Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Veelgestelde vragen - Meters en standen

Tarief

Welk telwerk is normaaltarief, en welk telwerk daltarief?

Bij het overgrote deel van de meters registreert teller 1/I of 1.8.1 het daltarief en teller 2/II of 1.8.2 het normaaltarief. Als de verdeling op uw meter niet duidelijk is, kunt u dit eenvoudig controleren met de volgende test. Neem op een doordeweekse dag de beide meterstanden op. Doe dit een paar uur later weer. Het telwerk dat heeft gelopen, is de normaalteller. Let u wel op dat u de test uitvoert tussen 7.00 en 21.00/23.00 uur. Dit is namelijk de periode waarover het normaaltarief loopt. Of uw normaaltarief tot 21.00 of 23.00 uur loopt, is regiogebonden. U kunt uw periode vinden in Mijn dossier.

Wat is voordeliger: enkel- of dubbeltarief?

Indien u minimaal 55% van uw stroomverbruik afneemt tijdens het daltarief – ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen – is het rendabel om dubbeltarief te hebben. In andere gevallen is een enkeltarief voordeliger, omdat u anders meer verbruik tegen het hogere normaaltarief afrekent. U kunt uw verbruikspatroon aanpassen naar dubbeltarief door uw was ’s nachts te draaien of op te sparen tot in het weekend, of doordeweeks zo weinig mogelijk apparaten aan te laten staan, omdat u dan over het algemeen niet of minder thuis bent.

Bij wie moet ik zijn als ik wil wisselen van enkel- naar dubbeltarief of andersom?

U kunt uw stroommeter laten omzetten van enkel- naar dubbeltarief en andersom. Heeft u nu een stroommeter met één actief telwerk en wilt u wisselen naar dubbeltarief? Dan is het nodig dat de netbeheerder een tweede telwerk activeert. Soms is het nodig dat de netbeheerder een nieuwe meter installeert. Voor het aanvragen en meer informatie over het activeren van een tweede telwerk kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. De netbeheerder kan dan ook aangeven of er eventuele kosten aan verbonden zijn.

Als u twee actieve telwerken heeft en wilt wisselen van enkel- naar dubbeltarief of andersom, dan is het een administratieve omzetting. Over het algemeen zijn hier geen kosten aan verbonden. Deze wijziging kunt u gewoon aan Greenchoice doorgeven, met daarbij de meterstanden per de gewenste datum van omzetting.

Verbruik

Wat is mijn verbruik? En wat is een gemiddeld verbruik?

Uw verbruik is het aantal kilowattuur stroom en kubieke meter gas dat u in een bepaalde periode heeft afgenomen van uw leverancier. Het verbruik wordt gemeten op basis van twee meterstanden op verschillende datum. Het verschil tussen die meterstanden is uw verbruik in die periode. Een meterstand op zich zegt dus niks over uw verbruik. Hieronder vindt u een overzicht van een gemiddeld verbruik van huishoudens in Nederland.

1-persoonshuishouden > Stroom (kWh):1500, Gas (m3): 1100
2-persoonshuishouden > Stroom (kWh): 2500, Gas (m3): 1100
3-persoonshuishouden > Stroom (kWh): 4000, Gas (m3): 1500
4-persoonshuishouden > Stroom (kWh): 4500, Gas (m3): 1750
5+persoonshuishouden > Stroom (kWh): 5000, Gas (m3): 2000
Gemiddeld Nederland > Stroom (kWh): 3500, Gas (m3): 1600

Hoe wordt mijn gasverbruik berekend?

Aardgas is een natuurproduct en bestaat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen. Daarom wordt er rekening gehouden met wisselende omstandigheden. Al deze omstandigheden bij elkaar noemen wij op de jaarnota de correctiefactor gas. Het gecorrigeerde verbruik wat wij met u afrekenen kunt u als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x correctiefactor gas.


Wilt u weten waaruit deze totale factor bestaat dan kunt u dit vinden in uw online dossier door (na het opzoeken van de jaarnota) te klikken op de factor. Meer uitleg over de verschillende factoren vindt u bij de vraag hieronder. 

Uit welke factoren bestaat de totale factor?

1. Calorische correctiefactor

Elke kubieke meter gas die bij u thuis wordt afgeleverd is anders van samenstelling. Hierdoor geeft een kubieke meter gas meer of minder energie. Uw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit mengsel van gassen bestaat. Ten opzichte van de Groningse standaard wordt uw gas dan gecorrigeerd door middel van een 'calorische correctiefactor'.

2. Temperatuurcorrectie

In Nederland gaan wij er vanuit dat de temperatuur van de meter in uw huis gemiddeld 15 graden is. Dit is ook zo gemeten en afgesproken tussen netbeheerders en de ACM. Gas zet uit bij een hogere temperatuur en daarom wordt dit gecompenseerd. De Groningse standaard gaat namelijk uit van 7 graden. Bij sommige meters corrigeert de meter dit al zelf. Op de jaarnota staat dan factor 1 vermeld. 

 

3. Telwerkfactor

Als u meer dan 50 meter boven de zeespiegel woont (op de beganegrond) kan er ook sprake zijn van een telwerkfactor. Hoe hoger u woont, hoe lager de luchtdruk. Dan zet aardgas relatief meer uit waardoor er meer gemeten wordt. Om dit te compenseren wordt een factor toegepast. Wat deze factor is wordt bepaald door de netbeheerder. Is dit niet van toepassing dan vindt u een factor 1 op uw jaarnota. Let op: de temperatuurcorrectie en telwerkfactor worden in verband met een wetswijziging pas met ingang van 2015 toegepast. Loopt uw factuur over eerdere jaren? Dan vindt u een gewogen gemiddelde factor. 

Meter

Hoe moet ik mijn stroom- en gasmeter aflezen?

Een stroommeter met draaischijf kan één of twee telwerken hebben. Als het niet met een pijltje staat aangegeven welk telwerk op welk moment actief is, kunt u de stelregel hanteren dat telwerk II/2 of 1.8.2 het normaaltarief aangeeft, telwerk I/1 of 1.8.1 het daltarief. De nullen vooraan de stand hoeft u niet te noteren.

 

Een gasmeter toont ook cijfers in het rood of achter de komma, deze cijfers hoeft u niet te noteren.

 

Wilt u meer informatie over het aflezen van uw meter? Bekijk dan deze video.

Wanneer en aan wie geef ik mijn meterstanden door?

Per 1 augustus 2013 zijn de energieleveranciers verantwoordelijk geworden voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden. Vanaf 1 augustus 2013 gaan wij jaarlijks uw meterstanden bij u opvragen. Heeft u een slimme meter dan wordt deze uitgelezen en hoeft u uw meterstanden niet aan ons door te geven. Voorwaarde is dan wel dat uw slimme meter administratief aan staat.

 

De door ons opgevraagde meterstanden gebruiken wij vervolgens voor het opmaken van uw nota. Door uw meterstanden tijdig door te geven via Mijn dossier voorkomt u dat wij deze standen moeten schatten. In onze video staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. De netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en vast te stellen of de meter het nog goed doet. De meters in uw meterkast zijn (en blijven) eigendom van uw netbeheerder.

Bij wie moet ik zijn als ik problemen heb met de meter?

Uw netbeheerder is eigenaar van uw meter. Indien u vermoedt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder u hiermee helpen. In eerste instantie zullen zij u telefonisch advies geven. Het is ook mogelijk uw meter door de netbeheerder te laten ijken. Dit gebeurt op basis van ongelijk: indien de meter inderdaad defect is, betaalt de netbeheerder de kosten. Maar als er geen defect wordt geconstateerd, zijn de kosten voor u.

Hoe moet ik een meter laten plaatsen of verwijderen?

Uw netbeheerder is eigenaar van het leidingennetwerk in uw regio en van de meters in uw meterkast. Als u een meter wilt laten plaatsen, kunt u dit aanvragen via www.aansluitingen.nl. Uw netbeheerder maakt voor deze meter een EAN-code aan. Met deze EAN-code kunt u levering aanvragen bij een leverancier. Zodra de netbeheerder het leveringsverzoek van de leverancier ontvangt (houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd) kunt u met de netbeheerder een afspraak maken om de meter te laten plaatsen. U kunt een stroom- of gasmeter laten verwijderen of verzegelen door uw netbeheerder. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Het kan rendabel zijn uw meter af te sluiten als u bijvoorbeeld geen gas meer gebruikt omdat u een warmtepomp heeft geïnstalleerd. U kunt dit voornemen bij uw leverancier kenbaar maken, deze zal u afmelden bij uw netbeheerder. Daarna kunt u met de netbeheerder een afspraak maken om de meter weg te laten halen. De netbeheerder geeft de eindmeterstanden door aan uw leverancier. De verrekening van de kosten van de verwijderde aansluiting vindt plaats bij de eerstvolgende nota. Uiteraard komt het termijnbedrag voor dit product wel te vervallen.

Ik heb een slimme meter van Oxxio, wat nu?

Per 1 januari 2012 heeft Oxxio al haar slimme meters overgedragen aan de regionale netbeheerders. In de kosten voor netbeheer zitten ook de kosten voor meterhuur. Greenchoice factureert deze kosten van de netbeheerder in haar termijnbedrag (zie de vraag ‘Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?’ bij Netbeheer).

Wordt er een andere meter geplaatst als ik overstap naar Greenchoice? Er moet toch groene stroom en groen gas worden geleverd?

In de opwekking van stroom kan verschil zitten, in de stroom zelf niet. De stroom die uit uw stopcontact komt, is een mix van alle opwekkingsbronnen. Er hoeft dus geen andere leiding of een andere meter te worden geplaatst. Op het moment dat u naar Greenchoice overstapt, wordt het aandeel groene stroom in de stroommix groter. Voor gas is er geen verschil in opwekking (hoewel Greenchoice wel sinds kort als eerste in Nederland op kleine schaal echt groen gas produceert). De schadelijke gevolgen van uw gasverbruik worden door Greenchoice gecompenseerd door de aanplant en het onderhoud van bomen. 

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. Deze energiemeter is digitaal. Uw netbeheerder kan via deze digitale meter uw meterstanden op afstand lezen als u daartegen geen bezwaar heeft. Deze meterstanden zijn dan ook beschikbaar voor Greenchoice.

Slimme meter

Wat is een slimme meter?

De slimme meter registreert (net als iedere stroom- en gasmeter) het energieverbruik. Heb je zonnepanelen? Dan wordt de teruggeleverde energie op aparte meterstanden geregistreerd. De meter wordt slim genoemd omdat deze op afstand uit te lezen is, bijvoorbeeld wanneer standen nodig zijn voor de jaarnota.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?

De slimme meter heeft meerdere voordelen:

  • De meterstanden worden op afstand uitgelezen. Zelf standen doorgeven is niet meer nodig.
  • Je krijgt meer inzicht in het verbruik via het verbruik en kostenoverzicht.
  • Je kunt meedoen met onze energieservice BOKS. Hiermee krijg je een verbruiksoverzicht per apparaatgroep en hulp bij besparen door leuke uitdagingen, weetjes en tips.
  • Storingen worden sneller opgespoord en opgelost.
  • De netbeheerder krijgt meer inzicht in aanbod en verbruik van energie.

Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

De meter wordt uitgelezen bij de start of het einde van de energielevering op uw adres, wanneer het tijd is voor de jaarnota en voor het verbruik en kostenoverzicht. Wil je een specifieker inzicht in je verbruik? Kies er dan voor om de meter iedere dag of ieder kwartier uit te lezen. Aanpassen kan via de Greenchoice app of Mijn dossier.

Kan ik het uitlezen van de meterstanden blokkeren?

Ja, het is mogelijk om het uitlezen te blokkeren. Via de Greenchoice app of Mijn dossier kan je aangeven dat je niet wilt dat de meterstanden tussentijds uitgelezen worden. We lezen de meterstanden dan een keer per jaar uit voor het opmaken van de jaarnota. Heb je liever dat wij de meterstanden nooit uitlezen? Neem dan contact op met je netbeheerder. Uiteraard kan je altijd zelf de meterstanden van je meter aflezen.

Wanneer krijg ik een slimme meter?

