Jaarnota

Jaarnota Greenchoice Zakelijk

Aan het eind van elk contractjaar krijg je een nota voor de kosten van je verbruikte energie. Op je jaarnota van Greenchoice Zakelijk verrekenen we de termijnbedragen van de afgelopen twaalf maanden met de daadwerkelijke kosten van je energieverbruik. Hier lees je meer over de verschillende onderdelen van de jaarnota. En hoe de teruglevering wordt verrekend als je gebruikmaakt van zonnepanelen. Heb je moeite om de jaarnota te betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan.

De berekening van je jaarnota

Heb je een analoge (domme) meter? Of kunnen we je digitale (slimme) meter niet uitlezen? Dan krijg je keer per jaar van ons bericht om je meterstanden door te geven. Hiermee verrekenen we je termijnbedragen van het afgelopen jaar met de werkelijke energiekosten voor stroom en/of gas. Was je termijnbedrag achteraf te laag omdat je meer energie verbruikte? Dan moet je bijbetalen. Maar andersom geldt ook hetzelfde: je krijgt geld terug als we je termijnbedrag te hoog hebben ingeschat.

De onderdelen van je zakelijke jaarnota

Je jaarnota bestaat uit verschillende onderdelen:

Voorbeeld van een jaarnota voor stroom en gas. Omlijnd staan 4 onderwerpen. 1 is het verbruik voor stroom en gas. 2 is het leveringstarief. 3 is de lijst van energiebelasting, Opslag Duurzame Energie, vaste leveringskosten en netbeheerkosten. 4 is het totaalbedrag dat u van ons ontvangt of u aan ons moet betalen.
Stap 1
Verbruik en meterstanden
Je verbruik is het verschil tussen je begin- en eindmeterstanden. Als het mogelijk is lezen we je meterstanden uit vanaf je slimme meter. Lukt dit niet of heb je een analoge meter? Dan vragen we de meterstanden bij je op. Heb je geen meterstanden doorgegeven? Dan maken we een schatting.
Stap 2
Tarieven
Wij rekenen het verbruik af tegen de tarieven in je energiecontract. Heb je binnen de notaperiode verschillende tarieven gehad? Dan zie je een gemiddeld tarief op de nota. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je variabele tarieven of de overheidsheffingen zijn gewijzigd. Je vindt een uitsplitsing per tariefperiode in Mijn Greenchoice Zakelijk.
Stap 3
Overige kosten
We berekenen ook andere kosten. Denk hierbij aan netbeheerkosten en overheidsheffingen. Een uitsplitsing van alle verschillende kosten vind je in Mijn Greenchoice Zakelijk.
Stap 4
Notabedrag
Hier zie je het bedrag dat je terugkrijgt of moet bijbetalen. Staat er een minteken (-) voor het notabedrag? Dan krijg je dit bedrag van ons terug. Een positief getal betekent dat je moet bijbetalen.

Teruglevering op je jaarnota

Maakt je bedrijf gebruik van zonnepanelen? Dan verrekenen wij de opwek hiervan op jouw jaarnota. De manier waarop wij jouw teruglevering factureren af van het type meter op jouw bedrijfsadres:

Analoge (domme) meter

Bij een analoge meter is op de nota niet duidelijk hoeveel energie er in totaal van het net is afgenomen en hoeveel eraan is teruggeleverd. Jouw huidige meterstand kan hoger of lager zijn dan de beginmeterstand. Is je huidige meterstand hoger? Dan zie je een verbruik op de jaarnota. Is je huidige meterstand lager? Dan heb je per saldo meer teruggeleverd dan verbruikt. Voor deze netto teruglevering ontvang je een terugleververgoeding die je terugvindt op de jaarnota. Bij een analoge meter verloopt de saldering automatisch.
Analoge enkele meter voor stroom

Digitale (slimme) meter

Bij een digitale meter zie je precies hoeveel stroom er van het net is afgenomen en hoeveel energie er is teruggeleverd. Je verbruik en teruglevering vind je in aparte regels op de jaarnota. Is jouw verbruik per saldo hoger dan jouw teruglevering? Dan vind je de afgesproken tarieven terug. Heb je per saldo meer teruggeleverd dan verbruikt? Dan zie je bij de tarieven de terugleververgoeding. De afgesproken tarieven maken bij netto teruglevering niet uit omdat het verbruik al helemaal is gesaldeerd.
Digitale meter voor stroom

Betalingsregeling aanvragen

Heb je moeite om de jaarnota te betalen? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Ik wil iets weten

Op zoek naar meer informatie? Kies het onderwerp waar je meer over wilt weten.