MIA en Vamil

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Wil je als ondernemer met belastingvoordeel investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze subsidies zijn voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Dus ook voor overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen.

Belastingvoordeel MIA en Vamil 

Dankzij de MIA en de Vamil heb je flinke belastingvoordeel op je investeringen. Met de MIA loopt de investeringsaftrek op 45% van het investeringsbedrag. Dit komt boven op je normale investeringsaftrek. Met de Vamil mag je zelfs 75% van de investeringskosten afschrijven. Omdat je zelf mag bepalen wanneer je dit doet, levert het je een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Voorwaarden MIA en Vamil

Om gebruik te mogen maken van de Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn onder andere:

  • Je meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij de RVO. Dit is binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan.
  • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden.
  • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het bedrijfsmiddel waarin je investeert staat op de Milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Milieulijst.

Je vindt alle algemene en aanvullende voorwaarden van de MIA en Vamil op de website van de RVO.

Meer energiesubsidies voor het MKB