In 2014 zijn alle netbeheerders in Nederland gestart met de uitrol van de slimme meter. Alle huishoudens krijgen kosteloos een slimme meter aangeboden. Het gaat om een grootschalig project dat veel tijd in beslag neemt. De netbeheerders hebben een website gemaakt met meer informatie. Bekijk deze website

Kan ik zelf een slimme meter aanvragen?

De netbeheerder is vooruitstrevend om uiterlijk in 2020 in ieder huishouden een slimme meter te plaatsen. Je kan ook een prioriteitsplaatsing aanvragen. Houd er dan rekening mee dat de netbeheerder hiervoor kosten in rekening brengt. Een prioriteitsplaatsing van beide slimme meters kost maximaal €72,60. De kosten voor een meter zijn maximaal €67,67. De exacte kosten kun je bij je netbeheerder opvragen.

Kan ik een slimme meter weigeren?

Wil je niet dat de meter op afstand wordt uitgelezen? Dan kunnen wij het uitlezen van de meterstanden uitzetten (met uitzondering voor de jaarnota). Je kan de meter ook geheel weigeren zodra de netbeheerder een slimme meter aanbiedt. Weigeren kan alleen bij je netbeheerder en niet bij ons.  

Krijg je een nieuwe meter omdat je oude meter niet goed functioneert? Dan kan je de meter niet weigeren. Het uitlezen van de meterstanden kan dan wel geblokkeerd worden.

Moet ik iets doen als ik een nieuwe meter krijg of heb gekregen?

Nee, je hoeft niets te doen. Je netbeheerder geeft de meterstanden van de oude en nieuwe meters aan ons door. Met de standen van de oude meter maken wij een tussentijdse nota op. Deze ontvang je binnen zes weken na de meterwissel.

We hebben wel twee tips:

  • Neem vlak voor de meterwissel een foto van de meterstanden, het meternummer en dagtekening. Zo heb je altijd een bewijs van de laatste meterstanden op de oude meter.
  • Vraag na de meterwissel de meterwisselbon met de gegevens van de oude en nieuwe meter op bij de monteur.

Hoe zit het met de veiligheid met betrekking tot hacken, privacy en straling?

Hacken: het slimme metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). Alle meterstanden worden zo goed mogelijk beveiligd door de netbeheerders en energieleveranciers. Zij hebben uitgebreide maatregelen genomen om de energienetten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Bovendien voldoen alle slimme meters aan de wettelijke veiligheidseisen.

Privacy: De privacy is beschermd door diverse wet- en regelgeving. Wilt u weten wat u van ons kan verwachten met betrekking tot privacy en de slimme meter, dan kunt u de Gedragscode Slimme Meter nalezen. Hierin staat hoe wij en andere partijen (die zijn aangesloten bij Energie Nederland) om moeten gaan met persoonsgegevens die we verkrijgen door op afstand uw slimme meter uit te lezen. Bekijk de Gedragscode Slimme Meter.

Straling: Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de straling van de slimme meter. Daaruit blijkt dat de straling die deze meter produceert beperkt is, omdat de meter incidenteel wordt uitgelezen en er alleen straling is tijdens een uitlezing. Uit de onderzoeken blijkt dat deze straling geen grenzen overschrijdt.

Uiteraard bepaalt ieder voor zich wat wel of niet acceptabel is op deze gebieden, dus we respecteren uw persoonlijke keuze hierin.

Netbeheer

Wat is en doet een netbeheerder? Wie is mijn netbeheerder?

Een netbeheerder is een organisatie die ervoor zorgt dat er in een bepaalde regio een netwerk (kabels en leidingen) ligt, waardoor uw stroom en/of gas veilig en continu kan worden getransporteerd. De netbeheerder is daarnaast ook verantwoordelijk voor aanvragen van en wijzigingen aan de energieaansluiting, storingen, de gas- en stroommeter en de aansluit- en transportovereenkomst. Tevens zijn de meters in uw meterkast -in geval van kleinverbruik*- eigendom van uw netbeheerder. Als eigenaar van de meters zal de netbeheerder (minimaal) eens in de drie jaar fysiek ter controle de meterstanden van uw meters opnemen.

