De zonsopkomst van lokale duurzame energie

Jeroen Vanson – Manager Lokale Energieprojecten Greenchoice • 05 juni 2020

Op maandag 25 mei verscheen de Kamerbrief ‘Stimulering van energie-coöperaties.’ Een brief over de Regeling Verlaagd Tarief, een regeling voor burgerinitiatieven die duurzame stroom willen opwekken. Deelnemende leden aan deze projecten krijgen korting op hun stroomkosten.

De Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de ‘Postcoderoosregeling’, startte in 2014. De regeling heeft als doel om het lokaal opwekken van groene stroom te stimuleren. Energiecoöperaties en Verenigingen van Huiseigenaren (VvE’s) kunnen hiermee zonnestroom opwekken op hun daken of windstroom via een windmolen in de buurt. Hun leden nemen een aandeel – bijvoorbeeld 10 zonnepanelen - in het project en krijgen een jaarlijkse korting via de energieleverancier. Het is een uitkomst voor huishoudens die zelf geen zonnepanelen kwijt kunnen óf mogen op hun eigen dak.

In de 6 jaar dat de regeling nu bestaat, heeft Greenchoice samen met ruim 100 lokale energiecoöperaties al meer dan 230 postcoderoosprojecten gerealiseerd. Denk daarbij aan zonnepanelen op bedrijfsdaken, daken van zwembaden en andere sportcomplexen, gemeentehuizen, daken van woningcorporaties en ook kleinschalige windturbines waarmee stroom wordt opgewekt voor de buurt.

Nieuwe regeling voorjaar 2021
Ondanks dit succes, bleef de regeling voor haar gebruikers nog behoorlijk complex. De afgelopen maanden is daarom gewerkt aan een nieuwe regeling, die in het voorjaar van 2021 start. Greenchoice is samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, het Ministerie van EZK en Energie Samen, betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe regeling. De uitkomst in de Kamerbrief stemt ons zeer positief over de toekomst voor lokale duurzame energieprojecten. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling zijn:

-Na het ontvangen van een beschikking hebben projecten zekerheid. De hoogte van de vergoeding ligt namelijk vast voor een periode van 15 jaar. In de huidige regeling is de vergoeding afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting op stroom die jaarlijks kan variëren.

-Deelnemers aan een project die verhuizen buiten het postcodegebied, behouden hun aandeel in het project.

-De regeling heeft twee categorieën. Namelijk zonprojecten die tussen 15 en 300 kWp opwekken. Dit geeft ruimte voor het benutten van veel daken met als bovengrens projecten als bijvoorbeeld het zonnedak van de Westergasfabriek in Amsterdam. Voor windenergie geldt een bandbreedte van 500 tot 1000 kWp. Dit maakt windprojecten als de Buurtmolen mogelijk. Dit is een relatief kleine en stille windturbine die ook goed stedelijk in te passen is vanwege de lage ashoogte. In een Buurtmolen kunnen ongeveer 500 huishoudens participeren.

We hopen alleen dat nog wel één wens uitkomt.

Mag het iets meer zijn?
Toen de Regeling Verlaagd Tarief in 2014 werd gelanceerd, was Greenchoice één van de eerste energieleveranciers die de regeling ondersteunde. Dit was niet verplicht, maar lag volledig in lijn met onze strategie ‘Duurzaam Dichtbij.’ En nog steeds willen we de lokale energietransitie versnellen en werken we samen met genoemde partijen aan beleid dat deze versnelling mogelijk maakt.

De regeling was bij aanvang niet alleen complex maar ook financieel onhaalbaar. In 2016 werd de regeling zowel qua hoogte van de vergoeding als op een aantal restricties aangepast. Wat volgde was een bloei van de postcoderoos met een exponentiële toename aan lokale energieprojecten en betrokkenheid van huishoudens en bedrijven bij de energietransitie.

Tegelijkertijd werd de Postcoderoosregeling ook - naar onze mening vaak ten onrechte - bestempeld als een ‘dure regeling’. De totale vergoeding per kilowattuur (kWh) opbrengst is namelijk hoger dan bijvoorbeeld in de SDE+ regeling. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie. Deze SDE+ regeling zet volledig in op kostenefficiëntie; ofwel het tegen zo laag mogelijke kosten realiseren van energieprojecten. Dit zijn vaak grootschalige windprojecten of zonneparken. Wat daarbij vaak niet genoemd wordt, is dat energiecoöperaties en VvE’s zich juist richten op de benutting van daken in onze gebouwde omgeving en het realiseren van wat wij noemen ‘inclusieve’ projecten.

Coöperaties en VvE’s hebben een verenigingskarakter en betrekken inwoners en bedrijven bij de energietransitie. Zij spelen hiermee een cruciale rol in het ondersteunen en het creëren van draagvlak voor de Regionale Energie Strategieën en daarmee het Nederlandse Klimaatakkoord.

Postcoderoosprojecten maken het bijvoorbeeld mogelijk om ook mensen met een kleine beurs toch zelf stroom op te laten wekken. Bijvoorbeeld door de investering minder hoog te maken voor diegenen die dat niet kunnen betalen. Greenchoice helpt coöperaties hierbij. Bijvoorbeeld voor huurders in de sociale woningbouw die zelf geen panelen kunnen of mogen leggen. Met andere woorden: de complexiteit, het doel en de schaal van deze projecten is anders dan de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonprojecten op land. Dit terwijl vaak juist gepleit om éérst alle daken te benutten. Als we dat willen, dan is een wat hogere vergoeding op zijn plaats.

Kamerbrief Wiebes
De Kamerbrief biedt hoop op dit vlak. Minister Wiebes geeft aan: “Ik heb het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om te berekenen hoe hoog het subsidiebedrag moet zijn, rekening houdend met de specifieke aard van de projecten en de kosten die energiecoöperaties/VvE’s maken.”

En hij vervolgt met: “De opzet van de nieuwe subsidieregeling biedt op verschillende manieren meer financiële zekerheid voor coöperatieve projecten. Doordat PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) berekeningen maakt op basis van reële kosten, zullen gemiddelde projecten in principe voldoende rendabel zijn om een goed project te kunnen realiseren met de subsidieregeling. Doordat de hoogte van de stimulering per project vastgelegd wordt in een beschikking, weten projecten wat ze kunnen verwachten en is er niet meer de onzekerheid van de energiebelastingtarieven die kunnen veranderen.”

Kortom; mag het iets meer zijn? Wij hopen op een vergoeding die inderdaad de financiële zekerheid biedt, zodat coöperaties worden beloond voor hun volharding en ijver en hun leden opgewekt kunnen deelnemen aan vele mooie lokale energieprojecten.

Met ons Team Lokale Energieprojecten staat Greenchoice van zonsopgang tot zonsondergang klaar voor lokale initiatieven.

Meer weten? Mail je vraag naar cooperatie@greenchoice.nl

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

​Greenchoice en Zon op Nederland maken ‘postcoderoos’-projecten veel sneller rendabel

23 juni 2014

Barbara Zuiderwijk nieuwe commissaris van Greenchoice

27 mei 2020

Bomen planten helpt wel bij reductie CO2

05 februari 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4 6611 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg