Mijn Greenchoice Zakelijk

Regel zelf je energiezaken in Mijn Greenchoice Zakelijk

Als ondernemer heb je het al druk genoeg. Dan is het wel zo fijn om je energiezaken te regelen wanneer het jóu uitkomt. Dit doe je snel en simpel in Mijn Greenchoice Zakelijk.

Termijnbedrag wijzigen

Zelf je termijnbedrag wijzigen is heel eenvoudig.

Inzicht in je verbruik

Benieuwd naar je verbruik?

Inloggegevens kwijt?

Kan gebeuren! We helpen je graag verder.

Contactgegevens wijzigen

Ben je verhuisd of heb je nieuwe contactgegevens?

Meterstanden doorgeven

Snel en gemakkelijk je meterstanden doorgeven? Dat kan! 

Contract inzien

Benieuwd naar je tarieven of looptijd?

De voordelen van Mijn Greenchoice Zakelijk

Zoek het op
Zelf je energiezaken regelen
Bekijk je verbruik
Altijd inzicht in je verbruik
Positief
Snel en simpel

Wist je dat ...

De online omgeving van Mijn Greenchoice Zakelijk per 1-1-2023 is vernieuwd? De oude online omgeving is nog steeds bereikbaar. Weten in welke omgeving je jouw gegevens vindt? Doe dan de check: 

Gegevens ná 01-01-2023

 • Log in op de vernieuwde omgeving als je een e-mail hebt ontvangen over de overgang naar Greenchoice Zakelijk NV.

 • Log hier óók in als je voorheen klant was bij De Groene Stroomfabriek óf Greenchoice klant bent geworden na 01-01-2023.

Gegevens vóór 01-01-2023

 • Log hier óók in als je nog geen e-mail hebt ontvangen over de overgang naar Greenchoice Zakelijk NV.

Veelgestelde vragen

Contract
 • Tarieven
Verbruik en Meterstanden
 • Energiemeter
 • Verbruik
Mijn Greenchoice Zakelijk
 • Mijn Greenchoice (oude omgeving)
 • Mijn Greenchoice Zakelijk
Hoe is het energietarief opgebouwd?

Het energietarief die je betaalt per eenheid energie is opgebouwd uit het leveringstarief, de overheidsheffingen en de btw. Naast het energietarief betaal je ook vaste kosten per dag aan de energieleverancier en/of netbeheerskosten aan de netbeheerder.

All-in-tarief: Over de bovenstaande posten wordt normaal gesproken 21% btw geheven, waardoor het all-in-tarief als volgt is: All-in-tarief per eenheid energie = (leveringstarief + energiebelasting + opslag duurzame energie) + 21% btw.

Het leveringstarief: Het leveringstarief is de prijs die Greenchoice Zakelijk als leverancier per eenheid energie aan je vraagt. Deze prijs bepalen wij dus zelf.

Overheidsheffingen: Er zijn twee overheidsheffingen; energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). Met deze overheidsheffingen worden investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame producten. Op de overheidsheffingen heeft Greenchoice Zakelijk geen invloed en wij rekenen deze heffingen één op één door.

De overheid stelt de overheidsheffingen elk jaar opnieuw vast. Het kan ook voorkomen dat de overheid de btw voor energie aanpast. Het maakt hierbij niet uit of je een vast of variabel contract hebt. Het kan dus voorkomen dat de all-in-tarieven (de tarieven inclusief alle overheidsheffingen en btw) tijdens de looptijd van jouw contract veranderen.

Bekijk onze pagina over overheidsheffingen om meer te lezen, bijvoorbeeld over de TEK-regeling.


Heeft dit antwoord geholpen?
Waar kan ik mijn tarieven vinden?

In Mijn Greenchoice Zakelijk kun je jouw huidige tarieven vinden. Ook staan de energietarieven in de jaarnota, maandnota (bij grootverbruikaansluitingen) of eindnota.

Zoek je oudere tarieven en staan deze niet in Mijn Greenchoice Zakelijk? Kijk dan in de voorgaande (oude) omgeving.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat zijn vaste leveringskosten?

De vaste leveringskosten (ook wel vastrecht genoemd) zijn de servicekosten die je per dag betaalt aan een energieleverancier. Dit wordt los van het verbruik berekend. Je kunt de huidige vaste leveringskosten vinden op Mijn Greenchoice Zakelijk. Op de jaarnota, maandnota (voor grootverbruikaansluitingen) of eindnota kun je ook de vaste leveringskosten vinden.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat zijn netbeheerkosten?

