Vrienden van Windunie

Bereken je tarief

kWh
Normaal
kWh
Dal
kWh
m3
per maand
per jaar
Aanmelden
Tarievenspecificatie

Schone stroom uit de windmolens van Windunie

Om te vieren dat Greenchoice en Windunie hun relatie hebben verstevigd, met een tienjarig leveringscontract, bieden we alle vrienden van Windunie een extra aantrekkelijk tarief voor Winduniestroom. Die schone stroom wordt bij u thuis geleverd door Greenchoice, en natuurlijk bij alle andere consumenten die kiezen voor deze windenergie van Nederlandse bodem. Zo werken Windunie en Greenchoice samen aan een duurzame toekomst. Stap dus over op Winduniestroom, volledig opgewekt door windmolens van Windunieleden. Profiteer daarbij nu van het vriendentarief én de uitstekende klantenservice van Greenchoice.

Over Windunie

Coöperatie Windunie behartigt de belangen van ruim 225 leden. Veel van deze leden zijn agrariërs met een windmolen op hun erf, die zo bijdragen aan de opwek van groene stroom. Gezamenlijk vormen ze een grote Nederlandse producent van windenergie op land.

Windunie is actief vanaf de ontwikkeling van windenergieprojecten tot exploitatie, inclusief beheer en handel in stroom. Omdat we meestal werken met agrariërs draagt de coöperatie bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie van agrarische ondernemers en daarmee ook aan de ontwikkeling van de regionale economie. Bij nieuwe projecten worden steeds vaker burgers betrokken zodat we gezamenlijk met alle betrokkenen kunnen werken aan meer lokale opwek van duurzame stroom.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 3,9 6819 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg