Bescherming Amazone- bossen in Pará, Brazilië

Inheemse bevolking strijdt voor bosbehoud in Amazone

De Amazone is met 6,7 miljoen vierkante kilometer het grootste regenwoud ter wereld, ruim 160 keer zo groot als Nederland. Maar het gebied wordt in razend tempo ontbost. Inheemse bewoners beschermen wereldwijd de gebieden waar zij al duizenden jaren wonen en waar een groot deel van de wereldwijde biodiversiteit bevindt. Greenchoice steunt hen in hun strijd door minder afhankelijk te zijn van externe invloeden.

Steeds meer lokale bosbeschermers 

De inheemse Maró-bevolking in de staat Pará in Brazilië verzet zich tegen de illegale houtkap. In dit gebied vindt veel ontbossing plaats. Het stamhoofd Chief Odair - Dadá – Borari leidt zijn mensen op tot Vigilantes, lokale bosbeschermers. Ook voor andere inheemse stammen in de Amazone is hij een belangrijkere aanjager in bosbescherming. Met steeds meer Vigilantes en teams in opleiding kan de lokale bevolking een steeds groter gebied actief beschermen. Doel van hun aanwezigheid en acties is niet alleen het opsporen maar liefst het voorkomen van illegale houtkap.

In 2022 bracht Chief Dadá een bezoek aan Greenchoice.

Meer weten over het werk van Chief Dadá?

Hij is te zien in de films The Letter en Curupira en komt aan het woord in dit uitgebreide artikel van Re-generation.

Minder afhankelijk van geld

Wat dorpsbewoners helpt om de beste bosbeschermers te zijn, is dat ze minder afhankelijk zijn van geld en daarmee van omkoping of valse beloftes. Greenchoice steunt hen met zonnepanelen zodat ze meer zelfvoorzienend zijn. De zonnepanelen voorzien het dorp en de school van elektriciteit. Geld voor bijvoorbeeld het kopen van fossiele brandstoffen is dan steeds minder nodig.

Foto’s én coördinaten als bewijs

Met de zonnepanelen kunnen de bosbeschermers ook hun GPS-camera’s opladen en volledig off-grid op pad. Want om het opsporen makkelijker en effectiever te maken is de Chief Dadá een samenwerking aangegaan met de Nederlandse milieucriminoloog Tim Boekhout van Solinge (Sinchi Foundation). Deze had het ingenieuze plan om de bewakers te voorzien van GPS-camera’s. Sindsdien maken de Vigilantes foto’s van de illegale houtkapbedrijven én kunnen ze de coördinaten van de locatie doorgeven aan het Braziliaanse Openbaar Ministerie. Het OM kan met deze bewijzen in actie komen om de bedrijven te verdrijven. 

Afschrikken op de lange termijn

In 2016 boekten de Vigilantes hun eerste grote succes. Dankzij een GPS-camera kon een twaalfkoppig surveillanceteam van het Maró Indigenous Territory illegale activiteiten op hun grondgebied vastleggen. Op de foto’s waren houtbedrijven en voorraden boomstammen te zien. Chief Dadá bracht de beelden met GPS-coördinaten naar de autoriteiten in Santarém, Pará. Aan de hand van de coördinaten kwamen de Braziliaanse federale en milieupolitie in actie: een helikoptersurveillance maakte een einde aan acht bosbeheerplannen en verschillende houtbedrijven in het inheemse gebied. Het idee is dat deze acties en die van de Braziliaanse politie illegale houtkappers op de lange termijn afschrikken om überhaupt een onderneming te beginnen in de Amazone.

De Amazone: 76 miljard ton koolstof

Het Amazone-regenwoud is een hoofdrolspeler van formaat in de klimaatverandering. In de bomen zit op dit moment ongeveer 76 miljard ton koolstof opgeslagen: meer dan een kwart van alle koolstofopslag in bossen ter wereld. Om ruimte te maken voor soja - waarvan 90 procent wordt gebruikt voor veevoer - en grazend vee, maar ook vanwege houtkap en goudmijnen, wordt de Amazone met een weergaloze snelheid ontbost. Elke minuut verliest de wereld vijf voetbalvelden aan bomen. 

Meer natuurprojecten

Natuur voor Morgen

Bord van de Jane Goodall Foundation in de boomkwekerij van Kagongo Secondary School in Tanzania

Nieuwe bosaanplant in Tanzania