Inhoudsopgave

Aansturing

De directe connectie met je slimme meter stelt je thuislader in staat om volledig dynamisch af te stemmen met andere huishoudelijke apparaten. Ook wordt verder geoptimaliseerd met de gelijktijdig opwek van duurzame stroom. Je thuislader heeft de connectie met je slimmer meter via een draadloze unit. Een voorbeeld van hoe deze connectie in de praktijk werkt vind je hier. Er vindt dynamic loadbalancing plaats. En in de zeer nabije toekomst prioriteer je zelf hoe je thuislader gebruik moet maken van de zelf opgewekte duurzame stroom.

Connect

Wij raden je om meerdere redenen aan jouw thuislader aan een lokaal WiFi-netwerk te koppelen. Zo verlopen over the air software updates voor jouw thuislader sneller en worden gegevens van de lader sneller gedeeld met de cloud waar de laadsessies geregistreerd worden. Overigens, registreert de thuislader altijd het energieverbruik van een laadsessie. Is de lader niet online, dan worden gegevens over het energieverbruik op het apparaat (lokaal) opgeslagen. Zodra de lader weer online is worden de gegevens naar de cloud geüpload. Wanneer jouw lader offline is of geen verbinding heeft, kun je het beste toegang zoeken tot de WiFi interface van de lader. Je krijgt toegang tot de WiFi-interface van jouw lader door de fysieke knop van de thuislader ingedrukt te houden. De lader creëert dan een lokaal WiFi-netwerk.

Bi-directioneel

Bi-directioneel laden, het kunnen opladen én ontladen van de batterij van jouw elektrische auto, biedt veel potentiële gebruikscenario’s.

Vehicle to everything (V2X) is de verzamelterm voor de technologie waarbij jouw elektrische auto de mogelijkheid heeft om energie (terug) te leveren die eerder is opgeslagen in de batterij. Er zijn verschillende varianten van Vehicle to everything (V2X):

  • Bij Vehicle to Grid (V2G) kan er in de toekomst, uiteraard als de auto aan een lader staat, energie in de batterij van een elektrische auto teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet. De energie die de auto eerder heeft geladen wordt dus opnieuw gebruikt;
  • Bij Vehicle to Home (V2H) wordt energie vanuit de batterij teruggeleverd aan een huis. Bij V2H gaat het bijvoorbeeld vooral om het tijdelijk opslaan van zonne-energie in de auto, om deze energie op een later moment weer te gebruiken;
  • Bij Vehicle to Building/Business (V2B) wordt energie geleverd aan bijvoorbeeld een kantoorpand;
  • Bij Vehicle to Vehicle (V2V) kun je de ene elektrische auto opladen met een andere;
  • Bij Vehicle to Load (V2L) gebruik je de accu van een elektrische auto om een ander apparaat van stroom te voorzien. Automakers focussen zich momenteel op Vehicle to Load (V2L), waar je hier een korte introductievideo over vindt.

Bij Vehicle to Grid (V2G) heeft je elektrische auto dus de potentie om het elektriciteitsnet te helpen balanceren, omdat er in de toekomst een continue integratie plaatsvindt met het elektriciteitsnetwerk. Het aantal auto’s dat momenteel over een bepaalde vorm van V2X beschikt is nog beperkt. In Nederland zijn dit de Hyundai Ioniq 5 | Kia EV6 | Nissan Leaf (DC) | Volkswagen ID Buzz (DC (bron). Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een elektrische auto te kopen die futureproof geschikt is voor V2X (bron).

Een aantal type elektrische auto’s is of wordt ingezet in diverse pilots, waarbij aanpassingen aan de hardware en software van de auto en/of laadinfrastructuur worden gedaan. Vertaald naar een thuissituatie betekent dit dat huidige fabrieksmodellen nu en in de toekomst volgens fabrikanten ook niet direct bruikbaar zijn als V2X auto in een thuissituatie. Hoewel er dus veel aandacht is voor V2X focussen automakers zich in eerste instantie op Vehicle to Vehicle (V2V) en Vehicle to Load (V2L), waarbij je de accu van je elektrische auto gebruikt om een ander apparaat van stroom te voorzien.

Dit artikel geeft aandacht aan een toekomstig gebruikscenario en trekt een voorlopige conclusie rondom een toekomstig gebruikscenario voor bidirectioneel laden:

‘Het grote voordeel van een elektrische auto is dat je een grote accu hebt en die tijdens het stilstaan kunt gebruiken. De capaciteit is groter dan die van thuisaccu's en per kWh niet veel duurder, zeker tweedehands niet. Als je via Vehicle to Home (V2H) je eigen zonnestroom gebruikt, weet je bovendien zeker dat je groene stroom gebruikt voor het rijden. Daar staat tegenover dat de auto overdag op je oprit moet staan. Nu we meer thuiswerken is dat vaker het geval, maar het is niet altijd mogelijk. Als hij elders geparkeerd staat, kan hij via V2G of V2B alsnog een bijdrage leveren.’

Geraadpleegde bronnen: (bron| bron | bron | bron)

Toegang

De volledige controle over je thuislader verloopt via de app van de fabrikant. Je thuislader staat daarna continu in verbinding, waardoor je ook via de app kan controleren wie toegang heeft tot de thuislader. Zo bepaal je dus zelf of de lader te gebruiken is door iedereen, door bepaalde ingestelde gebruikers (via een key) of uitsluitend door jezelf.

Laadpas

Voor de duidelijkheid; wordt de Greenchoice laadpas op deze manier thuis gebruikt, dan wordt er natuurlijk geen starttarief voor het gebruik van de Greenchoice laadpas in rekening gebracht. De laadsessie wordt níet geregistreerd in de portal van de Greenchoice laadpas. De laadsessie wordt wel geregistreerd door de thuislader. En is dus terug te vinden in de app van je thuislader.