Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM)

Heb je hulp nodig om je bedrijf te verduurzamen? Bijvoorbeeld om je bedrijfspand te isoleren of zonnepanelen te plaatsen? Of wil je jouw wagenpark uitbreiden met elektrische bestelwagens of energiezuinige keukenapparatuur installeren in je restaurant? Met de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) krijg je een vergoeding om een adviseur in te huren. Dit helpt je te betalen voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan.

Dit vergoedt de SVM

Heb je recht op de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb? Dan krijg je een vergoeding voor 80% van de kosten van:

  • een energieadvies voor de verduurzaming van je bedrijf.
  • hulp bij het uitvoeren van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen.

Voor wie is de SVM?

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB geldt voor:

  • mkb-bedrijven tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen;
  • die een of meer bedrijfspanden hebben of huren;
  • en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dit betekent dat je bedrijfspand per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit verbruikt.

Maximaal subsidiebedrag SVM

Het subsidiebedrag voor verduurzamingsadvies is in 2023 minimaal € 400 en maximaal € 750. Krijg je advies én ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen? Dan is het maximale subsidiebedrag € 2.500.

SVM aanvragen

Voor elk bedrijfspand kun je maximaal een keer subsidie aanvragen. Dit is dus één keer voor advies en één keer voor ondersteuning. Dit mag je in een aanvraag doen of in twee aparte aanvragen. Maar let op: voor aanvragen van 2023 gold dat als je in 2021 of 2022 al subsidie kreeg voor je bedrijfspand, dat je deze in 2023 niet opnieuw kon aanvragen. Mogelijk geldt dezelfde regel voor 2024.