De netbeheerkosten zijn de kosten voor het gebruik en onderhoud van het netwerk, het transport van de energie en de meterhuur. (Lees er meer over op onze pagina over netbeheerders). De netbeheerkosten voor kleinverbruikaansluitingen verrekent Greenchoice Zakelijk op jouw (jaar)nota’s. Zo heb je alle kosten voor jouw energieverbruik overzichtelijk bij elkaar.

Bij grootverbruikaansluitingen worden de netbeheerkosten wél rechtstreeks door de netbeheerder bij jou gefactureerd.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is vermindering energiebelasting?

De vermindering energiebelasting is een tegemoetkoming vanuit de overheid voor de kosten van jouw stroomverbruik. De overheid ziet een deel van het stroomverbruik namelijk als basisbehoefte.

Hoogte vermindering energiebelasting
De vermindering energiebelasting is een vast bedrag per kalenderjaar. Het bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Op de website van de belastingdienst staat een tabel met de hoogte van de vermindering energiebelasting van dit kalenderjaar en de voorgaande jaren.

Voorwaarden vermindering energiebelasting
Voor toepassing van de vermindering energiebelasting gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van een verblijfsfunctie: een onroerende zaak heeft een verblijfsfunctie als de stroomaansluiting ten behoeve is van bewoning of uitoefening van een bedrijf of beroep;
 • Er is sprake van een kleinverbruikaansluiting voor stroom;
 • Er is sprake van minimaal 1 kWh verbruik.

Voorbeelden geen/wel verblijfsfunctie

 • Verblijfsfunctie: woning, kantoor, kassen, museum of clubhuis.
 • Geen verblijfsfunctie: garage, schuur, magazijn, loods, centrale voorzieningen, trapverlichting, lift of oplaadinstallaties.

Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is een grootverbruikaansluiting?

Grootverbruikaansluitingen zijn stroom- en gasaansluitingen met een zeer hoge capaciteit. Voor stroom zijn dit alle aansluitingen groter dan 3x80 ampère grootverbruik. Voor gas zijn dit alle aansluitingen groter dan G25.

Aparte overeenkomst met netbeheerder en meetbedrijf
Bij grootverbruikaansluitingen dien je zelf een overeenkomst af te sluiten met de netbeheerder voor de netbeheerkosten en met het meetbedrijf voor het meten van het grootverbruik.

Maandnota
Bij grootverbruik ontvang je maandnota’s en geen jaarnota. Op de maandnota's staan niet de meterstanden maar het verbruik, dat wij via de netbeheerder van het meetbedrijf ontvangen.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe kan ik een nieuwe aansluiting laten plaatsen?

Via www.mijnaansluiting.nl kan je een nieuwe aansluiting laten plaatsen via uw netnetbeheerder.

Jouw netbeheerder maakt voor de nieuwe aansluiting een EAN-code aan. Deze EAN-code meld je vervolgens bij ons aan, zodat de netbeheerder weet dat de stroom of het gas door Greenchoice Zakelijk geleverd gaat worden. Daarna kun je met jouw netbeheerder een afspraak inplannen om een meter te laten plaatsen.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe kan ik een bestaande aansluiting laten verwijderen?

Via www.mijnaansluiting.nl kun je een stroom- of gasmeter laten verwijderen of verzegelen door jouw netbeheerder.

Vergeet niet om jouw leveringscontract voor de betreffende aansluiting bij ons op te zeggen. Nadat alles is afgerond ontvang je een eindnota met de kosten (verbruikskosten, vaste leveringskosten en netbeheerkosten) tot aan de afsluiting. De kosten voor het verwijderen van de aansluiting betaal je aan de netbeheerder.


Heeft dit antwoord geholpen?
Bij wie moet ik zijn als ik problemen heb met een meter?

Bij jouw netbeheerder of de klantenservice van Greenchoice Zakelijk.

Netbeheerder

 • Gas-of stroomstoring: Bel het Nationaal storingsnummer 0800-9009 of kijk op Gas- en stroomstoringen voor actuele meldingen;
 • Display stroom en/of gasmeter werkt niet;
 • Meterstanden op de meter staan stil;
 • Opvragen ijking omdat je de stroom en/of gasmeter niet vertrouwd (let op: hier kunnen kosten aan verbonden worden).

Klantenservice Greenchoice Zakelijk

 • Overige problemen, zoals de slimme meterstanden worden niet of nauwelijks uitgelezen maar de meter zelf werkt wel.

Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is een slimme meter?

Een slimme meter leest de meterstandenop afstand uit. Zo hoef je niet meer handmatig jouw meterstanden door te geven.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wanneer krijg ik een slimme meter?

Alle bedrijven in Nederland met een kleinverbruikaansluiting (3x25 ampère tot en met 3x80 ampère) kunnen een slimme meter aanvragen bij de netbeheerder. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van jouw netbeheerder.


Heeft dit antwoord geholpen?
Kan ik een slimme meter weigeren?

Ja, je kan het plaatsen van een slimme meter weigeren, behalve als jouw oude meter het niet meer doet. Dan kun je de meter niet weigeren. Wel kun je het uitlezen ervan door de netbeheerder laten blokkeren.


Heeft dit antwoord geholpen?
Moet ik iets doen als ik een nieuwe meter krijg of heb gekregen?

Nee, je hoeft niets te doen. Jouw netbeheerder geeft de meterstanden van de oude en nieuwe meters aan ons door. Op het moment dat de jaarnota wordt opgesteld, staan zowel de meterstanden van de oude als nieuwe meter op de nota.

We hebben twee tips:

 • Neem vlak voor de meterwissel een foto van de meterstanden, het meternummer en dagtekening;
 • Vraag na de meterwissel de meterwisselbon met de gegevens van de oude en nieuwe meter op bij de monteur.

Zo heb je altijd een bewijs van de laatste meterstanden op de oude meter.


Heeft dit antwoord geholpen?
Kan ik het uitlezen van de slimme meter uitschakelen?

Ja, je kan het uitlezen van de slimme meter uitschakelen als je liever zelf de standen doorgeeft. Neem hiervoor contact op met jouw netbeheerder.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

Standaard wordt jouw slimme meter één keer in de maand uitgelezen en met het opstellen van de jaar- of eindnota.

Uitleesfrequentie wijzigen
Je kunt er ook voor kiezen om jouw slimme meter dagelijks of alleen met het opstellen van de jaar- of eindnota uit te lezen.
Via Mijn Greenchoice Zakelijk kun je onder 'Verbruik' de uitleesfrequentie zelf instellen op per maand/dag/kwartier of alleen voor de jaarnota.

Uitschakelen
Wil je het uitlezen volledig uitschakelen? Neem hiervoor contact op met jouw netbeheerder.


Heeft dit antwoord geholpen?
Is een slimme meter wel veilig?

Hacken

Het slimmemetersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). Alle meterstanden worden zo goed mogelijk beveiligd door de netbeheerders en energieleveranciers. Zij hebben uitgebreide maatregelen genomen om de energienetten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Bovendien voldoen alle slimme meters aan de wettelijke veiligheidseisen.

Privacy

De privacy is beschermd door diverse wet- en regelgeving. Wil je weten wat je van ons kan verwachten met betrekking tot privacy en de slimme meter, dan kun je de Gedragscode Slimme Meter nalezen. Hierin staat hoe wij en andere partijen (die zijn aangesloten bij Energie Nederland) om moeten gaan met persoonsgegevens die we verkrijgen door op afstand een slimme meter uit te lezen.

Straling

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de straling van de slimme meter. Daaruit blijkt dat de straling die deze meter produceert beperkt is, omdat de meter incidenteel wordt uitgelezen en er alleen straling is tijdens een uitlezing. Uit de onderzoeken blijkt dat deze straling geen grenzen overschrijdt.

Uiteraard bepaalt ieder voor zich wat wel of niet acceptabel is op deze gebieden, dus we respecteren jouw persoonlijke keuze hierin.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is mijn verbruik?

Jouw verbruik is het aantal kilowattuur stroom en kubieke meter gas dat je in een bepaalde periode hebt afgenomen van het energienet. Het verbruik wordt gemeten op basis van twee meterstanden op verschillende data. Het verschil tussen die meterstanden is jouw verbruik in die periode. Een meterstand op zich zegt dus niets over jouw verbruik.

Heb je een grootverbruikaansluiting?
Dan zie je op de maandnota geen meterstanden, maar het verbruik over de betreffende periode. De meterstanden kan je opvragen bij de netbeheerder of het meetbedrijf.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe wordt mijn gasverbruik berekend?

