Kiezen voor écht groene stroom

Zo lukt het ons nu (2016) al 80% van onze stroom in Nederland op te wekken. Voor al onze klanten thuis en onze MKB-klanten geldt dat zij 100% Nederlandse groene stroom krijgen. Ons doel is dat uiterlijk in 2020 al onze groene stroom, ook voor grote zakelijk klanten, uit Nederland komt.


Garantie van oorsprong en Stroometiket

Greenchoice geeft u die zekerheid door de garantie van oorsprong. Hiermee kunt u zien waar uw stroom vandaan komt. Sterker nog, u kunt zelf bepalen waar uw stroom vandaan komt. Op onze stroometiketten kunt u zien uit welke bronnen onze duurzame energie komt. Bekijk en vergelijk de stroometiketten van onze verschillende tarieven.

Zonne-energie

Ondanks dat de zon best wat vaker mag schijnen, is ons land prima geschikt om zelf échte groene energie op te wekken met zonnepanelen. Greenchoice is de grootste inkoper van zonne-energie in Nederland.

Zelf zonnestroomproducent

Tienduizenden Greenchoice-klanten wekken inmiddels zelf stroom op. De investering in zonnepanelen verdienen zij snel terug. Een deel verbruiken zij zelf. Het andere deel leveren zij via ons aan het elektriciteitsnet. Tegen een goede prijs. Zonnepanelen zijn de makkelijkste manier om zelf energie op te wekken: duurzaam en dichtbij.

Meer informatie over eigen zonne-energie

Windenergie

Wind is een van de schoonste bronnen voor het opwekken van energie. Daarom neemt Greenchoice van honderden Nederlandse windmolens stroom af. En investeren we in de moderne windmolenprojecten.

Milieukeur: groener dan groen

Greenchoice mag al een paar jaar het keurmerk Milieukeur voeren voor Nederlandse windenergie. Die erkenning is belangrijk voor ons. Stichting Milieukeur stelt namelijk hele hoge eisen aan duurzame stroom. Hoger dan de wet- of regelgeving, en dat is dus ‘groener dan groen’. 


Zelf eigen molen kiezen

Greenchoice zorgt ervoor dat de windenergie die door circa 300 Nederlandse molens wordt opgewekt direct bij de eindgebruiker terechtkomt. Een grote windmolen wekt jaarlijkse voldoende stroom op voor bijna 2000 huishoudens.

Meer informatie over eigen windenergie

Waterkracht

Waterkracht is een onuitputtelijke bron voor schone energie. Daarom halen we graag groene stroom uit kleine Nederlandse waterkrachtcentrales. Onder meer in de Dommel (Noord-Brabant), één bij Den Oever (Noord-Holland) en één bij Eindhoven.

Net als fietsdynamo

Een waterturbine zet de kracht van stromend en vallend water om in een draaiende beweging. De as van de turbine is gekoppeld aan een generator die de energie opwekt. Vergelijk het met een fietsdynamo.

Waterkracht in Nederland

De stroomproductie van een waterkrachtcentrale hangt sterk af van de hoeveelheid water die er doorheen komt en van het eventuele hoogteverschil. Een Nederlandse watercentrale levert per jaar stroom voor circa 9000 huishoudens.

Biovergisting

Een biovergistingsinstallatie zet mest en landbouwproducten om in biogas. Een generator zet dit biogas om in duurzame elektriciteit. Eén installatie levert per jaar genoeg stroom voor ruim 600 huishoudens.

Groene brandstoffen

Voor groene stroom uit biomassa gebruiken we ook stro of (snoei)hout als brandstof. Er vindt dus wel verbranding plaats, maar zonder fossiele brandstoffen. En de verbranding is CO2-neutraal: de groei van een nieuwe boom neemt evenveel CO2 op als dat er bij de verbranding vrijkomt.