TANZANIA KAGERA

Kagera is een gebied in Tanzania met de grootte van ongeveer anderhalf keer Nederland. Kagera ligt ten westen van het Victoriameer en grenst aan Rwanda en aan Uganda. Deze verarmde regio dankt haar naam aan de rivier Kagera. Het van nature vruchtbare gebied lijdt onder verkeerd gebruik zoals roofbouw en uitputting. Brandstichting van uitgeputte en daardoor onbenutte grond veroorzaakt ernstige erosie. Het bosbouwprogramma van Stichting WakK, de projecteigenaar, en haar partners richt zich dan ook op het herstellen van de vruchtbaarheid in het gebied. Greenchoice steunt dit project al sinds 2004! We vertellen hier graag meer over.

Inhoudsopgave

Doel van het Kagera-project

Naast het bosbouwprogramma steunt het project in Kagera kleinschalige projecten rond zelfredzaamheid van de bevolking. Door projecten sámen met de lokale gemeenschap op te zetten en door hen te laten overnemen, moet het effect blijvend zijn. De nadruk ligt op het helpen van kinderen.

Kagera is een verarmde regio en armoede brengt vaak gevaren met zich mee zoals uitbuiting en criminaliteit. Alle projecten dragen bij aan natuurbescherming en het verbeteren van de omstandigheden van de lokale bevolking en de toekomst van de kinderen.

Onderwijs voor betere toekomst

Samen met de lokale bevolking worden scholen en educatiecentra gebouwd en onderhouden. Onderwijs is belangrijk om vooral meisjes een betere toekomst te geven en weerbaar te maken tegen uitbuiting of uithuwelijking. Dat is vaak aan de orde omdat de familie niet voor ze kan zorgen. Er zijn nu twee bibliotheken, computers en computercursussen, een naaiatelier en een timmerwerkplaats. En er wordt er onderwijs in duurzaam bosbeheer gegeven.

Door ontbossing is er geen hout meer om op te koken. Dit is een belangrijke reden om bos aan te planten: iedere familie een eigen bos. Hiermee wordt natuur hersteld en bovenal erosie verminderd en inkomen gegenereerd. Naast het centrum wordt bos aangeplant en een eigen boomkwekerij aangelegd. Zonnepanelen zorgen voor energie: er is geen elektriciteit in het gebied. Een eigen champignonkwekerij, een bakkerij en een meubelmakerij zijn in de planning.

Bomen planten als investering

In dit gebied helpt GEPAT mensen met boomkwekerijtjes opzetten. De opgekweekte zaailingen worden uiteindelijk weer tegen een kleine vergoeding verkocht aan lokale boeren die bomen planten als investering. Veel van hen hebben weinig inkomen en verbouwen veelal bananen, wat koffie, cassave en mais. De lokale verkoop van hout uit hun bos gebruiken zij voor educatie voor hun kinderen. De afspraak is dat ze voor elke boom die ze kappen er drie planten.

GEPAT staat voor Green for Education and Poverty Alleviation Trust en is in 2008 opgericht door Professor Aurelia Kamuzora die hier geboren is. Zij is een van de weinige vrouwelijke professoren in Tanzania en heeft het gebied kaal zien worden in haar jeugd door houtkap en het platbranden voor vee. Zij is enorm gedreven om de regio weer groen te maken.

Dringen om een kwekerij te beginnen

In de laatste paar jaar heeft het project een vlucht genomen. Locals vertellen dat het gebied groener is geworden en er de laatste jaren meer regen dan in nabijgelegen regio’s is valt. Het enthousiasme is gegroeid om bomen te planten en nu staan mensen te dringen om hun eigen kwekerij te beginnen. De lokale radio Fadeco helpt hier ook in mee. Momenteel hebben de gesponsorde kwekerijen een capaciteit bereikt om 1,5 miljoen bomen te kweken per jaar.

Bijzondere viskwekerijen

Door overbevissing lopen de opbrengst van de kleine lokale vissers sterk terug en wordt vis voor de gemiddelde bewoner in Kagera onbetaalbaar. Daarom is in 2014 vanuit het project gestart met een viskwekerij in samenwerking met de lokale bevolking. Viskwekerijen kunnen op een verantwoorde wijze binnen het bestaande landschap ingebouwd worden. De vis wordt op een duurzame manier gekweekt en verwerkt. Dus zonder chemicaliën, antibiotica of andere medicijnen. Het doel van dit programma is drieledig: het aanbod van vis in Kagera verhogen, het creëren van meer werkgelegenheid in de regio én het vergroten van kennis over het kweken van vis.

Een gasthuis voor ecotoerisme

In Kagera staat een mooi gasthuis voor iedereen die Afrika wil beleven in zijn meest pure vorm. In Bwanjai is bij een missiepost een villa gebouwd. Dit huis heeft voorzieningen om met alle comfort vakantie te kunnen vieren, unieke boottochten te maken, de Serengeti te bezoeken en projecten te bezoeken van inheemse bewoners die zelf initiatieven ontplooien om een betere toekomst veilig te stellen. Ecotoerisme is een vorm van extra inkomsten voor de lokale gemeenschap.

Opbrengsten voor de natuur

Voor bosaanplant worden in Kagera inheemse boomsoorten gebruikt. Die zijn aan het klimaat aangepast en kunnen goed overleven. Daarnaast worden er vruchtdragende bomen geplant. Door de lokale boeren bomen te laten planten tussen hun gewassen, spoelt vruchtbare grond niet meer weg tijdens regenval. De vruchtbomen beschermen de oogst van de akkers en zorgen na enkele jaren voor extra opbrengst.

Er zijn inmiddels maar liefst 28 bosprojecten en er is 377 ha bos aangeplant: totaal bijna 360.000 bomen. Veel meer dan voorzien. De bevolking krijgt ook veel training over slim omgaan met houtkap en aanplant. Het project werkt ook aan energiezuinige ovens en energiewinning uit zaden.

Bosproject door hulp van onze klanten

We gaan, samen met onze partner in bosprojecten Face the Future en een Tanzaniaanse student, verder met het in kaart brengen van de impact van dit project. Daarnaast gaan we samen met WakK kijken hoe we onze steun aan dit exponentieel groeiende project verder vorm kunnen geven. Het is ontzettend mooi om te zien hoe er met hulp van Greenchoice mooie stappen gezet naar een écht een groenere wereld hier in Tanzania. Iets wat uiteindelijk mogelijk wordt gemaakt door onze klanten.

Wil jij ook bijdragen aan een schonere wereld?

Word dan klant van Greenchoice!

Bekijk onze tarieven