Je kan met zonnepanelen al je teruggeleverde stroom salderen met je stroomverbruik en dus minder energiebelasting betalen. Voor iedere kWh verbruik betaal je normaal gesproken naast ons tarief ook belasting, maar als je saldeert hoef je ook die belasting niet te betalen. Dit blijft niet voor altijd zo. Graag informeren we je over het huidige conceptvoorstel rond de afbouw van de salderingsregeling.

Let op: Dit artikel is geschreven op basis van informatie die bekend is op 30 december 2022.  Gezien het nog om een conceptvoorstel gaat, is dit puur informatief bedoeld en kan je hier geen rechten aan ontlenen.

Inhoudsopgave

De salderingsregeling tot 2025 en erna

De regering heeft besloten de huidige salderingsregeling tot 2025 aan te houden. Dit betekent dat je tot 2025 je teruglevering van je verbruik kan aftrekken. Daarna wordt tot 2031 de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd. Eigenaars kunnen daardoor langer salderen dan eerst in het regeerakkoord van 2020 was besloten. Daarin stond namelijk dat de salderingsregeling al na 2023 door een terugleversubsidie zou worden vervangen.

Terugleveren en salderen vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt de salderingsregeling jaarlijks afgebouwd, tot de regeling in 2031 eindigt. Volgens het huidige conceptvoorstel wordt in 2025 eenmalig een grote afbouwstap van 36% gezet. Voor de overige jaren geldt een jaarlijkse afbouwstap van 9%. Door de afbouw mag je steeds minder teruggeleverde stroom wegstrepen van de energiebelasting die je via de energieleverancier betaalt. Voor de teruggeleverde stroom zelf krijg je minimaal 80% van het tarief dat je betaalt voor die stroom in die periode (het levertarief).

Stel dat je 64% van je teruggeleverde stroom kunt salderen, dan betekent dit dat slechts 64% van de teruggeleverde stroom afgetrokken mag worden van de energiebelasting.

Voorbeeld 2025 (start afbouw salderingsregeling) | 64% salderen

Meer verbruik dan teruglevering:

Verbruik
Teruglevering
Te salderen
Netto energiebelasting te betalen
3.500 kWh
3.000 kWh
1.920 kWh (64% van 3.000 kWh)
1.580 kWh

Je betaalt voor het verbruik het levertarief voor 3.500 kWh. Verder betaal je energiebelasting voor 1.580 kWh (3.500 kWh verbruik – 3.000 kWh teruglevering * 64% salderen). En tot slot ontvang je een vergoeding van minstens 80% van het levertarief voor de 3.000 kWh teruglevering.

Minder verbruik dan teruglevering:

Verbruik
Teruglevering
Te salderen
Netto energiebelasting te betalen
2.500 kWh
3.000 kWh
1.920 kWh (64% van 3.000 kWh)
580 kWh

Je betaalt voor de afname het levertarief voor 2.500 kWh. Verder betaal je energiebelasting voor 580 kWh (2.500 kWh verbruik – 3.000 kWh * 64% salderen) Ook ontvang je voor de teruglevering een vergoeding van minstens 80% van het levertarief voor 2.500 kWh (tot aan de hoeveelheid die je afneemt) en voor de overige 500 kWh het in het contract afgesproken teruglevertarief.

Terugleveren vanaf 2031

In 2030 kan je nog 28% van je teruglevering salderen. Daarna moet over al je stroomverbruik energiebelasting worden betaald. Voor al je teruggeleverde stroom ontvang je vanaf 2031 een terugleververgoeding volgens het in het contract afgesproken teruglevertarief.