Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Echt groene stroom uit Nederland

Kies voor écht groene stroom

Groene stroom is voor ons vanzelfsprekend. Bij Greenchoice kies je voor 100% Nederlandse groene stroom, tegen een aantrekkelijk tarief. Dat is goed voor de wereld en goed voor jou. Logisch toch? Ontdek wat écht groene stroom betekent en stap eenvoudig over.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en biomassa. Deze bronnen zijn het grote verschil met grijze stroom, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Groene stroom van Greenchoice werkt wel hetzelfde: deze komt gewoon uit je stopcontact en je betaalt er niets extra’s voor

Groene stroom uit zonne-energie

Hoewel de zon van ons zeker vaker mag schijnen, is ons land prima geschikt om duurzame stroom op te wekken met zonnepanelen. Greenchoice is de grootste inkoper van zonne-energie in Nederland en stimuleert consumenten ook om zelf zonne-energie op te wekken. Kies nu voor Zon uit Nederland en verbruik voortaan 100% groene zonnestroom van eigen bodem.

Zelf zonnestroomproducent worden

Tienduizenden Greenchoice-klanten wekken inmiddels zelf stroom op. De investering in zonnepanelen verdienen zij in 7 tot 9 jaar terug. Het grootste deel van de opgewekte groene stroom verbruiken zij zelf. Het andere deel leveren zij via ons aan het elektriciteitsnet voor een interessante terugleververgoeding. Zonnepanelen zijn de makkelijkste manier om zelf groene stroom op te wekken. Duurzaam en dichtbij. Word jij ook jouw eigen energieproducent?

Meer informatie over eigen zonne-energie

Groene stroom uit windenergie

Wind is een van de schoonste bronnen voor het opwekken van energie. Daarom neemt Greenchoice met Wind uit Nederland 100% groene windstroom af van honderden Nederlandse windturbines. Ook investeren we in nieuwe duurzame windprojecten. Greenchoice zorgt ervoor dat de windenergie die door circa 300 Nederlandse molens wordt opgewekt direct bij de eindgebruiker terecht komt. Een grote windmolen wekt jaarlijkse voldoende stroom op voor bijna 2000 huishoudens.

Milieukeur: groener dan groen

Greenchoice heeft al een aantal jaar het strenge keurmerk ‘Milieukeur’ voor Nederlandse windenergie. Dit is een keurmerk waar we trots op zijn, want Stichting Milieukeur stelt hoge eisen aan duurzame stroom. Een voorwaarde van het keurmerk is bijvoorbeeld dat de stroom opgewekt moet worden in relatief nieuwe installaties. Het keurmerk weegt zwaarder dan de wet- en regelgeving, en dat maakt onze stroom dus ‘groener dan groen’.  

Investeer zelf in windenergie

Met WindVangers van Greenchoice wek je jouw eigen windenergie op, zonder dat je er zelf een hele turbine voor neer hoeft te zetten. Hoe dat werkt? Je koopt een stukje van de opgewekte stroom van onze eigen windmolens in het Hartelkanaal en deelt mee in de opbrengst. Zo haal je het maximale uit de wind én lever je  een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Meer informatie over eigen windenergie

Groene stroom uit biomassa

Naast de natuurkracht van de zon en de wind wordt ook biomassa gebruikt om groene stroom op te wekken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via vergisting of verbranding:

  • Vergisting: een biovergistingsinstallatie zet mest en landbouwproducten om in biogas. Een generator zet dit biogas om in duurzame elektriciteit. Eén installatie levert per jaar genoeg stroom voor ruim 600 huishoudens.
  • Verbranding: voor groene stroom uit biomassa gebruiken we ook restmaterialen als brandstof, zoals huisafval, stro en snoeihout. Er vindt dus wel verbranding plaats, maar zonder fossiele brandstoffen. Daarnaast is de verbranding CO2-neutraal: de groei van een nieuwe boom neemt evenveel CO2 op als dat er bij de verbranding vrijkomt.

Meer weten over biomassa? Luister naar onze podcast 'De Vooroplopers'

Meer informatie over biomassa

Traceerbare duurzame stroom

Bij Greenchoice is duurzame stroom altijd te herleiden naar de bron. Of dit nu zon, wind of biomassa is. Greenchoice geeft je die zekerheid via de zogeheten garantie van oorsprong. Zo is jouw energie traceerbaar en zie je in jouw overeenkomst waar jouw groene stroom precies vandaan komt.

Het algemene Greenchoice-stroometiket laat aan de hand van de geleverde stroom over het afgelopen jaar zien uit welke bronnen onze duurzame energie komt. In het etiket zie je de herkomst van onze groene stroom, samengevat in één helder overzicht. De specifieke stroometiketten per type energiecontract vind je terug in dit stroometikettenoverzicht en je vergelijkt deze op de tarievenpagina.

Greenchoice groep stroometiket 2018

NL Zon4%
EU Zon2%
NL Wind60%
EU Wind7%
NL Biomassa27%

Waar kunnen we je mee helpen?

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4,2 2053 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg