten). Het moment is nu, zowel voor de portemonnee als voor de energietransitie. Want warmte opgewekt met een elektrische of hybride warmtepomp leidt tot een fors lagere CO2-uitstoot dan warmte geproduceerd met aardgas. Helemaal wanneer de gebruikte elektriciteit groen is.

Een verlaging van de belasting op elektriciteit, zal een directe verlichting geven op de energierekening bij huishoudens. En het mooie is dat het voor de Nederlandse schatkist juist nu goed uit te voeren is. De gepaard gaande lagere inkomsten worden immers grotendeels, zo niet geheel, gedekt via de hogere btw-inkomsten op de leveringsprijzen en andere energie-intensieve producten. Geen veranderingen doorvoeren in de belastingen betekent zelfs het indirecte besluit nemen dat de energierekening zwaarder wordt belast in 2022.

En daarnaast: het is een ingreep die sowieso nodig is. Er gaat geen dag voorbij waarop wetenschappers ons niet waarschuwen voor de verandering van ons klimaat. We moeten in Nederland minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de tijd dringt. Van het aardgas af dus. Het effect van de hogere belasting op elektriciteit dan op gas, is echter dat het voor mensen minder snel loont om te beginnen met het elektrificeren van hun woning. Het gevolg: de aankoop van een elektrische kookplaat of een (hybride) warmtepomp wordt uitgesteld, terwijl de tijd dringt om de opwarming van de aarde nog te beperken.

Wat kan jij zelf doen?
Er zijn verschillende maatregelen die je zelf kunt nemen om jouw energierekening te verlagen. Denk aan de aanschaf van zonnepanelen om je eigen groene stroom op te wekken, of het plaatsen van een warmtepomp. Maar bovenal: start met het isoleren van je woning als je dat nog niet hebt gedaan. Je bespaart er tot 30% op je gasverbruik mee en het scheelt dus direct op je energierekening. Er is bovendien ook dit jaar nog steeds subsidie voor beschikbaar. Zie hier voor meer informatie, of vraag een offerte aan. 

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Greenchoice, Triodos Bank en Kyotolease maken de cirkel rond

07 maart 2018

Friet met een verhaal

26 juli 2016

Bomen planten helpt wel bij reductie CO2

05 februari 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6655 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg