Amazonas in Brazilië

In de Braziliaanse staat Amazonas beschermen we rond het stadje Coari en ten noorden van Manaus, mede dankzij onze klanten, inmiddels bijna 120.000 hectare oerwoud – bijna de oppervlakte van de provincie Utrecht. In samenwerking met de Nederlandse stichting Forest for Ever en de Braziliaanse stichting Opção Verde werken we hier aan langdurige bosbescherming om het bos voor toekomstige generaties te behouden. Daarnaast is de stichting ook verantwoordelijk voor een groot aantal sociale projecten. 

Doel van ons eigen bosproject

De stichting Opção Verde (‘groene keuze’) werkt in de gebieden rond de stadjes Coari en Presidente Figueiredo. Doordat we daar bewust gebieden langs de rivier hebben gekocht, beschermen we ook het achtergelegen gebied tegen platbranden en illegale kap. In samenspraak met de autoriteiten van de provincie Amazonas proberen we onze gebieden uiteindelijk te laten uitroepen tot een ‘nationaal park’, waarmee we de bescherming beter waarborgen. 

Naast de aankoop en bescherming van regenwoud ondersteunen we initiatieven door en voor de lokale bevolking. Het gaat daarbij om projecten die ook het behoud van het regenwoud ten goede komen. 

Waardevol beschermd bos

Door het bos in eigendom van de patrimoniale stichting Opção Verde te hebben, waarborgen we dat het daadwerkelijk blijft behouden. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de lokale economie en geven we tastbare meerwaarde aan onaangetaste bosgebieden. Onaangetast bos wordt namelijk meer waard dan aangetast bos. Daardoor vindt er ook onder de lokale bevolking een mentaliteitsverandering plaats als het gaat om bosbehoud.

De lokale bevolking krijgt wel toegang tot het bos. We werken met hen samen voor gebruik van producten uit het bos zelf, zoals paranoten. Het bos wordt zo een inkomstenbron voor de lokale bevolking. Dat geeft hen een extra reden om er zorgvuldig mee om te gaan.

Mooie resultaten: sociaaleconomisch en maatschappelijk

Naast de bescherming van regenwoud ondersteunen we ook initiatieven door en voor de lokale gemeenschappen. Het helpt ons een plek van betekenis te krijgen binnen die lokale gemeenschap. De projecten voor de bevolking van Coari zijn heel divers van omvang en aard. De stichting organiseert bijvoorbeeld trainingen over verwerking van onder meer fruit en vis, compost en over hergebruik van oud papier. 

Maar ook een lokaal voetbalteam kan op steun rekenen: zo helpen we jongeren in teamverband te opereren en samen te werken. En denk bijvoorbeeld ook aan lokale theatervoorstellingen om het thema duurzaamheid op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen.

Trouwe klantenbos

In het Braziliaanse Amazonewoud beschermen we samen met onze klanten inmiddels 117.427 hectare oerwoud. Alle klanten van Greenchoice beschermen automatisch elk jaar 10 m2 bos. Wij noemen dit daarom het Trouwe klantenbos. 

De natuur: preventie op grote schaal

In 2004 begonnen we met 150 hectare tropisch regenwoud. Nu zijn het er bijna 120.000. Het Amazonegebied wordt als geheel bedreigd en de gebieden langs de rivieren zijn het meest kwetsbaar. En daarmee de planten en dieren die er leven. 

Door de oevers te beschermen gaat er een preventieve werking uit van het project. Door te proberen er een natuurpark van te maken willen wij de bescherming, ook in de toekomst, zo sterk mogelijk maken. 

Benieuwd wat Greenchoice nog meer doet voor biodiversiteit?

Lees over ons bosgecompenseerd gas