Kagera is een gebied in Tanzania met de grootte van ongeveer anderhalf keer Nederland. Kagera ligt ten westen van het Victoriameer en grenst aan Rwanda en aan Uganda. Deze verarmde regio dankt haar naam aan de rivier Kagera. Het van nature vruchtbare gebied lijdt onder verkeerd gebruik zoals roofbouw en uitputting. Brandstichting van uitgeputte en daardoor onbenutte grond veroorzaakt ernstige erosie. Het bosbouwprogramma van Stichting WakK, de projecteigenaar, en haar partners richt zich dan ook op het herstellen van de vruchtbaarheid in het gebied.

Doel van het Kagera-project

Naast het bosbouwprogramma steunt het project in Kagera kleinschalige projecten rond zelfredzaamheid van de bevolking. Door projecten sámen met de lokale gemeenschap op te zetten en door hen te laten overnemen, moet het effect blijvend zijn. De nadruk ligt op het helpen van kinderen. Kagera is een verarmde regio en armoede brengt vaak gevaren met zich mee zoals uitbuiting en criminaliteit. Alle projecten dragen bij aan natuurbescherming en het verbeteren van de omstandigheden van de lokale bevolking en de toekomst van de kinderen.

Mooie resultaten: onderwijs voor betere toekomst

Samen met de lokale bevolking worden scholen en educatiecentra gebouwd en onderhouden. Onderwijs is belangrijk om vooral meisjes een betere toekomst te geven en weerbaar te maken tegen uitbuiting of uithuwelijking. Dat is vaak aan de orde omdat de familie niet voor ze kan zorgen. Er zijn nu twee bibliotheken, computers en computercursussen, een naaiatelier en een timmerwerkplaats. En er wordt er onderwijs in duurzaam bosbeheer gegeven.

Door ontbossing is er geen hout meer om op te koken. Dit is een belangrijke reden om bos aan te planten: iedere familie een eigen bos. Hiermee wordt natuur hersteld en klimaatverandering tegengegaan, en bovenal erosie verminderd en inkomen gegenereerd. Naast het centrum wordt bos aangeplant en een eigen boomkwekerij aangelegd. Zo leert de volgende generatie duurzaam om te gaan met bosbeheer en houtkap. Zonnepanelen zorgen voor energie: er is geen elektriciteit in het gebied. Een eigen champignonkwekerij, een bakkerij en een meubelmakerij zijn in de planning.

 

Viskwekerijen, ecotoerisme en steeds meer bomen

 

Bijzondere viskwekerijen
Door overbevissing lopen de opbrengst van de kleine lokale vissers sterk terug en wordt vis voor de gemiddelde bewoner in Kagera onbetaalbaar. Daarom is in 2014 vanuit het project gestart met een viskwekerij in samenwerking met de lokale bevolking. Viskwekerijen kunnen op een verantwoorde wijze binnen het bestaande landschap ingebouwd worden. De vis wordt op een duurzame manier gekweekt en verwerkt. Dus zonder chemicaliën, antibiotica of andere medicijnen. Het doel van dit programma is drieledig: het aanbod van vis in Kagera verhogen, het creëren van meer werkgelegenheid in de regio én het vergroten van kennis over het kweken van vis.

Een gasthuis voor ecotoerisme
In Kagera staat een mooi gasthuis voor iedereen die Afrika wil beleven in zijn meest pure vorm. In Bwanjai is bij een missiepost een villa gebouwd. Dit huis heeft voorzieningen om met alle comfort vakantie te kunnen vieren, unieke boottochten te maken, de Serengeti te bezoeken en projecten te bezoeken van inheemse bewoners die zelf initiatieven ontplooien om een betere toekomst veilig te stellen. Ecotoerisme is een vorm van extra inkomsten voor de lokale gemeenschap.

Opbrengsten voor de natuur
Voor bosaanplant worden in Kagera inheemse boomsoorten gebruikt. Die zijn aan het klimaat aangepast en kunnen goed overleven. Daarnaast worden er vruchtdragende bomen geplant. Door de lokale boeren bomen te laten planten tussen hun gewassen, spoelt vruchtbare grond niet meer weg tijdens regenval. De vruchtbomen beschermen de oogst van de akkers en zorgen na enkele jaren voor extra opbrengst.

Er zijn inmiddels maar liefst 28 bosprojecten en er is 377 ha bos aangeplant: totaal bijna 360.000 bomen. Veel meer dan voorzien. De bevolking krijgt ook veel training over slim omgaan met houtkap en aanplant. Het project werkt ook aan energiezuinige ovens en energiewinning uit zaden.

Wil jij ook bijdragen aan een schonere wereld?

Word dan klant van Greenchoice!

Bekijk onze tarieven