Aardgas is een natuurproduct dat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen bestaat. Daarom wordt er rekening gehouden met wisselende omstandigheden. Al deze omstandigheden bij elkaar noemen we op de jaarnota de ‘gascorrectiefactor’. Het gecorrigeerde verbruik dat wij met jou afrekenen kun je als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x gascorrectiefactor.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe is de gascorrectiefactor opgebouwd?

De gascorrectiefactor bestaat uit drie onderdelen.

Calorische correctiefactor

Elke kubieke meter gas die wordt afgeleverd is anders van samenstelling. Hierdoor geeft een kubieke meter gas meer of minder energie. Jouw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit mengsel van gassen bestaat. Ten opzichte van de Groningse standaard wordt jouw gas dan gecorrigeerd door middel van een calorische correctiefactor.

Temperatuurcorrectie

In Nederland gaan wij ervan uit dat de temperatuur van de meter gemiddeld 15 graden is. Dit is ook zo gemeten en afgesproken tussen netbeheerders en de ACM. Gas zet uit bij een hogere temperatuur en daarom wordt dit gecompenseerd. De Groningse standaard gaat namelijk uit van 7 graden. Bij sommige meters corrigeert de meter dit al zelf. Op de jaarnota staat dan factor 1 vermeld.

Telwerkfactor

Als de meter zich op meer dan 50 meter boven de zeespiegel bevindt (op de begane grond) kan er ook sprake zijn van een telwerkfactor. Hoe hoger de meter staat, hoe lager de luchtdruk. Dan zet aardgas relatief meer uit waardoor er meer gemeten wordt. Om dit te compenseren wordt een factor toegepast. Wat deze factor is wordt bepaald door de netbeheerder. Is dit niet van toepassing dan vind je een factor 1 op jouw jaarnota.

Let op: de temperatuurcorrectie en telwerkfactor worden in verband met een wetswijziging pas met ingang van 2015 toegepast. Loopt jouw factuur over eerdere jaren? Dan vind je een gewogen gemiddelde factor.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wanneer en hoe geef ik mijn meterstanden door?

Als we de meterstanden van je nodig hebben voor de jaarnota of als begin- of eindstanden, dan sturen we je per e-mail of post een verzoek voor het indienen van jouw meterstanden.

De meterstanden kan je doorgeven via Mijn Greenchoice Zakelijk of neem contact op met de klantenservice.

Heb je een slimme meter? Dan worden de meterstanden automatisch uitgelezen.

Heb je een grootverbruikaansluiting? Dan hoef je geen meterstanden door te geven. Wij krijgen de verbruiken door van jouw meetbedrijf via de netbeheerder.


Heeft dit antwoord geholpen?
Kan ik na de omzetting nog inloggen op Mijn Greenchoice Zakelijk (oud) en blijven mijn gegevens bewaard?

Ja, je kunt altijd jouw gegevens zoals oude nota's, verbruiken en meterstanden in Mijn Greenchoice Zakelijk (oud) blijven inzien.


Heeft dit antwoord geholpen?
Ben ik al over op de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk?

Jouw gegevens zijn omgezet naar Mijn Greenchoice Zakelijk in de volgende situaties:

 • Je hebt een e-mail dat jouw account is overgezet naar Greenchoice Zakelijk NV. (je krijgt tevens een eindnota om de leveringsperiode via Greenchoice BV. af te ronden);
 • Je was voorheen klant bij De Groene Stroomfabriek;
 • Je bent sinds 1 januari 2023 een nieuwe klant bij Greenchoice Zakelijk

Ben je ingelogd en kan je geen gegevens vinden van een eerdere periode? Log dan in via de oude Mijn Greenchoice Zakelijk.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is Mijn Greenchoice Zakelijk (oud)?

Mijn Greenchoice Zakelijk (oud) is het voormalig online klantportaal voor Greenchoice klanten. Hier kan je altijd oude nota's, verbruiken en meterstanden inzien.

Voor recente gegevens, zoals de termijnnota van deze maand, kan je voortaan naar de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk.


Heeft dit antwoord geholpen?
Ik heb een eindnota gekregen van Greenchoice, maar ik ben nog klant. Waarom?

Vanwege de omzetting van alle zakelijke klanten naar Greenchoice Zakelijk N.V., heb je een eindnota gekregen van Greenchoice B.V.

Nieuw zakelijk klantnummerDoor de omzetting heb je namelijk een nieuw zakelijk klantnummer en een vernieuwd Mijn Greenchoice Zakelijk gekregen.

Weet je jouw nieuw zakelijk klantnummer niet?

 • Ga naar Inloggegevens vergeten van de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk en vul hier jouw e-mailadres als gebruikersnaam in. Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken. Vervolgens kan je inloggen in de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk met alle bijbehorende gegevens, zoals het nieuwe klantnummer;
 • Neem contact op met de klantenservice zakelijk.

Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe log ik in op Mijn Greenchoice Zakelijk?

Via Mijn Greenchoice Zakelijk. Hier heb je de keuze uit twee opties:

 • Mijn Greenchoice Zakelijk (oud)
 • Mijn Greenchoice Zakelijk (vernieuwd)

Mijn Greenchoice Zakelijk (oud)
Hier vind je gegevens van de periode vóór 1-1-2023. 
Log hier óók in als je nog geen e-mail hebt ontvangen over de overgang naar Greenchoice Zakelijk NV.

Mijn Greenchoice Zakelijk (vernieuwd)
Hier vind je gegevens van de periode  01-01-2023.
Log in op de vernieuwde omgeving als je een e-mail hebt ontvangen over de overgang naar Greenchoice Zakelijk NV. Log hier óók in als je voorheen klant was bij De Groene Stroomfabriek óf Greenchoice klant bent geworden na 01-01-2023.


Heeft dit antwoord geholpen?
Waarom is Mijn Greenchoice Zakelijk vernieuwd?

Zakelijke klanten vallen nu onder Greenchoice Zakelijk N.V. in plaats van Greenchoice B.V.

Er is nu een eigen zakelijk klantsysteem, waardoor ieder zakelijke klant een nieuw klantnummer en nieuw online klantportaal heeft gekregen. Hierin zijn meer mogelijkheden voor zakelijke klanten, zoals eigen inloggegevens per medewerker/afdeling.


Heeft dit antwoord geholpen?
Waarom ontvang ik een eindnota van Greenchoice?

Vanwege de omzetting van alle zakelijke klanten naar Greenchoice Zakelijk N.V., heb je een eindnota gekregen van Greenchoice B.V.

Nieuw zakelijk klantnummer
Door de omzetting heb je namelijk een nieuw zakelijk klantnummer en een vernieuwd Mijn Greenchoice Zakelijk gekregen.

Weet je jouw nieuw zakelijk klantnummer niet?

 • Ga naar Inloggegevens vergeten van de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk en vul hier jouw e-mailadres als gebruikersnaam in. Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken. Vervolgens kan je inloggen in de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk met alle bijbehorende gegevens, zoals het nieuwe klantnummer;
 • Neem contact op met de klantenservice zakelijk.

Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe weet ik dat ik moet inloggen op de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk?

Voor inzicht in jouw huidige gegevens dien je in te loggen op de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk in de volgende situaties:

 • Je hebt een e-mail dat jouw account is overgezet naar Greenchoice Zakelijk NV. (je krijgt tevens een eindnota om de leveringsperiode via Greenchoice BV. af te ronden);
 • Je was voorheen klant bij De Groene Stroomfabriek;
 • Je bent sinds 1 januari 2023 een nieuwe klant bij Greenchoice Zakelijk

Ben je ingelogd en kan je geen gegevens vinden van een eerdere periode? Log dan in via de oude Mijn Greenchoice Zakelijk.


Heeft dit antwoord geholpen?
Kan de oude Mijn Greenchoice Zakelijk gekoppeld worden aan de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk?

Nee, de gegevens in de oude Mijn Greenchoice Zakelijk kunnen niet gekoppeld worden aan de vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk.
De gegevens in de oude Mijn Greenchoice Zakelijk kunt u wel blijven inzien via deze link.


Heeft dit antwoord geholpen?
Kunnen verschillende personen eigen inloggegevens krijgen voor Mijn Greenchoice Zakelijk?

Ja, in het vernieuwde Mijn Greenchoice Zakelijk is het mogelijk dat verschillende personen eigen inloggegevens krijgen.

Stuur een e-mail vanuit het bij ons bekend e-mailadres naar servicezakelijk@greenchoice.nl, met daarin de volgende gegevens die toegevoegd kunnen worden:

 • Initialen en achternaam;
 • Afdeling (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Akkoord voor inzicht in volgende opties:
  - Contracten
  - Aansluitingen
  - Verbruik
  - Facturen
 • Toegang tot de volgende functionaliteiten (optioneel):
  - Meterstanden toevoegen en termijnbedrag wijzigen.

Heeft dit antwoord geholpen?

Ik wil iets weten

Op zoek naar meer informatie? Kies het onderwerp waar je meer over wilt weten.