Skip Navigation Links

Energie terugleveren

zonnepaneel
Al sinds onze oprichting levert Greenchoice alleen maar 100% duurzame energie aan inmiddels meer dan 330.000 klanten. Onze ultieme doelstelling is dat iedereen in Nederland energieneutraal is. Daarom ondersteunen wij onze klanten die zelf stroom opwekken met goede voorlichting en een hoge vergoeding voor de teruglevering. Hierdoor is Greenchoice inmiddels de grootste inkoper van zonnestroom in Nederland.
Dit zijn de voordelen die u als opwekker van zonnestroom bij Greenchoice heeft:
  • U kunt uw eigen verbruik volledig salderen met door uzelf opgewekte energie.
  • Verbruikt u meer dan dat u teruglevert? Dan betaalt u tegen het extra voordelige zonnestroomtarief.
  • Levert u meer terug dan dat u verbruikt? Dan biedt Greenchoice u de hoogste vergoeding.
  • Teruggeleverde energie wordt apart geregistreerd in onze administratie. U ontvangt altijd een aparte nota voor de verbruikte energie en een aparte nota voor de door u teruggeleverde energie. Hierdoor heeft u altijd een overzicht van de verbruikte en teruggeleverde kilowatturen.
  • Wij controleren voor u of de netbeheerder de terug geleverde zonnestroom daadwerkelijk heeft afgetrokken van de stroom die is verbruikt.

Verbruik en teruglevering volledig salderen

Greenchoice verrekent uw teruggeleverde energie volledig met uw verbruikte energie. Dit heet salderen en betekent dat bij het opmaken van de jaarnota het geregistreerde elektriciteitsverbruik wordt verminderd met de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom. Dit is het saldo van uw verbruik en teruglevering.

zelf stroom opwekken met teruglevermeter

Meer verbruiken dan terugleveren

Als uw huishouden meer energie verbruikt dan teruglevert, dan betaalt u alleen dit positieve saldo op gebruikelijke wijze en tegen het voordelige zonnestroomtarief. U betaalt dan gegarandeerd 0,5 eurocent per kWh minder voor onze groene stroom dan de variabele prijs voor grijze stroom van uw regioleverancier.

Over dit netto verbruik betaalt u ook de wettelijke energiebelasting (REB) en ontvangt u de wettelijke teruggave energiebelasting.

Meer terugleveren dan verbruiken

Als uw huishouden meer energie opwekt dan dat u zelf verbruikt, dan heeft u een negatief saldo ("een netto negatief verbruik") en ontvangt u een vergoeding volgens het zonnestroomtarief. Over deze netto teruglevering ontvangt u geen wettelijke energiebelasting. U ontvangt wel de wettelijke teruggave energiebelasting (REB).

Margeregel
Sommige huishoudens leveren jaarlijks ongeveer evenveel stroom terug als dat ze verbruiken. Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks: in het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Greenchoice hanteert een unieke margeregel om te voorkomen dat deze klanten in de jaren dat ze netto verbruiken en energiebelasting (REB) betalen, maar dit in een later jaar netto terugleveren en niet terugkrijgen. Deze teruglevering wordt in de jaren daarna dan weer rechtgetrokken met het verbruik. De margeregel houdt in dat klanten maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mogen terugleveren dan ze verbruiken en daarvoor toch een vergoeding krijgen inclusief energiebelasting (REB) en inclusief btw. Deze margeregel geldt alleen voor klanten met een digitale meter. Een analoge meter wordt bij netto teruglevering afgerekend op nulverbruik tot het moment dat hij weer positief draait.Greenchoice kan dit beleid eenzijdig wijzigen. Waar u altijd recht op blijft houden staat beschreven in de energiewet.

Wat u moet regelen om te kunnen salderen

Om voor saldering in aanmerking te komen, dient u aan de volgende eisen te voldoen:

  • U bent een kleinverbruiker. U heeft dus een aansluiting van maximaal 3x80A.
  • U dient te beschikken over een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie. Dit is één elektriciteitsmeter die naast uw elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde zonnestroom registreert. Dit is een andere meter dan een bruto productiemeter, welke u nodig heeft voor de SDE regeling of de opbrengstmeter die eventueel is bijgeleverd bij uw zonnepanelen. Mocht u nog geen elektriciteitsmeter met terugleverregistratie hebben dan kunt u deze bestellen bij uw netbeheerder. Als u een zogenaamde draaischijf elektriciteitsmeter (ferrarismeter) heeft dan wordt de teruggeleverde energie automatisch verrekend. De meter zal immers terugdraaien als u meer opwekt dan verbruikt.
  • U dient aan Greenchoice en uw netbeheerder door te geven dat u energie teruglevert. De meterstanden van de teruggeleverde energie kunt u aan Greenchoice doorgeven.

Wat u moet regelen om voor zonnekorting in aanmerking te komen

Om voor de voordelige zonnekorting in aanmerking te komen, dient u een kopie van het aankoopbewijs van de zonnepanelen naar ons op te sturen. Als u nog geen klant bent kunt u deze bij het aanmeldformulier voegen.


Elk onderstaand veld invullen a.u.b.