Om jou beter te helpen maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Ook delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Tarief

Welk telwerk is normaaltarief, en welk telwerk daltarief?

Bij het overgrote deel van de meters registreert teller 1/I of 1.8.1 het daltarief en teller 2/II of 1.8.2 het normaaltarief. Als de verdeling op jouw meter niet duidelijk is, kun je dit eenvoudig controleren met de volgende test. Neem op een doordeweekse dag de beide meterstanden op. Doe dit een paar uur later weer. Het telwerk dat heeft gelopen, is de normaalteller. Let wel op dat je de test uitvoert tussen 7.00 en 21.00/23.00 uur. Dit is namelijk de periode waarover het normaaltarief loopt. Of jouw normaaltarief tot 21.00 of 23.00 uur loopt, is regiogebonden. Je kunt jouw periode vinden in Mijn dossier.

Wat is voordeliger: enkel- of dubbeltarief?

Indien je minimaal 55% van jouw stroomverbruik afneemt tijdens het daltarief – ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen – is het rendabel om dubbeltarief te hebben. In andere gevallen is een enkeltarief voordeliger, omdat je anders meer verbruik tegen het hogere normaaltarief afrekent. Je kunt jouw verbruikspatroon aanpassen naar dubbeltarief door jouw was ’s nachts te draaien of op te sparen tot in het weekend, of doordeweeks zo weinig mogelijk apparaten aan te laten staan, omdat je dan over het algemeen niet of minder thuis bent.

Bij wie moet ik zijn als ik wil wisselen van enkel- naar dubbeltarief of andersom?

Je kunt jouw stroommeter laten omzetten van enkel- naar dubbeltarief en andersom. Heb je nu een stroommeter met één actief telwerk en wil je wisselen naar dubbeltarief? Dan is het nodig dat de netbeheerder een tweede telwerk activeert. Soms is het nodig dat de netbeheerder een nieuwe meter installeert. Voor het aanvragen en meer informatie over het activeren van een tweede telwerk kun je contact opnemen met jouw netbeheerder. De netbeheerder kan dan ook aangeven of er eventuele kosten aan verbonden zijn.

Als je twee actieve telwerken hebt en wilt wisselen van enkel- naar dubbeltarief of andersom, dan is het een administratieve omzetting. Over het algemeen zijn hier geen kosten aan verbonden. Deze wijziging kun je gewoon aan Greenchoice doorgeven, met daarbij de meterstanden per de gewenste datum van omzetting.

Verbruik

Wat is mijn verbruik? En wat is een gemiddeld verbruik?

Jouw verbruik is het aantal kilowattuur stroom en kubieke meter gas dat je in een bepaalde periode hebt afgenomen van jouw leverancier. Het verbruik wordt gemeten op basis van twee meterstanden op verschillende datums. Het verschil tussen die meterstanden is jouw verbruik in die periode. Een meterstand op zich zegt dus niks over jouw verbruik. Hieronder vind je een overzicht van een gemiddeld verbruik van huishoudens in Nederland.

1-persoonshuishouden > Stroom (kWh):1500, Gas (m3): 1100
2-persoonshuishouden > Stroom (kWh): 2500, Gas (m3): 1100
3-persoonshuishouden > Stroom (kWh): 4000, Gas (m3): 1500
4-persoonshuishouden > Stroom (kWh): 4500, Gas (m3): 1750
5+persoonshuishouden > Stroom (kWh): 5000, Gas (m3): 2000
Gemiddeld Nederland > Stroom (kWh): 3500, Gas (m3): 1600

Hoe wordt mijn gasverbruik berekend?

Aardgas is een natuurproduct en bestaat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen. Daarom wordt er rekening gehouden met wisselende omstandigheden. Al deze omstandigheden bij elkaar noemen wij op de jaarnota de correctiefactor gas. Het gecorrigeerde verbruik wat wij met jou afrekenen kun je als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x correctiefactor gas.


Wil je weten waaruit deze totale factor bestaat dan kun je dit vinden in jouw online dossier door (na het opzoeken van de jaarnota) te klikken op de factor. Meer uitleg over de verschillende factoren vind je bij de vraag hieronder. 

Uit welke factoren bestaat de totale factor?

1. Calorische correctiefactor

Elke kubieke meter gas die bij je thuis wordt afgeleverd is anders van samenstelling. Hierdoor geeft een kubieke meter gas meer of minder energie. Jouw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit mengsel van gassen bestaat. Ten opzichte van de Groningse standaard wordt jouw gas dan gecorrigeerd door middel van een 'calorische correctiefactor'.

2. Temperatuurcorrectie

In Nederland gaan wij er vanuit dat de temperatuur van de meter in jouw huis gemiddeld 15 graden is. Dit is ook zo gemeten en afgesproken tussen netbeheerders en de ACM. Gas zet uit bij een hogere temperatuur en daarom wordt dit gecompenseerd. De Groningse standaard gaat namelijk uit van 7 graden. Bij sommige meters corrigeert de meter dit al zelf. Op de jaarnota staat dan factor 1 vermeld. 

 

3. Telwerkfactor

Als je meer dan 50 meter boven de zeespiegel woont (op de beganegrond) kan er ook sprake zijn van een telwerkfactor. Hoe hoger je woont, hoe lager de luchtdruk. Dan zet aardgas relatief meer uit waardoor er meer gemeten wordt. Om dit te compenseren wordt een factor toegepast. Wat deze factor is wordt bepaald door de netbeheerder. Is dit niet van toepassing dan vind je een factor 1 op jouw jaarnota. Let op: de temperatuurcorrectie en telwerkfactor worden in verband met een wetswijziging pas met ingang van 2015 toegepast. Loopt jouw factuur over eerdere jaren? Dan vind je een gewogen gemiddelde factor. 

Meter

Hoe moet ik mijn stroom- en gasmeter aflezen?

Een stroommeter met draaischijf kan één of twee telwerken hebben. Als het niet met een pijltje staat aangegeven welk telwerk op welk moment actief is, kun je de stelregel hanteren dat telwerk II/2 of 1.8.2 het normaaltarief aangeeft, telwerk I/1 of 1.8.1 het daltarief. De nullen vooraan de stand hoef je niet te noteren.

 

Een gasmeter toont ook cijfers in het rood of achter de komma, deze cijfers hoef je niet te noteren.

 

Wil je meer informatie over het aflezen van jouw meter? Bekijk dan deze video.

Wanneer en aan wie geef ik mijn meterstanden door?

Per 1 augustus 2013 zijn de energieleveranciers verantwoordelijk geworden voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden. Vanaf 1 augustus 2013 gaan wij jaarlijks jouw meterstanden bij je opvragen. Heb je een slimme meter dan wordt deze uitgelezen en hoef je jouw meterstanden niet aan ons door te geven. Voorwaarde is dan wel dat jouw slimme meter administratief aan staat. 

De door ons opgevraagde meterstanden gebruiken wij vervolgens voor het opmaken van jouw nota. Door jouw meterstanden tijdig door te geven via Mijn dossier voorkom je dat wij deze standen moeten schatten. In onze video staat uitgelegd hoe je dit kunt doen. De netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij je langskomen om jouw meterstanden op te nemen en vast te stellen of de meter het nog goed doet. De meters in jouw meterkast zijn (en blijven) eigendom van jouw netbeheerder.

Bij wie moet ik zijn als ik problemen heb met de meter?

Jouw netbeheerder is eigenaar van jouw meter. Indien je vermoedt dat jouw meter defect is, kan jouw netbeheerder je hiermee helpen. In eerste instantie zullen zij je telefonisch advies geven. Het is ook mogelijk jouw meter door de netbeheerder te laten ijken. Dit gebeurt op basis van ongelijk: indien de meter inderdaad defect is, betaalt de netbeheerder de kosten. Maar als er geen defect wordt geconstateerd, zijn de kosten voor jou.

Hoe moet ik een meter laten plaatsen of verwijderen?

Jouw netbeheerder is eigenaar van het leidingennetwerk in jouw regio en van de meters in jouw meterkast. Als je een meter wilt laten plaatsen, kun je dit aanvragen via www.aansluitingen.nl. Uw netbeheerder maakt voor deze meter een EAN-code aan. Met deze EAN-code kun je levering aanvragen bij een leverancier. Zodra de netbeheerder het leveringsverzoek van de leverancier ontvangt (houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd) kun je met de netbeheerder een afspraak maken om de meter te laten plaatsen. Je kunt een stroom- of gasmeter laten verwijderen of verzegelen door jouw netbeheerder. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Het kan rendabel zijn jouw meter af te sluiten als je bijvoorbeeld geen gas meer gebruikt omdat je een warmtepomp hebt geïnstalleerd. Je kunt dit voornemen bij jouw leverancier kenbaar maken, deze zal je afmelden bij jouw netbeheerder. Daarna kun je met de netbeheerder een afspraak maken om de meter weg te laten halen. De netbeheerder geeft de eindmeterstanden door aan jouw leverancier. De verrekening van de kosten van de verwijderde aansluiting vindt plaats bij de eerstvolgende nota. Uiteraard komt het termijnbedrag voor dit product wel te vervallen.