Wie uw netbeheerder is, verschilt per regio. Mocht u niet zeker weten wie uw regionale netbeheerder is dan kunt u daar makkelijk achter komen door hier uw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vindt u op de website van Netbeheer Nederland. In sommige regios zijn er verschillende netbeheerders voor stroom en gas.

*U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. U bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Krijg ik een aparte nota van mijn netbeheerder?

Nee, u ontvangt geen aparte nota van uw netbeheerder. Een leverancier moet volgens het zogenaamde verplichte leveranciersmodel de kosten voor netbeheer namens de netbeheerder bij een klant in rekening brengen (uitgezonderd grootzakelijk verbruik en enkele specifieke typen kleinverbruik aansluitingen waar u als consument in de praktijk niet mee te maken krijgt). Hierdoor ontvangt u voor uw energiekosten maar van één partij een nota, dat is wel zo overzichtelijk. Greenchoice kiest al voor deze mogelijkheid sinds deze bestaat. Per 1 augustus 2013 is dit een landelijke verplichting geworden en hanteren alle leveranciers dit leveranciersmodel.

Waarom vraagt de netbeheerder mijn meterstanden op?

Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor het opnemen, controleren en vaststellen van de meterstanden van de netbeheerder naar de energieleverancier verschoven. Ontving u hiervoor jaarlijks van uw netbeheerder het verzoek uw meterstanden door te geven; vanaf 1 augustus 2013 ontvangt u dit verzoek alleen nog van ons.

Bent u klant bij Greenchoice dan vragen wij uw meterstanden hoofdzakelijk op wanneer wij uw verbruik over een bepaalde periode met u gaan afrekenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de periodieke jaarnota op te maken of voor het opmaken van een eindnota bij een overstap naar een andere leverancier. Ook als u klant wordt bij Greenchoice zullen wij u vragen om uw meterstanden door te geven. Heeft u een slimme meter die wij mogen uitlezen, dan halen wij de meterstanden automatisch op en hoeft u deze niet aan te leveren. Mogen wij uw slimme meter niet uitlezen of staat deze administratief uit, dan zullen wij uw meterstanden bij u opvragen. Meer achtergrondinformatie over de slimme meter vindt u op deze pagina onder 'Slimme meter'.

Uw netbeheerder zal nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en te controleren of de kleinverbruikmeter* het nog goed doet. Uw netbeheerder blijft namelijk eigenaar van de meter en is daar dan ook verantwoordelijk voor. Neem voor problemen met de meter dan ook altijd contact op met uw regionale netbeheerder. Mocht u niet zeker weten wie uw regionale netbeheerder is dan kunt u daar makkelijk achter komen door hier uw adresgegevens in te vullen. Een overzicht van alle netbeheerders en hun contactgegevens vindt u op de website van Netbeheer Nederland.

* Elektriciteitsaansluiting is kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère. Gasaansluiting heeft maximaal een G25 gasmeter die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat.

Waarom betaal ik netbeheerkosten?

Uw netbeheerder zorgt voor een hoogwaardig leidingnetwerk waarlangs veilig en continue transport van gas en/of stroom naar uw aansluiting kan plaatsvinden. De netbeheerkosten zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud en de aansluiting van uw woning op dit net.

Kan mijn netbeheerder zomaar mijn meters afsluiten?

De netbeheerder kan uw meters afsluiten omdat zij er eigenaar van zijn, maar doet dit niet zomaar. Een aansluiting kan afgesloten worden om de volgende redenen: als de rechtmatige gebruiker van de aansluiting aangeeft afgesloten te willen worden; als er fraude of misbruik heeft plaatsgevonden; bij een onveilige situatie; als de energierekening niet is betaald of als er op het aansluitadres geen energiebedrijf bekend is bij de netbeheerder.

Bij wanbetaling mag Greenchoie stoppen met leveren. Wij stoppen met leveren wanneer u niet heeft gereageerd op onze betalingsherinneringen en niet heeft betaald. Wanneer wij stoppen met leveren van energie is er geen energiebedrijf bekend op uw aansluitadres en sluit de netbeheerder de aansluiting fysiek af. Voor de exacte voorwaarden van afsluiting kunt u terecht op de website van uw netbeheerder. Op de website van Netbeheer Nederland vindt u een overzicht van de regionale netbeheerders. Tevens kunt u voor meer informatie terecht op consuwijzer.

