Stimulering Duurzame Energietransitie

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Wil je als ondernemer zelf duurzame energie opwekken? Of ga je een techniek gebruiken waardoor jouw bedrijf minder CO2 uitstoot? Mogelijk heb je recht op subsidie van de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Hiermee krijg je het verschil terug tussen de marktprijs van grijze energie en wat het kost om je energie op te wekken of de CO2-uitstoot te verminderen.

Categorieën SDE++

De overheid heeft de Stimulering Duurzame Energietransitie in vijf categorieën verdeeld:

Bespaar op je stroomverbruik
Hernieuwbare elektriciteit
Osmose · Waterkracht · Wind · Zon-PV
Wek warmte op
Hernieuwbaar gas uit biomassa
Gas opgewekt door vergisting of vergassing van biomassa.
Verduurzaam je huis
Hernieuwbare warmte
Hernieuwbare warmte biomassa · Compostering · Geothermie · Zonthermie
Verduurzaam je huis
CO2-arme warmte
Aquathermie · Daglichtkas · Zon-PVT-panelen met warmtepomp · Elektrische boiler · Geothermie met warmtepomp · Restwarmte · Industriële warmtepomp · Lucht-waterwarmtepomp
Wij vervoeren en installeren
CO2-arme productie
CO2-afvang en -opslag · Opslag van afgevangen CO2 in lege gasvelden op zee · CO2-afvang en -gebruik · Gebruik van afgevangen CO2 · Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen · Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor wegtransport en binnenvaart · Waterstof door elektrolyse · Productie van waterstof door elektrolyse.

Duur van de SDE++ subsidie

Hoelang je subsidie van de SDE++ krijgt hangt af van de categorie waarbinnen je subsidie aanvraagt. Ook wanneer je subsidie aanvraagt en voor welk bedrag spelen mee in de duur van de subsidie. Meestal is dit over een periode van 12 of 15 jaar.

SDE++ subsidie aanvragen 2024

Aanvragen van de Stimulering Duurzame Energietransitie subsidie is mogelijk in verschillende rondes. Deze rondes zijn ingedeeld in fases met een maximumbedrag per fase. De subsisieaanvragen voor 2023 zijn gesloten. De aanvraagrondes voor 2024 zijn nog niet bekend. Wil je je wel alvast voorbereiden zodat je de kans op subsidie niet misloopt? Op de website van de RVO vind je uitgebreide informatie over de SDE++ en een handig stappenplan om je aanvraag voor te bereiden