Webinar: inzicht in een roerige energiemarkt

Het is een roerige tijd, ook voor energiecoöperaties en andere lokale partners. Steeds meer leden kloppen bij hun coöperatie aan met hun vragen en zorgen. Belangrijke redenen om onze partners te informeren over de uitdagingen als gevolg van de turbulente marktsituatie. Dit om berichten in de media te kunnen duiden én om mogelijke kansen te benoemen. Daarom organiseerde team Klantprojecten op donderdag 6 oktober 2022 het Greenchoice-webinar ENERGIECOÖPERATIES NU AAN ZET!

Gestegen tarieven

Tijdens het webinar interviewde Sander van Schaik, coördinator van Team Klantprojecten, verschillende experts. Zakelijk directeur Ehssane Gounou trapte af met een nadere uitleg en toelichting over berichten in de media over energieleveranciers en over Greenchoice. Waarom was er bijvoorbeeld een verschil van inzicht in de aankondigingstermijn die we aan dienden te houden voor tariefswijzigingen? Daarna ging zij in op de acties die Greenchoice onderneemt om haar klanten die geconfronteerd worden met sterk gestegen tarieven te ondersteunen. Met diverse initiatieven helpt Greenchoice kwetsbare klanten bij wie de energierekening een bron van zorgen is geworden. Tot slot gaf zij haar toekomstvisie op de samenwerking tussen energiecoöperaties en zakelijke partners van Greenchoice.

Drijvende krachten

Het helpt om de oorzaken achter de gestegen energieprijzen te begrijpen en om inzicht te krijgen in wat we mogelijk nog kunnen verwachten. Dave de Bruin, portfolioanalist bij Greenchoice, gaf daarom een uitgebreide, heldere uitleg over de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt. Er kwamen antwoorden op vragen als hoe de energieprijs tot stand komt, welke rol de energieleverancier hierin speelt, waarom duurzaam opgewekte stroom toch net zo duur is als grijze stroom en de ontwikkelingen die wij de komende jaren verwachten te zien. Voor energiecoöperaties interessant, omdat dit een inkijk geeft in de drijvende krachten achter de prijzen die voor de opgewekte stroom worden geboden, maar ook waar we verwachten dat dit in de nabije toekomst naartoe zal bewegen.

Nieuwe Energiewet

Vervolgens nam Job Swens, expert Energierecht, het stokje over om meer inzicht te geven in de kansen en uitdagingen die onder de nieuwe Energiewet ontstaan voor energiecoöperaties. Welke rollen mogen energiecoöperaties nu al innemen rondom lokale opwek, handel, levering, opslag en uitwisseling van energie? En welke tools komen daar nog bij wanneer de nieuwe energiewet van kracht is? Maar ook de vraag die op ieders lip brandde: wanneer wordt deze wet nu eindelijk van kracht?

Crisis voorbij

Met het webinar konden we veel onzekerheden wegnemen die spelen bij onze partners. Er waren meer dan 100 deelnemers en de reacties waren zeer positief. We keken samen naar de uitdagingen en blikten alvast vooruit op de kansen die nu ontstaan. Want ook déze crisis gaat voorbij.

Webinar terugkijken?

Heb je het webinar gemist? Via deze link kun je het webinar terugkijken! Mocht je na het kijken nog vragen hebben, stuur deze gerust naar team Klantprojecten via cooperatie@greenchoice.nl. Wij informeren je graag verder!

Kijk de webinar terug