Vindt er informatieoverdracht plaats tussen de netbeheerder en Greenchoice?

Ja, de netbeheerder en Greenchoice communiceren met elkaar via een elektronisch berichtenverkeer. Wanneer u zich bijvoorbeeld als nieuwe bewoner bij ons aanmeldt en uw meterstanden aan ons doorgeeft zullen wij de netbeheerder hierover informeren. Andersom gebeurt dit ook. Stel dat er wijzigingen met betrekking tot uw aansluiting plaatsvinden, bijvoorbeeld een meterwissel of omzetting van een enkel- naar een dubbeltarief, dan ontvangen wij hierover bericht via de netbeheerder.

Kan ik mijn netbeheerder kiezen?

De netbeheerders zijn vast over Nederland verdeeld, dus u kunt uw netbeheerder niet kiezen. Een vaste netbeheerder geeft stabiliteit en de garantie van een hoogwaardige energie-infrastructuur. Als u verhuist naar een andere regio, is het uiteraard wel mogelijk dat daar een andere netbeheerder actief is.

Wat is een EAN-code?

De EAN-code (European Article Number) is een unieke, 18-cijferige code die is gekoppeld aan uw gas- of stroomaansluiting. Met deze code kan een leverancier de levering aanvragen of overnemen. De EAN-code is een universele benoeming van de meters, omdat de meternummers vaak verschillende cijfer- en lettercombinaties hebben. U kunt uw EAN-codes terugvinden in het EAN-codeboek op www.eancodeboek.nl. Houdt u er rekening mee dat in sommige plaatsen de toevoegingen kunnen afwijken van de toevoegingen in de gemeentelijke administratie.

Wijziging energiesector

Wat is er per 1 augustus 2013 veranderd in de energiesector?

Vanaf 1 augustus 2013 ontvangen alle consumenten een gecombineerde energierekening voor levering en netbeheer. De energieleverancier brengt de kosten voor netwerkbeheer -de netbeheerkosten- namens de netbeheerder in rekening. De netbeheerder verstuurt hier zelf geen rekening meer voor. Dit wordt ook wel het ‘leveranciersmodel’ genoemd. Veel leveranciers, waaronder ook Greenchoice, werkten al voor 1 augustus 2013 volgens dit leveranciersmodel.

Wat is er voor mij als klant van Greenchoice veranderd?

Voor u is er eigenlijk niets veranderd. Als klant van Greenchoice ontving u al een gecombineerde energierekening voor levering en netbeheer. Greenchoice kiest al voor deze mogelijkheid sinds deze bestaat. Per 1 augustus 2013 is dit een landelijke verplichting geworden en moeten alle leveranciers het leveranciersmodel hanteren. Leveranciers zijn per 1 augustus 2013 tevens verantwoordelijk geworden voor het verzamelen, controleren en vaststellen van meterstanden. Het enige echte verschil wat u echt zou kunnen opmerken is dat u geen meterstandenverzoeken meer ontvangt van uw netbeheerder. Heeft u geen slimme meter, dan zal de netbeheerder nog wel (minimaal) eens per drie jaar bij u langskomen om uw meterstanden op te nemen en vast te stellen of de meter het nog goed doet.

Waarom deze verandering?

Voor alle consumenten is het duidelijker geworden bij wie ze terecht kunnen. Consumenten hebben nu één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening en de meterstanden, namelijk hun energieleverancier. De netbeheerder blijft verantwoordelijk voor aanvragen van en wijzigingen aan de energieaansluiting, storingen, de gas- en stroommeter, de aansluit- en transport- overeenkomst en het stroom- en gasnet.

 

Voor meer achtergrondinformatie over de wijzigingen in de energiesector per 1 augustus 2013 kunt u tevens terecht op Consuwijzer. Voor specifieke vragen over de wijzigingen die hebben plaats gevonden in de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van stroom en gas kunt u terecht bij uw regionale netbeheerder. Op de website van Netbeheer Nederland vindt u een overzicht van de regionale netbeheerders. Bovengenoemde wijzigingen zijn niet van toepassing op grootzakelijke klanten.

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4,2 947 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg