Greenchoice eBook: Hoe verduurzaamt Zakelijk Nederland?

Hoe verduurzaamt zakelijk Nederland? Met deze vraag zijn we vanaf afgelopen jaar in gesprek gegaan met onze zakelijke achterban. Ons doel? De duurzame, slimme, creatieve, innovatieve en impactvolle voorbeelden en inzichten verzamelen én delen, zodat bedrijven die nu een eerste stap willen zetten met de energietransitie ook aan de slag kunnen. Niet met hoogdravende theoretische plannen, maar met échte maatregelen. En ja, uiteraard willen wij als Greenchoice ook leren van al die gesprekken. Op die manier weten we steeds beter hoe wij onze rol in de energietransitie goed kunnen invullen.

En toen, toen veranderde de wereld. Wederom. Want corona zorgde eerder al voor een mondiale ontwrichting van de maatschappij; de oorlog in Oekraïne schudt nu ook het complete energiesysteem op. De prijzen voor gas en elektra stijgen op een grillige markt. En we maken ons collectief zorgen over de afhankelijkheid van Russisch gas voor ons energiesysteem.

Blijven Nederlandse klimaatdoelen overeind?

Veranderen deze onzekere tijden het verduurzamingsvraagstuk voor zakelijk Nederland? Ja en nee. Nee, want de Nederlandse klimaatdoelen blijven overeind. En we moeten aan de slag om de energietransitie te laten slagen. En ja, omdat de actuele situatie in de wereld blootlegt hoe afhankelijk we als maatschappij zijn van fossiele bronnen. Nog niet zo lang geleden was energie voor de meeste organisaties een bijproduct, niet een hoofdactiviteit of een grote kostenpost. Dat is momenteel wel anders. Het raakt bedrijven, die meer en meer worden afgerekend op wat ze gebruiken, en op welk moment.

Verhalen van zakelijke vooroplopers

Je zou kunnen zeggen dat de verhalen van deze zakelijke vooroplopers actueler en maatschappelijk relevanter zijn dan ooit. Deze organisaties hebben de energietransitie omarmd en maken werk van het besparen van energie en het vergroenen van hun energievoorziening.

Duurzame voorbeelden

Duurzame voorbeelden zijn er van allerlei ondernemingen uit uiteenlopende sectoren en van verschillende omvang. Zo neemt Strukton, een groot bouw- en infrabedrijf, de Sustainable Development Goals als kompas richting een groene toekomst. En brengt het Van Gogh Museum haar energiegebruik fors terug met doeltreffende maatregelen, stap voor stap én superlogisch bovendien. Net als uitvaartorganisatie DELA, die weet dat de grootste uitstoot wordt veroorzaakt door hun gasovens. Die vervangen door elektrische ovens zorgt voor een reductie van het gasgebruik tot wel 90%.

Verhalen van zakelijke vooroplopers

Bij de andere organisaties die we spraken, proefde ik wat ik zelf als directeur van Greenchoice ook ervaar: de kracht van medewerkers en klanten… die moeten we gebruiken. We zijn allemaal kritische burgers, die vinden dat het groener moet, steeds meer uitgesproken. En vaak meer nog dan een managementteam of boardroom. Bij Nivon gebruiken ze de energie en het duurzame profiel van hun leden om hun terreinen te vergroenen, bij installatiebedrijf Van der Vloed zetten ze hun technische installateurs op een voetstuk en bij Apenheul nemen ze uitgebreid de tijd om met álle medewerkers periodiek in gesprek te gaan over duurzaamheid. Er komen altijd hoopvolle ideeën en bijzondere initiatieven uit voort. Sommige slagen, andere mislukken, dat hoort er ook bij.

DELA werkt hard aan een uitvaart zonder loos energieverbruik

Het is misschien een ongemakkelijke boodschap, maar een gemiddelde uitvaart is niet bepaald milieuvriendelijk. Zeker bij crematies komt veel CO2 vrij. DELA probeert uitvaarten flink te verduurzamen. En met succes. Ilse van de Voort is mvo-manager bij coöperatie DELA en weet er alles van.

Inspirerend en nog te uitzonderlijk tegelijk

Deze verhalen – en ook het gesprek dat ik met Urgenda-directeur Marjan Minnesma voerde – zetten mij weer verder aan het denken. Ik vind ze inspirerend en nog te uitzonderlijk tegelijk. Wij als Greenchoice gaan daarom nóg harder aan de slag met het vergroenen van ons energiesysteem. Dat doen we met onze mensen, en hopelijk met steeds meer zakelijke vooroplopers.

 

Coen de Ruiter
Directeur Greenchoice