Voordelen en nadelen van aardgas

Een ding staat vast: voor een beter klimaat moeten we van het aardgas af. Wat is aardgas precies en waarom zijn we er nog niet volledig vanaf? Wij zetten veel genoemde voordelen en nadelen van aardgas op een rij.

Direct naar

Wat is aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof. Er bestaan meerdere fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool, waarvan aardgas de minst vervuilende is. Aardgas, net als alle andere fossiele brandstoffen, ontstaat uit resten van oud organisch materiaal, zoals planten of dieren. Wanneer deze na lange tijd ontbinden (we hebben het over miljoenen jaren ondergronds rotten), komen er ondergronds gasvormige mengsels vrij, waarbij methaan het meest voorkomende molecuul is.

Gronings aardgas bestaat voor gemiddeld 82% uit dit methaan. Methaan is schadelijk voor het milieu, maar het is relatief eenvoudig te verbranden met de buitenlucht, waarbij warmte, waterdamp, CO2 en stikstof vrijkomt. Doordat methaan een simpel molecuul is, wordt minder CO2 als randproduct uitgestoten bij verbranding dan bij het verbranden van steenkool.

De voordelen van aardgas

Als minst vervuilende fossiele brandstof heeft aardgas een voordeel ten opzichte van andere fossiele brandstoffen. Toch moeten in de toekomst alle huishoudens van het gas af vanwege de nog steeds hoge CO2-uitstoot van 1,8 kg per m3. Vooralsnog heeft aardgas met bijna driekwart van het huishoudelijke energieverbruik per inwoner de grootste rol in het Nederlandse energieverbruik. Wat zijn de voordelen van aardgas die worden geopperd om aardgas te blijven inzetten?

1. Aardgas winnen is goedkoop

Aardgas winnen is relatief makkelijk en goedkoop. Onder de grond ontstaat het aardgas, waar het rotten van eeuwenoude restanten van planten en dieren heeft plaatsgevonden. Er hoeft simpelweg een gat van zo’n 4 kilometer diep in de grond geboord te worden en het aardgas wordt al omhoog geleid.

2. Aardgas transporteren is goedkoop

Door zijn hoge energiedichtheid kan aardgas eenvoudig, en daarmee weer goedkoop, opgeslagen en via pijpleidingen getransporteerd worden naar huishoudens.

3. Aardgas is efficiënt

Aardgas is in vergelijking met andere fossiele brandstoffen efficiënter. Zo komen er vrijwel geen roet en as vrij bij het verbrandingsproces. 

4. Aardgas heeft ook andere functies

Aardgas, en andere fossiele brandstoffen, wordt niet alleen gebruikt om huishoudens te verwarmen en je maaltijd te koken, het is ook een grondstof in de chemische industrie. Aardgas wordt bijvoorbeeld via stroomreformatie omgezet naar waterstof en CO2, en de waterstof wordt vervolgens gebruikt voor het produceren van kunstmest en ammoniak.

5. Aardgas is in grote hoeveelheden beschikbaar.

De nadelen van aardgas

Alhoewel aardgas de minst vervuilende fossiele brandstof is, heeft het vele malen meer impact op het milieu dan duurzame en hernieuwbare energiebronnen. De grootste nadelen van aardgas zijn:

1. Gas verbranden stoot CO2 uit

Aardgas zorgt nog steeds voor een hoge CO2-uitstoot tijdens het verbrandingsproces,  en is zeer schadelijk voor het klimaat. Dit broeikasgas houdt namelijk de warmte van de aarde vast in de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt. Dat zorgt voor het smelten van de ijskappen, stijging van de zeespiegel en extremer weer. 

2. Gaswinning zorgt voor bodemverzakking

Door de ondergrondse werkzaamheden om aardgas te winnen, verzakt de bodem en vinden verschuivingen plaats. Hierdoor ontstaan aardschokken. We kennen allemaal het leed van de Groningse bevolking en de schade aan hun woningen.

3. Gas winnen en vervoeren stoot methaan uit

Bij het produceren van aardgas komt ook methaan vrij in de atmosfeer. Dit is 25 keer schadelijker dan CO2. Met name bij Russisch gas dat wij binnenhalen, maar ook bij transport via schepen vindt dit met aanzienlijke hoeveelheden plaats. Hierdoor is de werkelijke uitstoot flink hoger en is het verschil met steenkool minder groot. 

4. Er is risico op een gaslek bij het het gebruik van aardgas in woningen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Nederland moet van het gas af

Wij noemen aardgas liever de minst vervuilende fossiele brandstof in plaats van de “schoonste”, voor zo lang er nog gebruikt van wordt gemaakt. Onze regering heeft al besloten dat Nederland van het gas af moet. Dit komt voort uit het ondertekende klimaatakkoord van Parijs in 2015, waarbij we de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graden willen laten oplopen. Daarom moet Nederland in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoten.

Daarom noemen we aardgas dus ook niet "groen". Tot we volledig van het gas af moeten, verkopen wij Aardgas met Natuur voor Morgen