Ik heb een slimme meter van Oxxio, wat nu?

Per 1 januari 2012 heeft Oxxio al haar slimme meters overgedragen aan de regionale netbeheerders. In de kosten voor netbeheer zitten ook de kosten voor meterhuur. Greenchoice factureert deze kosten van de netbeheerder in haar termijnbedrag (zie de vraag ‘Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?’ bij Netbeheer).

Wordt er een andere meter geplaatst als ik overstap naar Greenchoice? Er moet toch groene stroom en groen gas worden geleverd?

In de opwekking van stroom kan verschil zitten, in de stroom zelf niet. De stroom die uit jouw stopcontact komt, is een mix van alle opwekkingsbronnen. Er hoeft dus geen andere leiding of een andere meter te worden geplaatst. Op het moment dat je naar Greenchoice overstapt, wordt het aandeel groene stroom in de stroommix groter. Voor gas is er geen verschil in opwekking (hoewel Greenchoice wel sinds kort als eerste in Nederland op kleine schaal echt groen gas produceert). De schadelijke gevolgen van jouw gasverbruik worden door Greenchoice gecompenseerd door de aanplant en het onderhoud van bomen. 

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. Jouw netbeheerder kan via deze digitale meter jouw meterstanden op afstand lezen als je daartegen geen bezwaar hebt. Deze meterstanden zijn dan ook beschikbaar voor Greenchoice.

Slimme meter

Wat is een slimme meter?

De slimme meter registreert (net als iedere stroom- en gasmeter) het energieverbruik. Heb je zonnepanelen? Dan wordt de teruggeleverde energie op aparte meterstanden geregistreerd. De meter wordt slim genoemd omdat deze op afstand uit te lezen is, bijvoorbeeld wanneer standen nodig zijn voor de jaarnota.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?

De slimme meter heeft meerdere voordelen:

- De meterstanden worden op afstand uitgelezen. Zelf standen doorgeven is niet meer nodig.
- Je krijgt meer inzicht in het verbruik via het verbruik en kostenoverzicht.
- Je kunt meedoen met onze energieservice BOKS. Hiermee krijg je een verbruiksoverzicht per apparaatgroep en hulp bij besparen door leuke uitdagingen, weetjes en tips.
- Storingen worden sneller opgespoord en opgelost.
- De netbeheerder krijgt meer inzicht in aanbod en verbruik van energie.

Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

De meter wordt uitgelezen bij de start of het einde van de energielevering op jouw adres, wanneer het tijd is voor de jaarnota en voor het verbruik en kostenoverzicht. Wil je een specifieker inzicht in je verbruik? Kies er dan voor om de meter iedere dag of ieder kwartier uit te lezen. Aanpassen kan via de Greenchoice app of Mijn dossier.

Kan ik het uitlezen van de meterstanden blokkeren?

Ja, het is mogelijk om het uitlezen te blokkeren. Via de Greenchoice app of Mijn dossier kan je aangeven dat je niet wilt dat de meterstanden tussentijds uitgelezen worden. We lezen de meterstanden dan een keer per jaar uit voor het opmaken van de jaarnota. Heb je liever dat wij de meterstanden nooit uitlezen? Neem dan contact op met je netbeheerder. Uiteraard kan je altijd zelf de meterstanden van je meter aflezen.

Wanneer krijg ik een slimme meter?

In 2014 zijn alle netbeheerders in Nederland gestart met de uitrol van de slimme meter. Alle huishoudens krijgen kosteloos een slimme meter aangeboden. Het gaat om een grootschalig project dat veel tijd in beslag neemt. De netbeheerders hebben een website gemaakt met meer informatie. Bekijk deze website

Kan ik zelf een slimme meter aanvragen?

De netbeheerder is vooruitstrevend om uiterlijk in 2020 in ieder huishouden een slimme meter te plaatsen. Je kan ook een prioriteitsplaatsing aanvragen. Houd er dan rekening mee dat de netbeheerder hiervoor kosten in rekening brengt. Een prioriteitsplaatsing van beide slimme meters kost maximaal €72,60. De kosten voor een meter zijn maximaal €67,67. De exacte kosten kun je bij je netbeheerder opvragen.

Kan ik een slimme meter weigeren?

Wil je niet dat de meter op afstand wordt uitgelezen? Dan kunnen wij het uitlezen van de meterstanden uitzetten (met uitzondering voor de jaarnota). Je kan de meter ook geheel weigeren zodra de netbeheerder een slimme meter aanbiedt. Weigeren kan alleen bij je netbeheerder en niet bij ons.  

Krijg je een nieuwe meter omdat je oude meter niet goed functioneert? Dan kan je de meter niet weigeren. Het uitlezen van de meterstanden kan dan wel geblokkeerd worden.

Moet ik iets doen als ik een nieuwe meter krijg of heb gekregen?

Nee, je hoeft niets te doen. Je netbeheerder geeft de meterstanden van de oude en nieuwe meters aan ons door. Met de standen van de oude meter maken wij een tussentijdse nota op. Deze ontvang je binnen zes weken na de meterwissel.

We hebben wel twee tips:
- Neem vlak voor de meterwissel een foto van de meterstanden, het meternummer en dagtekening. Zo heb je altijd een bewijs van de laatste meterstanden op de oude meter.
- Vraag na de meterwissel de meterwisselbon met de gegevens van de oude en nieuwe meter op bij de monteur.

Hoe zit het met de veiligheid met betrekking tot hacken, privacy en straling?

Hacken: het slimme metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). Alle meterstanden worden zo goed mogelijk beveiligd door de netbeheerders en energieleveranciers. Zij hebben uitgebreide maatregelen genomen om de energienetten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Bovendien voldoen alle slimme meters aan de wettelijke veiligheidseisen.

Privacy: De privacy is beschermd door diverse wet- en regelgeving. Wil je weten wat je van ons kan verwachten met betrekking tot privacy en de slimme meter, dan kun je de Gedragscode Slimme Meter nalezen. Hierin staat hoe wij en andere partijen (die zijn aangesloten bij Energie Nederland) om moeten gaan met persoonsgegevens die we verkrijgen door op afstand jouw slimme meter uit te lezen. Bekijk de Gedragscode Slimme Meter.

Straling: Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de straling van de slimme meter. Daaruit blijkt dat de straling die deze meter produceert beperkt is, omdat de meter incidenteel wordt uitgelezen en er alleen straling is tijdens een uitlezing. Uit de onderzoeken blijkt dat deze straling geen grenzen overschrijdt.

Uiteraard bepaalt ieder voor zich wat wel of niet acceptabel is op deze gebieden, dus we respecteren jouw persoonlijke keuze hierin.

Netbeheer

Wat is en doet een netbeheerder? Wie is mijn netbeheerder?

Een netbeheerder is een organisatie die ervoor zorgt dat er in een bepaalde regio een netwerk (kabels en leidingen) ligt, waardoor jouw stroom en/of gas veilig en continu kan worden getransporteerd. De netbeheerder is daarnaast ook verantwoordelijk voor aanvragen van en wijzigingen aan de energieaansluiting, storingen, de gas- en stroommeter en de aansluit- en transportovereenkomst. Tevens zijn de meters in jouw meterkast -in geval van kleinverbruik*- eigendom van jouw netbeheerder. Als eigenaar van de meters zal de netbeheerder (minimaal) eens in de drie jaar fysiek ter controle de meterstanden van jouw meters opnemen.

Wie jouw netbeheerder is, verschilt per regio. Mocht je niet zeker weten wie jouw regionale netbeheerder is dan kun je daar makkelijk achter komen door hier jouw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vind je op de website van Netbeheer Nederland. In sommige regio's zijn er verschillende netbeheerders voor stroom en gas.

*Je bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet als je een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. Je bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als je maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.

Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?

Nee, je ontvangt geen aparte nota van jouw netbeheerder. Een leverancier moet volgens het zogenaamde verplichte leveranciersmodel de kosten voor netbeheer namens de netbeheerder bij een klant in rekening brengen (uitgezonderd grootzakelijk verbruik en enkele specifieke typen kleinverbruik aansluitingen waar je als consument in de praktijk niet mee te maken krijgt). Hierdoor ontvang je voor jouw energiekosten maar van één partij een nota, dat is wel zo overzichtelijk. Greenchoice kiest al voor deze mogelijkheid sinds deze bestaat. Per 1 augustus 2013 is dit een landelijke verplichting geworden en hanteren alle leveranciers dit leveranciersmodel.

Waarom vraagt de netbeheerder mijn meterstanden op?

Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden van de netbeheerder naar de energieleverancier verschoven. Ontving je hiervoor jaarlijks van jouw netbeheerder het verzoek jouw meterstanden door te geven; vanaf 1 augustus 2013 ontvang je dit verzoek alleen nog van ons.

Ben je klant bij Greenchoice dan vragen wij jouw meterstanden hoofdzakelijk op wanneer wij jouw verbruik over een bepaalde periode met je gaan afrekenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de periodieke jaarnota op te maken of voor het opmaken van een eindnota bij een overstap naar een andere leverancier. Ook als je klant wordt bij Greenchoice zullen wij je vragen om jouw meterstanden door te geven. Heb je een slimme meter die wij mogen uitlezen, dan halen wij de meterstanden automatisch op en hoef je deze niet aan te leveren. Mogen wij jouw slimme meter niet uitlezen of staat deze administratief uit, dan zullen wij jouw meterstanden bij je opvragen. Meer achtergrondinformatie over de slimme meter vind je op deze pagina onder 'Slimme meter'.

Jouw netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij je langskomen om jouw meterstanden op te nemen en te controleren of de kleinverbruikmeter* het nog goed doet. Jouw netbeheerder blijft namelijk eigenaar van de meter en is daar dan ook verantwoordelijk voor. Neem voor problemen met de meter dan ook altijd contact op met jouw regionale netbeheerder. Mocht je niet zeker weten wie jouw regionale netbeheerder is dan kun je daar makkelijk achter komen door hier jouw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vind je op de website van Netbeheer Nederland.

* Elektriciteitsaansluiting is kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère. Gasaansluiting heeft maximaal een G25 gasmeter die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat.

Waarom betaal ik netbeheerkosten?

Jouw netbeheerder zorgt voor een hoogwaardig leidingnetwerk waarlangs veilig en continue transport van gas en/of stroom naar jouw aansluiting kan plaatsvinden. De netbeheerkosten zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud en de aansluiting van jouw woning op dit net.

Kan mijn netbeheerder zomaar mijn meters afsluiten?

De netbeheerder kan jouw meters afsluiten omdat zij er eigenaar van zijn, maar doet dit niet zomaar. Een aansluiting kan afgesloten worden om de volgende redenen: als de rechtmatige gebruiker van de aansluiting aangeeft afgesloten te willen worden; als er fraude of misbruik heeft plaatsgevonden; bij een onveilige situatie; als de energierekening niet is betaald of als er op het aansluitadres geen energiebedrijf bekend is bij de netbeheerder.

Bij wanbetaling mag Greenchoie stoppen met leveren. Wij stoppen met leveren wanneer je niet hebt gereageerd op onze betalingsherinneringen en niet hebt betaald. Wanneer wij stoppen met leveren van energie is er geen energiebedrijf bekend op jouw aansluitadres en sluit de netbeheerder de aansluiting fysiek af. Voor de exacte voorwaarden van afsluiting kun je terecht op de website van jouw netbeheerder. Op de website van Netbeheer Nederland vind je een overzicht van de regionale netbeheerders. Tevens kun je voor meer informatie terecht op consuwijzer.

Vindt er informatieoverdracht plaats tussen de netbeheerder en Greenchoice?

Ja, de netbeheerder en Greenchoice communiceren met elkaar via een elektronisch berichtenverkeer. Wanneer je je bijvoorbeeld als nieuwe bewoner bij ons aanmeldt en jouw meterstanden aan ons doorgeeft zullen wij de netbeheerder hierover informeren. Andersom gebeurt dit ook. Stel dat er wijzigingen met betrekking tot jouw aansluiting plaatsvinden, bijvoorbeeld een meterwissel of omzetting van een enkel- naar een dubbeltarief, dan ontvangen wij hierover bericht via de netbeheerder.

Kan ik mijn netbeheerder kiezen?

De netbeheerders zijn vast over Nederland verdeeld, dus je kunt jouw netbeheerder niet kiezen. Een vaste netbeheerder geeft stabiliteit en de garantie van een hoogwaardige energie-infrastructuur. Als je verhuist naar een andere regio, is het uiteraard wel mogelijk dat daar een andere netbeheerder actief is.

Wat is een EAN-code?

De EAN-code (European Article Number) is een unieke, 18-cijferige code die is gekoppeld aan jouw gas- of stroomaansluiting. Met deze code kan een leverancier de levering aanvragen of overnemen. De EAN-code is een universele benoeming van de meters, omdat de meternummers vaak verschillende cijfer- en lettercombinaties hebben. Je kunt jouw EAN-codes terugvinden in het EAN-codeboek op www.eancodeboek.nl. Houd er rekening mee dat in sommige plaatsen de toevoegingen kunnen afwijken van de toevoegingen in de gemeentelijke administratie.

Waar kunnen we je mee helpen?

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4,2 2885 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg