Om jou beter te helpen maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Ook delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Cookie instellingen

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Stook mee in de CO2-handel

Haal zelf een ton CO2 van de markt!
Koop nu je emissierecht bij WISE.

Naar Wise

Emissierechten zijn vervuilrechten

De hoeveelheid CO2 in de lucht is een grote oorzaak van de opwarming van de aarde. Als Europese bedrijven CO2 willen uitstoten, moeten ze daarvoor emissierechten hebben. Waarmee ze het recht kopen te mogen vervuilen.

Emissierechten zijn  goed bedacht, slecht uitgevoerd

Goed bedacht, slecht uitgevoerd

De EU bedacht het emissierecht om de uitstoot van CO2 te beperken. Goed bedacht, slecht uitgevoerd. Er zijn zoveel vervuilrechten in omloop dat er een lucratieve markt voor is ontstaan.

Haal zelf een ton CO2 van de markt

Haal zelf een ton CO2 van de markt

WISE en Greenchoice gaan stoken in de CO2-handel. Met deze actie willen we de politiek wakker schudden. Koop nu je emissierecht bij WISE en stook mee in de CO2-handel. Voor zo’n 10 euro koop je al een emissierecht. Dat staat voor 1 ton CO2 minder uitstoot. Stook met ons mee, want het overschot moet van de markt!

Naar Wise
Wat is CO2-emissiehandel en wat is er mis met het emissiehandelssysteem?
Emissiehandel is de handel in emissierechten (ook wel CO2-rechten). Emissiehandel begint met het vaststellen van een uitstootplafond: de maximale toelaatbare CO2-uitstoot. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is gelijk aan dit plafond.

De Europese bedrijven met de grootste CO2-uitstoot moeten verplicht deelnemen aan de emissiehandel. Ieder jaar moet elk bedrijf evenveel emissierechten inleveren als het aan tonnen CO2 heeft uitgestoten. Voor elke ton CO2-uitstoot moeten ze 1 emissierecht inleveren. Bedrijven die minder emissierechten hebben dan ze CO2 hebben uitgestoten, moeten rechten bijkopen, terwijl bedrijven die minder CO2 hebben uitgestoten dan ze aan emissierechten hebben, hun overschot aan rechten mogen verkopen.

Het emissiehandelssysteem is het belangrijkste Europese instrument om gezamenlijk de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Het is een marktinstrument waar álle EU-landen aan deelnemen. Maar het systeem werkt niet goed.

Het aanbod van het aantal CO2-rechten is al jaren te groot, met als gevolg dat de prijs van CO2-rechten te laag is om bedrijven te stimuleren om te innoveren en te verduurzamen. Dit komt in de eerste plaats doordat er in de introductieperiode te veel gratis rechten zijn uitgedeeld, waardoor de markt is ingezakt. Vervolgens kwam de economische crisis en was de productie (en dus de CO2-uitstoot en de vraag naar CO2-rechten) veel lager dan verwacht. Het is daarom voor bedrijven goedkoper om extra CO2-rechten bij te kopen, dan om hun uitstoot omlaag te brengen met broeikas regulerende technieken. Bovendien zijn er bedrijven die zelfs rechten over hebben. Zij hoeven dus niets te doen om hun uitstoot te beperken. Een grondige herziening van het systeem is hoog nodig.

Wie zit er achter het initiatief en waarom word ik doorverwezen naar carbonkiller.org voor emissierechten?
Greenchoice en WISE (World Information Service on Energy), een milieuorganisatie die gespecialiseerd is in energievraagstukken. WISE voert al sinds 1978 campagne tegen kernenergie en vóór groene stroom. Meer informatie over WISE is te vinden op www.wisenederland.nl

Carbonkiller.org is het platform dat onze partner WISE ontwikkelde voor het kopen van de CO2-rechten. Greenchoice en WISE trekken samen op in deze campagne.

Hoe zit het met de gratis CO2-rechten die bedrijven krijgen?
Bijna de helft van de 2,2 miljard CO2-rechten die jaarlijks worden uitgegeven, geeft de EU gratis weg, de andere helft moet de industrie zelf bijkopen. Deze rechten worden gratis weggegeven om de industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit landen waar er geen prijs op CO2-uitstoot staat. De vrees is dat het voor bedrijven anders te duur wordt om in Europa te produceren. Ze zouden dan vertrekken naar gebieden met een minder streng klimaatbeleid. Dit ‘weglekken’ van bedrijven naar het buitenland wordt ook wel ‘carbon leakage’ genoemd.

De gedachte is begrijpelijk, alleen het probleem is dat te veel bedrijfssectoren te veel gratis rechten krijgen. Ook bedrijven die geen concurrentienadeel ondervinden, bijvoorbeeld omdat ze helemaal niet op een internationale markt opereren, ontvangen jaarlijks een grote hoeveelheid gratis CO2-rechten. Hierdoor is het voor veel bedrijven voordeliger om te blijven vervuilen in plaats van te innoveren. Sterker nog, de meeste grote industrieën in Nederland verdienen aan het systeem, zonder inspanningen te leveren. Dat moet anders!

Wat zou de prijs van een ton CO2 moeten zijn om impactvol te zijn?
Het is heel moeilijk om een accurate prijs te bepalen voor alle schade die klimaatverandering met zich meebrengt. Hoe hang je een prijskaartje aan het verlies van biodiversiteit, het verzuren van de oceanen, zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden, droogte, honger, de verspreiding van tropische ziekten, politieke instabiliteit en veel andere effecten die zich tot nu toe nog niet hebben geopenbaard?

Vooraanstaande economen die betrokken zijn bij de ‘High-Level Commission on Carbon Prices’ hebben kort geleden berekend dat een prijs van € 35,- tot € 65,- per ton CO2 in 2020 en € 40,- tot € 80,- per ton CO2 in 2030 nodig is om de doelen van het Parijs-akkoord te halen. De huidige prijs van een ton schommelt rond de € 10,-

Klimaatverandering is een mondiaal probleem, waarom zou Nederland harder lopen dan de rest?
In 2015 hebben 195 landen tijdens de klimaatconferentie in Parijs afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2. Door het akkoord van Parijs te ondertekenen heeft elk land zich verplicht maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de doelstellingen worden gehaald. Natuurlijk lukt dat alleen als iedereen meedoet, maar het betekent ook dat je niet op je handen moet gaan zitten en kunt gaan wachten tot de ander begint. Hier is leiderschap nodig.  Als wij onze handtekening onder het akkoord serieus nemen, dan moeten we ons inspannen.
Hoe kunnen we het emissiehandelssysteem repareren?
Het emissiehandelssysteem moet een stuk effectiever worden. Het volgende moet gebeuren:

  1. Het uitstootplafond dat bepaald hoeveel CO2-rechten er jaarlijks in omloop komen moet versneld omlaag en in lijn worden gebracht met onze verplichtingen in het Parijsakkoord,
  2. De prijs van CO2-rechten moet omhoog. Er moet een minimumprijs komen voor alle partijen in het emissiehandelssysteem. Ook moet het overschot van CO2-rechten uit de markt worden gehaald, bijvoorbeeld door het moment dat installaties sluiten aan te grijpen om deze rechten niet meer verhandelbaar te maken.
  3. We moeten stoppen met het weggeven van gratis CO2-rechten aan industrieën die ze niet nodig hebben. Daarnaast moeten we ook het weggeven van gratis emissierechten versneld afbouwen.
De reductie van CO2-uitstoot is al een speerpunt van het kabinet. Waarom moet er nóg meer gebeuren?
In het regeerakkoord is opgenomen dat Nederland binnen de EU het voortouw neemt om het reductiedoel van de EU voor 2030 probeert te verhogen van 40% naar 55% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Die verhoging is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Dat het kabinet in Europa het voortouw zegt te gaan nemen, is mooi, maar het doet ondertussen te weinig om haar eigen reductiedoel aan te scherpen. Het kabinet neemt naar eigen zeggen ´maatregelen die voorbereiden op een reductie van 49% in 2030´.  Met de maatregelen die zijn voorgesteld in het regeerakkoord, is het echter zeer de vraag of deze ambitie wordt waargemaakt. Het kabinet kan haar woorden kracht bijzetten door daadwerkelijk concrete stappen te zetten. Te beginnen bij het aanscherpen van het emissiehandelssysteem.

Waarom neemt Greenchoice als energieleverancier deze positie in?
Greenchoice heeft een missie: een duurzaam en groen Nederland. We willen méér groene energie uit Nederland en minder vervuiling en CO2-uitstoot. Het emissiehandelssyteem is het belangrijkste middel van Europa om de CO2-uitstoot te beperken, maar het werkt niet goed. Wij vinden dat dáár iets aan moet gebeuren.
Hoe zinvol is het om CO2-rechten te kopen en wat gebeurt er met mijn geld als ik een CO2-recht koop?
Als je CO2-rechten koopt geef je een belangrijk signaal af. Je investeert in het emissiehandelssysteem en hebt dus het volste recht om te eisen dat het systeem daadwerkelijk moet leiden tot minder CO2-uitstoot. Het is belangrijk dat veel mensen, bedrijven en instellingen zich met het systeem gaan bemoeien. Klimaatverandering raakt iedereen in de samenleving, dus daarom moet de samenleving ook onderdeel zijn van de discussie. Politici moeten weten dat ze niet achterover kunnen leunen, omdat het wel degelijk belangrijk is dat het emissiehandelssysteem snel beter gaat werken. Dat is de grootste impact van jouw CO2-rechten aankoop.

Het CO2-emissiehandelssyteem is een echte marktplaats. Er zijn partijen die rechten op de markt aanbieden en partijen die er rechten kopen. Vraag en aanbod bepaalt de prijs. Het bedrag dat je betaalt op Carbonkiller.org kan per emissierecht afwijken van de dagkoers, omdat WISE grote hoeveelheden heeft ingekocht en die doorverkoopt tegen de prijs waarvoor zij de emissierechten ook hebben gekocht. Er wordt geen winst gemaakt. Je betaalt exact het bedrag waarvoor WISE de emissierechten heeft ingekocht en verder niets.

Waar kunnen we je mee helpen?

    Logo Greenchoice Greenchoice
    4 5
    Greenchoice 4,2 2391 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg